ไต้หวันไฮเทค -25 ก.ย.61- เมืองอัจฉริยะโอกาสธุรกิจมหาศาล

  • 24 September, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
柯文哲出席智慧城市專題論壇(1)

         องค์กรระหว่างประเทศคาดการณ์ว่า ปี 2030 จะมีเมืองขนาดใหญ่ทั่วโลก 43 เมือง (หมายถึงเมืองที่มีประชากรเกินกว่า 10 ล้านคนขึ้นไป) ประชากรที่มากมายอยู่รวมกันเช่นนี้จำเป็นต้องมีวิธีการจัดการ ที่เป็นอัจฉริยะ โอกาสธุรกิจมหาศาล