ไต้หวันไฮเทค –04 ก.ย.61- นครนิวไทเปติดตั้งป้ายรถเมล์อัจฉริยะ อ

  • 03 September, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
台北市將增設新式智慧站牌

         นครนิวไทเปแก้ปัญหาพื้นที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้า ตั้งป้ายรถเมล์ไม่สะดวก จึงร่วมมือกับบริษัท จงหัวเทเลคอม พัฒนาป้ายรถเมล์อัจฉริยะ อี-เปเปอร์ มีแผงโซล่าเซลล์ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อชาร์ตแบตเตอรี่เต็มใช้งานได้ต่อเนื่อง 14 วัน