มองปัจจุบัน ย้อนอดีต -27 ส.ค. 61- การสักหน้าของชนพื้นเมืองในไต้

  • 26 August, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
陸軍聯合婚禮桃園展開(2)

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -27 ส.ค. 61- การสักหน้าของชนพื้นเมืองในไต้หวัน

เมื่อพูดถึงเรื่องการสักของชนพื้นเมือง ทำไมจึงมีการสักเกิดขึ้นกับชนพื้นเมืองในไต้หวัน มีชนเผ่าอะไรบ้างที่นิยมสักกัน ยกตัวอย่าง ชาวไซซียัตมีประเพณีสักลายที่หน้า ผู้หญิงสักที่หน้าผาก ผู้ชายสักที่หน้าผาก คาง และอก ส่วนชาวอทะยาลจะสักลายที่หน้า ทั้ง 2 ชนเผ่าจะมีการสักในบริเวณที่ต่างกัน ชาวไซซียัตจะสักที่หน้าผากทั้งผู้ชายและผู้หญิง ส่วนชาวอัธยาจะสักที่แก้ม

สรุป การสักลายของชนพื้นเมืองชาวอัธยามีความหมาย 4 ประการคือ

1. เป็นเครื่องหมายประจำเผ่า ใช้ในการจำแนกพวกพ้องของตนเอง หลีกเลี่ยงการทำร้ายพวกของตนเองในขณะทำสงคราม

2. เป็นเครื่องแสดงถึงการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ แสดงว่าผ่านการทดสอบ มีคุณสมบัติในการแต่งงานได้ เข้าร่วมกิจกรรมสังคมได้ ใครที่อายุถึงวัยที่สมควรสักลายแต่ไม่ยอมสัก จะถูกหัวเราะเยาะว่าเป็นเด็กไม่รู้จักโต และถือเป็นลางร้ายอย่างหนึ่ง

3. เป็นเครื่องหมายแห่งผลงานความสำเร็จ โดยเฉพาะผู้ชาย เป็นผู้ชายหมายถึงผู้ที่ล่าสัตว์ได้มาก แสดงถึงความกล้าหาญ ส่วนผู้หญิงหมายถึงมีความสามารถในการทอผ้าเก่ง เป็นที่ยอมรับของคนในเผ่า

4. เป็นลายประดับร่างกาย ถือเป็นค่านิยมที่คล้ายกับชนชาวแอฟริกาและชนเผ่าในแถบแปซิฟิค ที่เห็นว่าลวดลายต่าง ๆ เป็นความสวยงาม