มองปัจจุบัน ย้อนอดีต -23 ก.ค. 61- เครื่องตรวจจับแผ่นดินไหว

  • 22 July, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
未來30年強震機率 北海道東部大幅提高

           เครื่องวัดแผ่นดินไหวเครื่องแรกในโลกรูปร่างคล้ายถังเหล้าของจางเหิง ใช้การได้จริงโหวเฟิงนั้นทำด้วยทองเหลือง มีรูปร่างคล้ายไข่หรือบ้างก็ว่าคล้ายไหเหล้า มีแท่งวัดความสะเทือนอยู่ภายในตรงกลาง ส่วนที่ด้านเปลือกนอกของไข่มีมังกรเกาะอยู่ทั้ง 8 ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยปากมังกรนั้นขยับได้และในปากมังกรทุกตัวคาบลูกแก้วเอาไว้ ส่วนที่ด้านล่างจะมีกบทองแดงอ้าปากกว้างตั้งวางอยู่ 8 ตัวตามตำแหน่งเดียวกับหัวมังกร เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นทางทิศไหน แท่งข้างในก็จะสั่นสะเทือนแล้วทำให้ปากมังกรที่อยู่ในทิศทางแผ่นดินไหวขยับและเปิดออกโดยอัตโนมัติ ลูกแก้วที่อยู่ในปากมังกรก็จะตกลงมาในปากกบพอดี