กระแสประชาธิปไตย สหรัฐฯ จำหน่ายอาวุธให้ไต้หวัน 9 ครั้งในรอบ 4 ปี

  • 02 November, 2020
เครื่องบินจีนรุกล้ำเขต ADIZ และแนวกึ่งกลางช่องแคบไต้หวันบ่อยครั้ง
ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน
สหรัฐฯ ขายอาวุธชนิดต่าง ๆ ให้ไต้หวัน 9 ครั้ง ในรอบ 4 ปี มูลค่ารวมเกือบ 5 แสนล้าน TWD

๑.ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ อนุมัติจำหน่ายอาวุธให้ไต้หวันรวม 9 ครั้ง มูลค่ากว่า 15,730 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 471,900 ล้าน TWD 

   ท่ามกลางการคุกคามทั้งทางทหารและการข่มขู่ต่าง ๆ นา ๆ ของจีน ไต้หวันต้องพยายามเสริมเขี้ยวเล็บของตนเพื่อป้องกันตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ของรัฐบาลประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน สหรัฐฯ ได้อนุมัติการจำหน่ายอาวุธประเภทต่าง ๆ ให้แก่ไต้หวันถึง 9 ครั้ง มูลค่ารวมเกือบ 5 แสนล้าน TWD ในขณะที่จีนมีปฏิกิริยารุนแรงขึ้นเป็นลำดับด้วย โดยการขึ้นบัญชีดำบริษัทเอกชนสหรัฐฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายอาวุธให้แก่ไต้หวัน 3 บริษัท ได้แก่ Lockheed Martin , Boeing Defense, Space & Securityและ Raytheon

ที่มา : https://tw.appledaily.com/politics/20201023/QNQZQP3P2ZEJZGYABWXISOD5XQ/

๒. ผู้นำไต้หวันย้ำ ผลเลือกต้้ังผู้นำสหรัฐฯ จะไม่มีผลต่อการเสริมความสัมพันธ์ในระดับลึกระหว่างไต้หวันกับสหรัฐฯ 

     ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน ได้กล่าวย้ำในการประชุมคณะกรรมการกลางบริหารของพรรค DPP พรรครัฐบาลไต้หวันว่า ไม่ว่าใครจะชนะการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐฯ ไต้หวันก็จะยังคงยืนหยัดในคุณค่าแห่งเสรีภาพและประชาธิปไตย เสริมความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น รักษาเสถียรภาพและสันติภาพของภูมิภาค โดยไม่มีวันเปลี่ยนแปลง 

ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน

 

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง