:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalมิติใหม่ ไต้หวัน ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565

  • 03 May, 2022
มิติใหม่ ไต้หวัน

     รายการมิติใหม่ไต้หวันสัปดาห์นี้จะขอพูดเรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนไต้หวันกับพฤติกรรมความเคยชินที่ช่วยการลดการใช้พลาสติกในยุคปัจจุบัน รัฐบาลไต้หวันต่างพยายามหาวิธีการและผลักดันกฎหมายออกมาเพื่อควบคุมการใช้พลาสติกของประชาชนในประเทศ เพราะพลาสติกเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยากซึ่งทั้งกระบวนการผลิตพลาสติกและทำลายขยะพลาสติกล้วนก่อให้เกิดมลพิษที่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบร้ายแรงกับโลกของเราในระยะยาวด้วย ดังนั้นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนก็คือเราต้องแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาซึ่งก็คือมนุษย์นั่นเอง โดยเมื่อทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมมือกันดำเนินการอย่างจริงจังก็จะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในไต้หวันกลับมาอุดมสมบูรณ์สวยงามอย่างแน่นอน (คลิกฟังรายการที่นี่)

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง