ที่นี่ไต้หวัน 04 ก.ย.61 - น่าสนใจ!! ไต้หวันผลักดันการประกันภัยชม

  • 03 September, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
◎屏東水果-蓮霧

 

 คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

         เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศทั่วโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้ผลิตผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายไม่น้อย คณะกรรมการการเกษตรไต้หวันทำสถิติ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นที่พัดเข้าสู่ไต้หวัน ส่งผลให้ภาคเกษตรของไต้หวันเสียหายเกินกว่า 10,000 ล้านเหรียญไต้หวัน อาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเดียวยังถือว่าไม่เพียงพอ ดังนั้น ในปีนี้ ทางรัฐบาลเมืองผิงตงได้ผลักดันการประกันภัยให้กับชมพู่ที่เป็นผลไม้รสชาติดี อร่อย และราคาแพง เป็นครั้งแรก และเริ่มขายประกันภัยพิบัติจากธรรมชาติอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 เดือนก.ค.ที่ผ่านมา มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการซื้อประกันให้กับชมพู่จำนวน 78 คน แม้จะมีจำนวนน้อยแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้น เนื่องจากยังมีเกษตรกรอีกหลายคนคิดว่ายังมีเงื่อนไขบางประการที่ไม่สมเหตุสมผล เพราะฉะนั้นขอรอดูท่าทีกันต่อไปก่อน

         สำหรับในเรื่องของการจ่ายเงินประกันภัยชมพู่นั้นได้รับจากไหนบ้าง? ครึ่งหนึ่งหรือ 1 ใน 2 มีคณะกรรมการการเกษตรเป็นผู้ให้เงินช่วยเหลือ ส่วนรัฐบาลท้องถิ่นให้เงินช่วยเหลือ 1 ใน 4 และที่เหลือ 1 ใน 4 มีเกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเกษตรกรจะต้องจ่ายเบี้ยประกัน 15,000 เหรียญไต้หวัน/เฮกตาร์ ( 1 เฮกตาร์เท่ากับ 6.25 ไร่) ส่วนพื้นที่เริ่มทดลองให้เกษตรกรทำประกันภัยชมพู่ในเมืองผิงตงมีทั้งหมด 8 ตำบล ซึ่งใน 8 ตำบลนี้ล้วนแต่มีการปลูกชมพู่คุณภาพดีรสชาติอร่อยที่ขายทั่วไต้หวัน ได้แก่ ตำบล เกาซู่ เหยียนผู่ เน่ยผู่ หนันโจว ฟังเหลียว เจียตง หลินเปียน และตงกั่ง

 

ไต้หวันผลักดันประกันภัยชมพู่ผลไม้แพงเมืองผิงตงเป็นครั้งแรก