:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalกระแสประชาธิปไตย ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านในไต้หวัน ราบรื่นหรือการเมืองกระเพื่อม?

  • 13 September, 2021
กระแสประชาธิปไตย
จับตาความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านของไต้หวัน การเมืองกระเพื่อม?
กระแสประชาธิปไตย
ปัญหาตัวแทนชาวไต้หวัน 23 ล้านคนในสหประชาชาติ ทำอย่างไร?
กระแสประชาธิปไตย
เรือรบถ่าเจียง ที่ไต้หวันสร้างเอง

๑.  กองทัพเรือเสริมเขี้ยวเล็บด้วยเรือลาดตระเวณที่ไต้หวันสร้างเองเสมือนเสือติดปีก

      เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือรบที่ไต้หวันสร้างขึ้นเองและตั้งชื่อว่า “ถ่าเจียง” และพิธีมอบเรือเร็วสายฟ้า ซึ่งผู้นำไต้หวันกล่าวว่า เรือรบ “ถ่าเจียง” (ROCN Ta Chiang) เป็นเรือขนาดเล็กลำแรกที่เพียบพร้อมด้วยสมรรถนะในการต่อต้านอากาศยานของไต้หวัน และเมื่อมีเรือรบลำนี้เข้าประจำการในกองทัพเรือไต้หวัน ก็จะทำให้กองทัพเรือไต้หวันเสมือน “เสือติดปีก” พร้อมกันนี้ ผู้นำไต้หวันยังได้นำชื่อเรือ “ถ่าเจียง” เปรียบเสมือนความกล้าหาญของชนเผ่าไผวานที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำถ่าวา โดยไม่เกรงกลัวความยากลำบากใด ๆ ยึดมั่นในอุดมการณ์ สปิริตแห่งความกล้าหาญต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม

        พิธีดังกล่าวมีขึ้นที่ฐานทัพเรือจงเจิ้งที่ซูอ้าว ประนาธิบดีไช่ฯ ระบุว่า กลางเดือน ธ.ค. ปีที่แล้ว ตนได้ตั้งชื่อให้แก่เรือรบถ่าเจียงลำนี้ตั้งชื่อ เป็นประจักษ์พยานให้แก่ความสำเร็จในการต่อเรือรบด้วยตนเองของไต้หวัน ซึ่งตอนนั้น ตนได้กล่าวไว้ว่า เหตุการณ์นี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวของกองทัพเรือที่จะพัฒนากองทัพเรืออย่างทั่วด้านเพื่อปกป้องอาณาน่านน้ำของไต้หวัน และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการวิจัยพัฒนาด้านกลาโหมของไต้หวันเองด้วย เวลาผ่านพ้นไปได้เพียงไม่ถึง 1 ปี เรือรบ “ถ่าเจียง” ก็ประสบความสำเร็จในการทดสอบสมรรถนะการสู้รบ เข้าประจำการในกองทัพเรือ และยังได้ส่งมอบเรือเร็วสายฟ้าลำที่สองด้วย ทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้ คุณภาพก็เป็นไปตามที่วางแผนการ ผลสำเร็จเหล่านี้ สมควรที่จะต้องได้รับการยกย่อง และเป็นเครื่องยืนยันได้ถึงความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคทีละอย่าง ๆ ของกองทัพที่กำลังก้าวไปสู่การพัฒนากองทัพบนลำแข้งของตนเองด้วย

 

ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน เยี่ยมชมเรือรบ "ถ่าเจียง" ที่ไต้หวันผลิตเองเป็นลำแรก

๒. กต. ไต้หวัน เปิดตัวคลิปเรียกร้องสหประชาชาติแก้ปัญหาตัวแทนชาวไต้หวัน 23 ล้านคนในสหประชาชาติ

         กระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน เตรียมแผนรณรงค์เข้าร่วมกิจกรรมสหประชาชาติ ในช่วงก่อนเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติปีนี้ ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 ก.ย. ศกนี้ โดยในปีนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวันได้กำหนดธีมการรณรงค์ใน 3 ประเด็น ได้แก่

         1.  สหประชาชาติต้องแก้ปัญหาตัวแทนในสหประชาชาติของชาวไต้หวัน 23 ล้านคนโดยทันที

         2.  ต้องแก้ปัญหาการริดรอนสิทธิในการเข้าเยี่ยมชมของชาวไต้หวันและทำข่าวของผู้สื่อข่าวไต้หวันในสหประชาชาติ

         3. สหประชาชาติต้องให้หลักประกันในการเข้าร่วมกิจกรรมของสหประชาชาติอย่างเสมอภาคและสมเกียรติ

          คลิปรณรงค์ดังกล่าว ประกอบไปด้วยการปรากฏกายของกลุ่มชนต่าง ๆ ในไต้หวัน 8 กลุ่ม สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถานะการสมรส ปัญหาความเสมอภาคทางเพศ ความเลื่อมใสศรัทธา ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) การมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย ภาษา วัฒนธรรม และสิทธิเท่าเทียมของผู้ทุพพลภาพ

      กระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน ย้ำว่า ตัวเอกในคลิปประกอบไปด้วยคู่ครองเพศเดียวกัน ผู้นำศาสนาอิสลาม ผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์ทางการเมือง ผู้มาอยู่ใหม่ โค้ชสอนดำน้ำทุพพลภาพ และหมอผีชนพื้นเมือง สะท้อนความมีเสรีภาพที่แตกต่างกัน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มชนต่าง ๆ ในไต้หวันต่างใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีร่วมกันในไต้หวัน เพื่อแสดงให้เห็นว่า จะอาศัยความกระตือรือร้นเพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

          นอกจากนี้ ยังสะท้อนธีมหลักในปีนี้ของสหประชาชาติ “เคารพสิทธิมนุษยชน” แสดงให้เห็นถึงพลังฝ่ายธรรมะของสังคมประชาคมโลก และหวังว่าจะร่วมมือกับทุกประเทศแสวงหาเสรีภาพให้แก่มนุษยชาติ โดยบรรยายเป็น 8 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส อาหรับ เวียดนาม และอินโดนีเซีย และสามารถรับชมได้ที่ช่อง Trending Taiwan ใน YouTube ช่วยกันแชร์ให้กระหึ่มโลกเลยนะครับ

 

 

 

 

คลิปรณรงค์เรียกร้องให้สหประชาชาติให้ความสำคัญกับฐานะตัวแทนชาวไต้หวัน 23 ล้านคนในสหประชาชาติ (มีบรรยายไทย) 

๓. Transitional Justice Commission ไต้หวัน วางแผนย้ายอนุสาวรีย์อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็กออกจากอนุสรณ์สถานฯ

      เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน หรือ Transitional Justice Commission ของไต้หวัน ได้ประกาศแผนการที่จะย้ายอนุสาวรีย์อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็กที่สร้างจากทองสัมริด และตั้งอยู่กลางอนุสรณ์สถานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ก หรือที่เรียกกันว่า จงเจิ้งจี้เนี้ยนถาง ออกไปไว้ที่อื่น เพื่อเปลี่ยนสถานะของอนุสรณ์สถานแห่งนี้ให้กลายเป็นสวนสาธารณะที่จะรำลึกถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ในยุคเผด็จการของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ก ก้าวสู่กระบวนการยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน ตามเป้าหมายที่ก่อตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้น อย่างไรก็ดี เนื่องจากในไต้หวันยังมีบุคคลที่ให้ความเคารพยกย่องอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็กอยู่ไม่น้อย จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการปัญหาดังกล่าวให้ราบรื่นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานของอดีตผู้นำสาธารณรัฐจีนท่านนี้ อย่างนายเจี่ยงว่านอัน เหลนชายคนเดียวที่ยังคงอยู่ในแวดวงการเมืองไต้หวัน และเป็นดาวรุ่งการเมืองดวงใหม่ของพรรคก๊กมินตั๋งด้วย ก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนว่า การสร้างรอยร้าว ความเคียดแค้นและเป็นปฏิปักษ์ระหว่างกลุ่มชนในไต้หวัน ไม่ได้เป็นผลดีต่อการปรองดองของสังคม จึงยากที่จะเห็นดีเห็นงามกับแผนการดังกล่าวได้

        ส่วนนายเจียงฉี่เฉิน หัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งระบุว่า เทศบาลกรุงไทเปอาจเริ่มจากมุมมองของการคุ้มครองอนุรักษ์ประวัติศาสตร์สถาน ระงับแผนการอุบาทนี้ก่อน

        คณะกรรมการความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน ได้ประกาศแผนการปฏิรูปอนุสรณ์สถานแห่งนี้ให้เหมาะสมตามแผน “สาวนสาธารณะประวัติศาสตร์แห่งประสบการณ์ในยุคเผด็จการ” โดยการย้ายรูปปั้นหรืออนุสาวรีย์อดีตประธานาธบดีเจียงไคเช็กออกไปจากที่นี่ เพื่อให้เหมาะสมกับแนวทางความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านและจดจำรอยร้าวแห่งประวัติศาสตร์ และคืนพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชน

        นายเจี่ยงว่านอัน ในฐานะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับอดีตผู้นำไต้หวันท่านนี้ ได้แสดงจุดยืนว่า การวางแผนการใด ๆ เกี่ยวกับอนุสรณ์สถานแห่งนี้ควรมีการทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ คำนึงถึงความเป็นจริงแห่งประวัติศาสตร์ เพื่อหาฉันทามติร่วมกัน จึงจะสามารถลบรอยร้าวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ได้ สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง