:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalฮอตฮิตติดดาว ประจำวันอาทิตย์ที่ 10 ต.ค. 2564

  • 10 October, 2021
ฮอตฮิตติดดาว
ฮอตฮิตติดดาว ประจำวันอาทิตย์ที่ 10 ต.ค. 2564

     เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติไต้หวัน สาธารณรัฐจีน จึงขอพาทุกท่านไปรู้จักเรื่องราวในแง่มุมต่างๆ ของไต้หวันแบบเจาะลึก สัปดาห์นี้ไปติดดาวข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของไต้หวัน และลักษณะประชากรของไต้หวัน

     ธรรมชาติของไต้หวัน

     ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีอาณาเขตครอบคลุมถึงหมู่เกาะเผิงหู จินเหมิน และหมาจู่ รวมไปถึงเกาะต่างๆ ในบริเวณโดยรอบมากมาย อาณาเขตของไต้หวันและเกาะรอบนอก มีพื้นที่ทั้งหมด 36,197 ตารางกิโลเมตร ไต้หวันมีขนาดใกล้เคียงกับประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่มีประชากรราว 23 ล้านคน ซึ่งมีความหนาแน่นกว่า 3 ใน 4 ของประเทศต่างๆ ในโลก ไต้หวันไม่ได้มีเพียงแค่ความงดงามทางธรรมชาติเท่านั้น ยังมีเทือกเขาที่มียอดเขาที่สูงกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลอีกหลายแห่ง รวมถึงยอดเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกอย่างภูเขาหยก (อวี้ซาน) และบริเวณเชิงเขาที่เป็นป่าซึ่งมีเนื้อที่เกินกว่าครึ่งของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้ บนเกาะแห่งนี้ยังมีภูเขาไฟ ที่ราบสูง ที่ราบชายฝั่ง และพื้นที่แอ่งกระทะอีกด้วย ตลอดจนหมู่เกาะเตียวอวี๋ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวัน และเกาะอีกจำนวนหนึ่งในทะเลจีนใต้ รวมทั้งเกาะต่างๆ ในหมู่เกาะตงซา (ปราตัส) หนานซา (สแปรตลีย์) ซีซา (พาราเซล) และจงซา (แมคเคิ้ลสฟิวด์) ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ของไต้หวันด้วยเช่นกัน อาณาเขตของไต้หวันอยู่บนเส้นทางของกระแสน้ำอุ่นนอกชายฝั่งตะวันออกของภาคพื้นทวีปเอเชีย โดยอยู่ในเขตภูมิอากาศเฉพาะตัวที่น่าอยู่ ซึ่งมีความหลากหลายตั้งแต่เขตร้อนจนถึงเขตอบอุ่น ด้วยผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับปริมาณนน้ำฝนที่เพียงพอ จึงเป็นแดนสวรรค์ของอุตสาหกรรมการเกษตรที่สามารถปลูกผักหรือผลไม้ได้แทบทุกชนิด และยังทำให้เกาะแห่งนี้เป็นพื้นที่สันทนาการที่น่าอัศจรรย์อีกด้วย ในช่วงฤดูหนาว สามารถชมหิมะตกได้บนเนินเขาเหอฮวนซานในเมืองหนานโถว แล้วเดินทางไปอีกเพียง 200 กิโลเมตร เพื่อไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่เมืองผิงตง และเพลิดเพลินกับการดำน้ำตื้นตามแนวปะการังทางตอนใต้สุดของเกาะ ในขณะเดียวกัน เกาะเล็กๆ ก็มีลักษณะเฉพาะทางธรรมชาติ เช่น เสาหินบะซอลต์บนหมู่เกาะเผิงหู และบ่อนน้ำแร่ร้อนบริเวณแนวชายฝั่งของเกาะลวี่เต่าและเกาะกุยซาน

     พันธุ์ไม้และสัตว์ประจำถิ่น

     เขตภูมิอากาศในเขตร้อนถึงอบอุ่นของไต้หวันและลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ทำให้เกาะแห่งนี้อุดมไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ประจำถิ่นนานาชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 125 ชนิด นก 788 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 134 ชนิด สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 42 ชนิด ผีเสื้อ 454 ชนิด และปลา 3,265 ชนิดที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในไต้หวัน สำหรับพืชพันธุ์ต่างๆ ของไต้หวัน ประกอบด้วย เฟิร์น 881 ชนิด พืชดอก 4,875 ชนิด และพืชเมล็ดเปลือย 36 ชนิด เพื่อปกป้องระบบนิเวศอันเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์เหล่านี้ รัฐบาลได้สงวนพื้นที่ประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ประเทศให้เป็นพื้นที่คุ้มครอง ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ 9 แห่ง อุทยานธรรมชาติแห่งชาติ 1 แห่ง เขตอนุรักษ์ระบบนิเวศทางธรรมชาติ 22 แห่ง พื้นที่ป่าสงวน 6 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 20 แห่ง และถิ่นที่อยู่อาศัยหลักของสัตว์ป่า 37 แห่ง ปลาแซลมอนไต้หวันขึ้นชื่อว่าเป็นพันธุ์สัตว์น้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน เชื่อกันว่าปลาชนิดนี้ถูกกักไว้ในแหล่งน้ำที่เย็นจัดบนภูเขาในภาคกลางของไต้หวันในช่วงยุคน้ำแข็งยุคสุดท้าย เมื่อน้ำทะเลลดระดับลงอย่างรวดเร็ว ปลาแซลมอนไต้หวันจึงไม่สามารถอพยพไปกลับระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็มได้อีกต่อไป เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์ชนิดนี้ จึงได้มีการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์ปลาแซลมอนไต้หวันขึ้นในแม่น้ำต้าเจี่ยตอนบนในอุทยานแห่งชาติเสวี่ยป้า

     ประชากร

     ไต้หวันมักถูกมองว่าเป็นสังคมของชาวจีนเชื้อสายฮั่น ที่ประชากรกว่าร้อยละ 95 เป็นรุ่นหลังของบรรพบุรุษชาวฮั่น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไต้หวันมีกลุ่มประชากรที่ซับซ้อนกว่านั้น ผู้อพยพชาวจีนระลอกแล้วระลอกเล่าที่เริ่มเดินทางเข้ามาไต้หวันในช่วงศตวรรษที่ 17 เป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่รู้หนังสือและมีวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี ไต้หวันในยุคปัจจุบัน ความแตกต่างระหว่างกันได้เจือจางลงไปแล้ว ด้วยการแต่งงานข้ามชาติพันธุ์และการใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาราชการ ไต้หวันเป็นสังคมวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย ที่ประกอบด้วย กลุ่มชาติพันธุ์ฮั่น กลุ่มชาติพันธุ์ในตระกูลมาลาโย-โพลีเนเซีย และผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากทั่วโลก หลายปีมานี้ พบว่ามีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนมากเข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในไต้หวัน ซึ่งส่วนมากมาจากการแต่งงานร่วมกับชาวไต้หวัน ตราบจนปัจจุบันมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน เป็นจำนวนกว่า 530,000 คน นอกจากนี้ ไต้หวันยังประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ภาษาออสโตรนีเซียนทั้งหมด 16 กลุ่ม ซึ่งครองสัดส่วนร้อยละ 2 ของประชากรทั้งหมด โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในไต้หวัน ต่างกำลังเร่งฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองในประเทศตระกูลภาษาออสโตรนีเซียนให้คงอยู่สืบไป ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกิจการชนพื้นเมืองไต้หวัน และการผ่านกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมือง การผสมผสานและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไต้หวัน ทำให้สังคมดำเนินไปในทิศทางที่เปิดกว้างและก้าวไปสู่อนาคต โดยได้นำเอาองค์ประกอบต่างๆทางวัฒนธรรมจากทั่วโลกมาหลอมรวมกลายเป็นรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะตัวและมีความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว

     ที่มาข้อมูล: 2020-2021 คู่มือไต้หวันในหนึ่งนาที จัดพิมพ์โดย กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง