ไต้หวันไฮเทค 07 ส.ค.61- การจัดการขยะ อินทรี ทำลายสถิติใหม่ในไต้

  • 06 August, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
創新快速有機廢棄物處理技術」

หยางชิวจง 楊秋忠นักวิจัย สภาวิจัยกลาง ของไต้หวัน ทำการวิจัย การจัดการขยะอินทรีย์แบบใหม่ ลดเวลาจากการจัดการแบบเดิม 3 เดือน แบบใหม่ใช้เวลาลดเหลือเพียง 3 ชั่วโมง ผู้ประกอบการในไต้หวันสนใจมาก การระดมทุนทุนได้สูงสุดเป็นครั้งแรก นั่นคือ ระดมทุนได้มากถึง 300 ล้านเหรียญไต้หวัน สร้างสถิติใหม่ในโครงการ การสร้างมูลค่าเพิ่มนวตกรรม ของกระทรวงวิทยาศาสตร์