:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalกระแสประชาธิปไตย รมว. ต่างประเทศลิทัวเนีย ประกาศย้ำกระชับสัมพันธ์ไต้หวันต่อเนื่อง

  • 17 January, 2022
กระแสประชาธิปไตย
นาย Gabrielius Landsbergis รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ของลิทัวเนีย

๑. ผู้นำและรองผู้นำไต้หวันฉีดเกาตวนครบ 3 โดสแล้ว สร้างความมั่นใจให้แก่วัคซีนที่ไต้หวันผลิตเอง

       เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน และรองประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อ ผู้นำและรองผู้นำไต้หวันได้ไปรับการฉีดวัคซีนเกาตวนหรือวัคซีน Medigen ที่ไต้หวันผลิตเอง เป็นเข็มที่ 3 แล้ว โดยรับการฉีดที่ยิมเนเซียมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไต้หวัน ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง

       ทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันระบุว่า ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีเดินทางถึงสถานที่ฉีดวัคซีน ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบบุคคลโดยใช้บัตรประกันสุขภาพ  หลังจากนั้นก็ผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทย์และลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมฉีดวัคซีน และเมื่อรับการฉีดวัคซีนแล้วทั้งสองก็เดินทางกลับ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ขิด

       ทั้งนี้ วัคซีนเกาตวนของไต้หวันได้รับการยอมรับจาก 7 ประเทศให้เป็นวัคซีนที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าเมืองโดยไม่ต้องกักตัวหรือลดเวลาการกักตัว ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ปาเลา นิวซีแลนด์ โซมาลีแลนด์ เบลิซ และเอสโตเนีย อย่างไรก็ดีในส่วนของไทยจำกัดเฉพาะการเดินทางเข้าไทยในเขตจังหวัดที่จัดอยู่ในโครงการแซนด์บ๊อกซ์เท่านั้น โดยอยู่ในเขตจังหวัดแซนด์บ็อกซ์ครบ 7 วัน ผลตรวจ PCR ก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนในประเทศไทยได้อย่างเสรี

ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน (ซ้าย) รองประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อ (ขวา) ฉีดวัคซีนเกาตวน (Medigen) เข็ม 3 ที่ไต้หวันผลิตเอง 

๒. จีนส่งเครื่องบินรบ 11 ลำก่อกวนไต้หวันไม่หยุด

       เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพอากาศไต้หวันได้ประกาศว่า กองทัพอากาศจีนได้ส่งเครื่องบินทหารจำนวน 11 ลำ รุกล้ำเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศ หรือ ADIZ เป็นเครื่องบินรบถึง 10 ลำ ที่เหลือเป็นเครื่องบินสอดแนบ Y-8 โดยกองทัพอากาศไต้หวันได้ส่งเครื่องบินรบขึ้นสกัดและขับไล่ออกจากเขต ADIZ ของไต้หวัน นอกจากนี้ ยังสั่งให้ขีปนาวุธต้านอากาศยานติดตามความเคลื่อนไหวของเครื่องบินทหารจีนตลอดเวลาจนบินออกจากเขต ADIZ ไต้หวัน

       กระทรวงกลาโหม ไต้หวันได้เริ่มเปิดเผยความเคลื่อนไหวด้านการทหารของจีนแบบเรียลไทม์ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. 2563 เป็นต้นมา ซึ่งจากสถิติของกระทรวงกลาโหมระบุว่า เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ปีที่แล้ว มีเครื่องบินทหารจีน 38 ลำ ก่อกวนน่านฟ้าไต้หวัน โดย 10 ลำเป็นเครื่องบินรบ J-16 โดยรุกล้ำน่านฟ้าทางใต้และตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนปีเดียวกัน วันที่ 2 ต.ค. 39 ลำ 3 ต.ค. 16 ลำ 4 ต.ค. 56 ลำ ซึ่งเป็นจำนวนเครื่องบินทหารจีนมากที่สุดที่รุกล้ำน่านฟ้าไต้หวัน

๓. รมว. ต่างประเทศลิทัวเนียเรียกร่อง EU สามัคคีต้านจีน กระชับสัมพันธ์กับไต้หวันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

       นาย Gabrielius Landsbergis รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ของลิทัวเนีย ได้ให้สัมภาษณ์สื่ออิตาลีเมื่อวันที่ 13 ม.ค. ที่ผ่านมา ย้ำว่า การเห็นชอบให้ไต้หวันเปิดสำนักงานผู้แทน “ไต้หวัน” ประจำลิทัวเนียเป็ฯการตัดสินใจที่ถูกต้อง และยังได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ต้องสามัคคีกันต้านจีนอย่างเด็ดเดี่ยวต่อไป

นาย Gabrielius Landsbergis รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ของลิทัวเนีย

       นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลิทัวเนีย ยังได้เรียกร้องให้ EU ต้องหาทางรับมือกับการคุกคามลิทัวเนียของจีน มิใช่เพราะลิทัวเนียถูกจีนคุกคาม  แต่ยังเป็นเพราะว่าจีนได้คุกคามต่อตลาดร่วมยุโรปของ EU คุณค่าแห่งตลาดร่วมยุโรป จนเป็นการทำลายหลักการการค้าเสรีของทั่วโลก

       เว็บไซต์สื่ออิตาลี Formiche.net ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลิทัวเนียระบุว่า นักการเมือง EU มักจะกล่าวเมื่อต้องประลองกำลังกับจีนเสมอว่า หาก EU ยอมให้จีนอาศัยการกดดันภาคธุรกิจของยุโรปเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายการเมืองของตนแล้วละก้อ EU ก็ไม่อาจที่จะสร้างความสัมพันธ์อย่างเสมอภาคกับจีนได้ EU จะต้องอาศัยกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือสร้างขึ้นใหม่ มาสกัดกั้นมิให้จีนอาศัยการบอยคอตทางเศรษฐกิจมาดำเนินการต่อสมาชิกของ EU จึงจะสามารถปกป้องความยืดหยุ่นด้านยุทธศาสตร์และอธิปไตยของ EU

       เขาระบุอีกว่า สหภาพยุโรปมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศอื่น ๆ ก็เพื่อทำให้ EU เข้มแข็งขึ้นมิใช่ให้อ่อนแอลง และด้วยเหตุนี้ ลิทัวเนียจึงถอนตัวออกจากกลไกความร่วมมือประเทศยุโรปตะวันออกกับจีน 17+1 หากจีนลงทุนกับสื่อในยุโรปอย่างขนานใหญ่แล้ว นำมาซึ่งการควบคุมหรือตรวจสอบเสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อแล้ว ก็อย่างเช่นขอให้สำนักพิมพ์ยุโรปอย่าได้ตีพิมพ์หนังสือที่คนลงทุนไม่พอใจหรือไม่ชอบ เรียกร้องให้องค์กรในยุโรปปิดปากให้สนิทในเรื่องที่ขัดต่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นวิกฤตของยุโรป และที่น่าวิตกก็คือ ตนได้เห็นปรากฎการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้ว พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศ ลิทัวเนียท่านนี้ ยังได้ประกาศว่า 3 เหตุผลสำคัญที่จะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์กับไต้หวันให้แน่นแฟ้นลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้แก่  ปัจจัยภายในประเทศ ตอนนี้ประเทศประชาธิปไตยในประชาคมโลกกำลังเผชิญกับการท้าทายอย่างใหญ่หลวง การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับไต้หวันของลิทัวเนีย ก็เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่ลิทัวเนียยืนหยัดมาช้านานจนถึงปัจจุบัน และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารประเทศของรัฐบาลด้วย

       ส่วนเหตุผลประการที่ 2 ก็คือ ไต้หวันเป็นประเทศที่เปิดกว้าง มีระบบเศรษฐกิจที่มีชีวิตชีวา มีศักยภาพในการสรรสร้างนวัตกรรมเช่นเดียวกับลิทัวเนีย ซึ่งลิทัวเนียต้องการที่จะมุ่งพัฒนาไปในทิศทางที่ในอดีตอาจถูกละเลยไป แม้ประเทศส่วนใหญ่ในอียูต่างยอมรับให้หลักการจีนเดียว แต่ก็ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับลึกกับไต้หวันมานานแล้ว ส่วนลิทัวเนียกำลังทำให้สิ่งที่ประเทศอียูอื่น ๆ ทำอยู่ก่อนแล้ว

       นาย Gabrielius Landsbergis ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ทำไมจีนจึงยอมให้ประเทศอื่นในอียูขยายความสัมพันธ์กับไต้หวันได้ แต่กลับจำกัดมิให้ลิทัวเนียขยายความสัมพันธ์กับไต้หวัน? มันเป็นการแสดงให้เห็นว่า จีนกำลังเปลี่ยนไปแล้ว เส้นแดงของจีนเริ่มขยับออกไปใช่หรือไม่? แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ลิทัวเนียจะไม่ยอมให้จีนรุกล้ำอธิปไตยของลิทัวเนีย

       เหตุผลประการที่ 3 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลิทัวเนียก็คือความสัมพันธ์ในอินโดแปซิฟิก มีความสำคัญต่อทั่วโลกมากขึ้นทุกขณะ และได้รับความสนใจจากอียูมากขึ้นด้วย เป้าหมายยุทธศาสตร์ของลิทัวเนียแจ่มชัดมาก นั่นก็คือกระชับความสัมพันธ์กับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ากับประเทศในอินโดแปซิฟิก การร่วมมือกับไต้หวันก็สอดคล้องกับเป้าหมายนี้

       ส่วนประเด็นที่ฝ่ายสนับสนุนจีนพยายามกล่าวหาลิทัวเนียว่า ลิทัวเนียถูกสหรัฐฯ บงการในประเด็นไต้หวันว่า คำถามไร้สาระแบบนี้ไม่เคยคิดที่จะไปตอบด้วยซ้ำ มีคำถามต่าง ๆ มากมายที่กล่าวหาโดยไม่มีเหตุผลใด ๆ ผู้ปั่นข่าวก็คือจีนนั่นเอง

       เขาระบุว่า ลิทัวเนียไม่เพียงแต่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังได้รับกำลังใจจากประเทศประชาธิปไตยโลกอีกเป็นจำนวนมาก นอกจากจะสนับสนุนทางการเมืองแล้ว ยังได้ให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจลิทัวเนียอย่างเป็นรูปธรรมด้วย ความสามัคคีของประชาคมสนับสนุนลิทัวเนียมีความหมายยิ่ง บอกกับจีนว่าอย่าได้วางอำนาจบาตรใหญ่กดดันประเทศเล็กกว่าตามอำเภอใจ อย่าได้กล่าวหาที่ไร้หลักฐานความเป็นจริงมากมาย ไม่ควรใช้วิธีการเดียวกันต่อประเทศประชาธิปไตยใด ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศประชาธิปไตย รวมถึงประเทศอิตาลีด้วย

       สื่อดังกล่าวยังรายงานว่า ในช่วงปีเศษที่ Gabrielius Landsbergis ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลิทัวเนีย ได้รับสมญานามจากเว็บไซต์สื่อการเมืองชื่อดัง Politico ว่า “ผู้พิฆาตมังกร” ต่อต้านจีน เช่นเดียวกับ Mario Draghi นายกรัฐมนตรีอิตาลี ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในยุโรปประจำปี 2022

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง