ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 61 WEFจัดไต้หวันอยู่ในอันดั

  • 25 October, 2018
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
WEF排名13 賴揆:續提升國家競爭力
WEF全球競爭力 台灣全球第13亞太第四
2018年全球競爭力報告

ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 61

          ๑. WEFจัดไต้หวันอยู่ในอันดับ 13 ความสามารถแข็งแกร่งของโลก

             เวิร์ลอีโคโนมิกฟอรั่ม หรือ WEFที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ ได้ประกาศรายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกประจำปี 2561 หรือ The Global Competitiveness Report 2018 โดยจัดให้ไต้หวันอยู่ในอันดับที่ 13 ในจำนวน 140 ประเทศทั่วโลก แต่อยู่ในอันดับ 4 ของประเทศในเอเชียแปซิฟิก รองจากสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และฮ่องกง โดย นรม. ไล่ชิงเต๋อ ของไต้หวัน ระบุผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ไต้หวันมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก และยังมีผลงานติดอันดับ 1 ใน 10 จำนวน 18 รายการ ของรายการที่สำรวจทั้งหมด 98 รายการ

            นรม. ไล่ฯ ระบุว่า ไต้หวันถูกประเมินอยู่ในอันดับ 1 ของโลก ในรายการ "เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม" ส่วนทางด้าน "ความสามารถนวัตกรรม" ไต้หวันอยู่ในอันดับ 4 ของโลก ยกย่องไต้หวันว่า ซุปเปอร์อินโนเวเตอร์ (super innovators) โดยที่ไต้หวันมีคะแนนทางด้านนี้สูงกว่าประเทศอื่น ๆ

            ส่วนประเทศไทยถูกจัดให้มีอันดับที่ดีขึ้น 2 อันดับจากปีที่แล้ว อันดับที่ 40 เป็นอันดับที่ 38

            การจัดอันดับเปรียบเทียบในภาพรวมของความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศประกอบไปด้วยดัชนี 12 ด้าน (Pillars)  ที่รวมเข้าเป็นดัชนีองค์รวมดังกล่าว ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมหน่วยงาน (Institutions) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ด้านการประยุกต์ใช้ ICT (ICT Adoption) ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Stability) ด้านสุขภาพ (Health) ด้านการศึกษา และทักษะ (Education and Skills) ด้านการแข่งขันภายในประเทศ (Product Market) ด้านตลาดแรงงาน (Labor Market) ด้านระบบการเงิน (Financial System) ด้านขนาดของตลาด (Market Size) ด้านการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (Business Dynamism) และด้านความสามารถทางนวัตกรรม (Innovation Capability)

          ๒.  ไต้หวัน-เวียดนาม กระชับเชื่อมต่ออุตสาหกรรมเหนียวแน่น 

          ๓. ในรอบปีที่ผ่านมา สายการบินต่างชาติลุยตลาดไต้หวัน เปิดเส้นทางเพิ่มขึ้นกว่า 30 เส้นทางบิน รวม 17 สายการบิน  

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์

          ๒.