มองปัจจุบัน ย้อนอดีต -06 ส.ค. 61- เทศกาลผี

  • 05 August, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
中元普渡

           ช่วงนี้ก็เข้าสู่เดือนผีหรือภาษาจีนเรียกว่า 鬼月โดยปกติตรงกับวันที่ 1 เดือน 7 ตามปฏิทินจีน ซึ่งปีนี้ตามปฏิทินฝรั่งก็ตรงกับ วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นวันแรกของเดือนผี ค่ะ เชื่อว่าเมื่อผ่านเที่ยงคืนของวันที่ 30 เดือน 6 ตามปฏิทินจีนแล้ว ประตูของโลกมนุษย์ก็เปิด เพื่อให้วิญญาณผีที่อยู่ยมโลกขึ้นมาเยี่ยมเยียนลูกหลาน และกินอาหารมื้อใหญ่มนุษย์นำมาเซ่นไหว้ ทั้งนี้ชาวจีนมีความเชื่อว่า ผีบางตนเมื่อมายังโลกมนุษย์แล้ว ไม่มีบ้านที่จะกลับไป จึงวนเวียนอยู่บนโลกมนุษย์ แต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนจะเซ่นไหว้ผีด้วยอาหารหวานคาวต่างๆ โดยอาหารแต่ละจานปักด้วยธูป 1 ดอก การเซ่นไหว้วิญญาณผีจะกระทำกันตลอดทั้งเดือนผี นับตั้งแต่วันที่ประตูมนุษย์โลกเปิดจนกระทั่งปิด หลังจากนั้นจะเผากระดาษเงินกระดาษทองให้ผีใช้อีกด้วย เพื่อหวังว่าวิญญาณผีจะได้ไม่มารบกวนมนุษย์ ซึ่งการเซ่นไหว้ใหญ่จะกระทำกันในวันที่ 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจีนถือเป็นวันตรงของเทศกาลผีหรือสาร์ทจีน鬼節 หรือ中元節