ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 61 ผู้นำไต้หวันเรียกร้องอีย

  • 15 August, 2018
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
長期搬重物引發疼痛 小心職業病(2)
5月外銷訂單連3紅(1)

ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 61

 

๑. ผู้นำไต้หวันเรียกร้องอียูจัดทำ คตล. ส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน

๒. ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค 17 รายการ ขยับราคาสูงสุดในรอบ 41 เดือน 

๓. เศรษฐกิจครึ่งปีหลัง การลงทุนเป็นกำลังสำคัญ 

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงาน