:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalมิติใหม่ ไต้หวัน ประจำวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565

  • 26 April, 2022
มิติใหม่ ไต้หวัน

     มิติใหม่ไต้หวันสัปดาห์นี้มาพร้อมกับเรื่องราวของ 10 เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแบบอัจฉริยะที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตประจำวันของคนไต้หวันมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างที่เราทราบกันดีว่าหลายเมืองในไต้หวันกำลังพยายามพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉิรยะ ดังนั้นทั้งด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ ต่างต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและเชื่อมต่อผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งคนไต้หวันยุคใหม่จำนวนไม่น้อยก็รู้สึกพึงพอใจกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดในสังคม ไม่เพียงนี้การดำเนินชีวิตประจำวันของคนไต้หวันก็ค่อยๆ มีการเปลี่ยนแปลงมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแบบอัจฉริยะมากขึ้น เพราะนอกจากความสะดวกสบายแล้ว เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแบบอัจฉริยะนี้ยังตอบโจทย์บ้านของคนไต้หวันที่มีพื้นใช้สอยอย่างจำกัดอีกด้วย คลิกฟังรายการที่นี่

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง