ไต้หวันไฮเทค - 11 ก.ย.61- การพัฒนาเครื่องจักรและหุ่นยนต์อัจฉริ

  • 10 September, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
專家談北京野心:美國阿嬤都知中國製造2025

ภาคการผลิตและภาคบริการของไต้หวันเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ ไต้หวันกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สังคมการมีบุตรน้อย ทำให้แรงงานลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ว่าภาคธุรกิจแล้วก็ภาคการผลิตของไต้หวันจำเป็นต้องอาศัยแรงงานจำนวนมาก จึงเกิดภาวะการขาดแคลนแรงงาน หุ่นยนต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มของอนาคต