RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalมิติใหม่ ไต้หวัน ประจำวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2564

  • 06 April, 2021
มิติใหม่ ไต้หวัน

         รายการมิติใหม่ไต้หวันสัปดาห์นี้ขอนำเสนอเรื่องราวอุ่นเครื่องก่อนเข้าสู่ปีแห่งการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน ค.ศ.2022 ของเส้นทางปั่นจักรยานในไต้หวันเขตพื้นที่ภาคใต้บริเวณคาบสมุทรเหิงชุน ซึ่งทางหลวงหมายเลข 26 เป็นเส้นทางวนรอบคาบสมุทรเหิงชุน ระหว่างปั่นจักรยานหากมองออกไปด้านหนึ่งจะเห็นท้องฟ้าสีคราม ท้องทะเลและแผ่นฟ้าที่เชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกัน แต่ถ้ามองไปอีกด้านหนึ่งจะเห็นภูเขาเขียวชอุ่มที่สูงตระหง่าน การท่องเที่ยวด้วยจักรยานครั้งนี้เริ่มต้นจากเมืองเก่าเหิงชุน กำแพงเมืองทั้ง 4 ด้าน สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง เป็นกำแพงเมืองเก่าแก่สมบูรณ์ที่สุดที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ในไต้หวัน คนในท้องถิ่นจะแบ่งเขตในเมืองและนอกเมืองเพื่อใช้ระบุตำแหน่งว่าจะไปที่ไหน หรือใช้ในการบอกทิศทางให้แก่คนต่างถิ่น สิ่งก่อสร้างอายุ 100 กว่าปีนี้ แม้ข้างนอกจะดูเก่าแก่ทรุดโทรม แต่ยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในปัจจุบัน

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง