กระแสประชาธิปไตย พรรคฝ่ายค้านไต้หวันระดมพลต้านอนุญาตนำเข้าเนื้อหมูที่มีสารกระตุ้นเนื้อแดงจากสหรัฐฯ

  • 23 November, 2020
Mike Pompeo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ ระบุไต้หวันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจีน

๑.พรรคก๊กมินตั๋งระดมเกษตรกรเลี้ยงสุกรชุมนุมประท้วงการเปิดตลาดเนื้อหมูสหรัฐฯ หน้าทำเนียบประธานาธิบดี 

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พรรคก๊กมินตั๋ง พรรคฝ่ายค้านไต้หวัน ได้ระดมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจากทั่วเกาะประมาณ 200 ค้นรถทัวร์ ชุมนุมประท้วงที่หน้าทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวัน ในกรุงไทเป เพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการอนุญาตให้มีการนำเข้าเนื้อหมูที่มีส่วนประกอบของสารกระตุ้นเนื้อแดง หรือสารแรคโตพามิน ในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งรัฐบาลประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ได้ประกาศก่อนหน้านี้ว่า จะอนุญาตให้เนื้อหมูจากสหรัฐฯ เข้าตลาดไต้หวันได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป สร้างความวิตกให้แก่บรรดาเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในไต้หวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคที่เกรงว่า สารกระตุ้นเนื้อแดงในเนื้อหมูจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในขณะที่เนื้อสุกรที่ผลิตในไต้หวันยังคงห้ามการใช้สารดังกล่าวต่อไป 

เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนำหมูเป็นร่วมประท้วงหน้าทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวัน ในไทเป

๒. NCC ไต้หวันลงดาบไม่ต่อใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์เคเบิล CTI เหตุทำผิดบ่อยและถูกปรับมากที่สุดในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา 

      กรณีการพิจารณาใบอนุญาตของสถานีโทรทัศน์เคเบิล CTI ที่ยืดเยื้อและจัดการประชาพิจารณ์หลายรอบรวมทั้งการรับฟังคำชี้แจงผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อสารมวลชนในไต้หวัน และในที่สุดก็ได้มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติหรือ NCC ไต้หวันในวันนี้ (18 พ.ย.) ร่วมกับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจากประชาชน จำนวน 7 ท่าน ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่าในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์เคเบิล CTI ถูกลงโทษและปรับมากที่สุดในบรรดาสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ในไต้หวัน ซึ่งเกิดการการบริหารงานภายในของสถานีฯ จนไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาการรายงานข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ 7 ต่อ 0 ไม่ต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศน์ของ CTI

      ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบการทีวีของ CTI มีอายุ 6 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 11 ธ.ค. 2563 คณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติไต้หวัน จึงได้เปิดการประชุมพิจารณาในเรื่องนี้ในวันนี้ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 938 ที่ประชุมมีมติไม่ต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวอย่างเป็นเอกฉันท์

       แม้การไม่ต่อใบอนุญาตดังกล่าวจะถูกกล่าวหาจากพรรคฝ่ายค้าน และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยว่า เป็นการพิจารณาที่คำนึงถึงการเมือง และเป็นการเหยียบย่ำเสรีภาพในการเสนอข่าวในไต้หวัน แต่ทั้งทำเนียบประธานาธิบดีและสภาบริหารในฐานะรัฐบาลของไต้หวันได้ชี้แจงว่า เคารพต่อการพิจารณาขององค์กรกลางที่พิจารณาทุกอย่างด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีการเมืองเข้าแทรกแซง หรือมี "ใบสั่ง" แต่อย่างใด 

๓. จีนวางแผนจัดทำแบล๊กลิสต์นักเคลื่อนไหวแยกไต้หวันเป็นเอกราช ไต้หวันโต้จะได้ผลลบมากกว่า 

     สำนักงานกิจการไต้หวัน ของจีน ได้ยืนยันข่าวเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายชื่อ (แบล๊กลิสต์) ชาวไต้หวันที่มีพฤติกรรมแยกไต้หวันเป็นเอกราชตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติของจีน โดยย้ำว่า เพื่อตอบโต้กลุ่มบุคคลที่ต้องการแยกไต้หวันเป็นเอกราช อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่หรือ MAC  ไต้หวันระบุว่า การกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำที่ชั่วร้าย และไร้ประโยชน์ ในทางกลับกันจะก่อให้เกิดผลเสียในทางตรงข้ามด้วย พร้อมทั้งเรียกร้องให้ช่องแคบไต้หวันควรเปิดการเจรจาอย่างสันติ รักษาเสถียรภาพและสันติภาพบนช่องแคบไต้หวัน ซึ่งเป็นคำมั่นของไต้หวันที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง 

นายเฉินหมิงทง ประธานคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ (MAC)

 

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง