:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalมิติใหม่ ไต้หวัน ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565

  • 24 May, 2022
มิติใหม่ ไต้หวัน

     รายมิติใหม่ไต้หวันสัปดาห์นี้จะขอพูดถึงเรื่องราวความยั่งยืนของแฟชั่นในไต้หวันจากการนำเศษผ้ามารีไซเคิล โดยมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กับความสวยงามและความสร้างสรรค์ในวงการแฟชั่นเสื้อผ้าไต้หวัน ไต้หวันเป็นประเทศผู้ผลิตผ้าผืนรายใหญ่ของโลก ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากกระแสแห่งการผลิตเป็นจำนวนมากๆ โดยเมื่อผลิตออกมามากเกินไป ก็จะมีผ้าค้างอยู่ในสต็อกเป็นจำนวนมหาศาล รวมไปจนถึงเศษผ้า ผ้าตัวอย่าง ผ้าที่ตกรุ่น สินค้าไม่ผ่าน QC ซึ่งต่างก็ไม่สามารถนำไปใช้งานได้อีก และในท้ายที่สุดก็จะต้องถูกทิ้งไป ทำให้ทุกวันนี้อุตสาหกรรมแฟชั่นได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่า เป็นตัวการสำคัญที่มีส่วนในการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเป็นรองเพียงอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเท่านั้น การกระตุ้นให้เกิดการบริโภค การผลิตเป็นจำนวนมากๆ การใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ทำให้เกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อมที่แม้จะใช้เวลายาวนานก็ยากที่จะฟื้นสู่สภาพเดิมได้ต่อสภาพการณ์ดังกล่าว กระแสแฟชั่นแบบยั่งยืนที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นเครื่องบ่งบอกว่า ขณะที่เราใฝ่หาความสวยงาม จะอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้อย่างไร คลิกฟังรายการที่นี่

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง