:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalกระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

  • 05 September, 2022
กระแสประชาธิปไตย
กระแสประชาธิปไตย
กระแสประชาธิปไตย
โปสเตอร์รณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่นปลายปีนี้
กระแสประชาธิปไตย
ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าการ 22 แห่งในไต้หว้น ของพรรคการเมืองต่าง ๆ
กระแสประชาธิปไตย
ประธาน กกต. ไต้หวัน ติดประกาศเลือกตั้งท้องถิ่นไต้หวันปลายปีนี้

ลั่นกลองรบ!!! เลือกตั้งท้องถิ่นไต้หวันเปิดไทม์ไลน์จนถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 26 พ.ย. นี้ 

          การเลือกตั้งท้องถิ่น 9 รายการ ในไต้หวัน จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 26 พ.ย. 2565 ซึ่งตอนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการนับถอยหลัง 100 วัน แต่ละพรรคการเมืองต่างเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งได้จนเกือบครบเพียงแค่สองพรรคใหญ่เท่านั้น ได้แก่ พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า หรือพรรคดีพีพี พรรครัฐบาลไต้หวันภายใต้การนำของประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าการทั่วไต้หวันรวม 21 แห่ง จากจำนวนทั้งสิ้น 22 ตำแหน่ง โดยขาดไปเพียงจินเหมิน ที่ฐานคะแนนเสียงส่วนใหญ่ที่สุดเป็นของพรรคก๊กมินตั๋ง ส่วนพรรคก๊กมินตั๋งก็ส่งครบทั้งหมด 22 แห่ง ส่วนพรรคเล็กอย่างพรรคประชาชนไต้หวันหรือ Taiwan People Party (TPP) ที่มีนายเคอเหวินเจ๋อ ผู้ว่าการกรุงไทเป เป็นหัวหน้าพรรค แต่ส่งผู้สมัครเพียง 3 แห่งเท่านั้น ที่คิดว่าพอมีหวังจะคว้าคะแนนได้ค่อนข้างมาก แม้แต่ในตำแหน่งผู้ว่าการกรุงไทเป ที่เขามีฐานคะแนนเสียงค่อนข้างหนาแน่นก็ยังได้แค่ผู้สมัครอิสระที่ผู้ว่าการเคอฯ ให้การสนับสนุนและดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการกรุงไทเปคือนางหวงซานซาน นอกจากนี้ ยังอาจมีอีกหลายเขตที่จะมีมือที่สามลงสมัครทดสอบฝีมือทั้งจากของพรรคก๊กมินตั๋ง พรรคดีพีพี และพรรคการเมืองอื่น ๆ ที่จะลงสมัครในนามอิสระ แต่โอกาสชนะค่อนข้างริบหรี่ 

          ตอนนี้ เรามาเปรียบเทียบขุมกำลังของแต่ละฝ่ายกันครับ แต่ทุกอย่างยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และยังเหลือเวลาอีกกว่า 100 วันกว่าจะถึงวันเลือกตั้งจริง เริ่มต้นกันที่พรรครัฐบาลคือพรรคดีพีพีกันก่อนนะครับ ส่งผู้สมัครเกือบครบอย่างที่เรียนให้ทราบครับ 21 แห่ง จาก 22 แห่ง ซึ่งหัวหน้าพรรคคือประธานาธิบดีไช่ฯ ได้สั่งให้ผู้สมัครทุกคนต้องทำหน้าที่ “แม่ไก่” ที่ทรงพลัง นำพาผู้สมัครสมาชิกสภาในเขตของตนเข้าสภาท้องถิ่นให้ได้มากที่สุด รวมทั้งแบ่งภาระกิจแต่ละเขตให้แก่บุคคลสำคัญในพรรคร่วมกันรับผิดชอบ ส่วนพรรคก๊กมินตั๋ง พรรคฝ่ายค้านคู่แข่งสำคัญก็ระดมสรรพกำลังที่มีอยู่ช่วยผู้สมัครของพรรคหาเสียงอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรให้คำขวัญที่ว่า “ต้านจีนปกป้องไต้หวัน” ผูกขาดโดยพรรคดีพีพี แต่เป็นภารกิจร่วมกันของประชาชนทุกหมู่เหล่า 

          พรรคก๊กมินตั๋งประเมินว่า ผู้สมัครของตนมีโอกาสที่จะคว้าชัยได้ถึง 13 แห่ง จาก 22 แห่ง ได้แก่ ไทเป เถาหยวน จีหลง และเผิงหู ที่คะแนนเสียงก้ำกึ่งมีลุ้น ส่วนที่เหมียวลี่ยังต้องพยายามระดมสรรพกำลัง ภาคใต้ 4 แห่ง ก็ยังต้องพยายามอีกมาก การเลือกตั้งครั้งนี้จะสู้กันอย่างดุเดือดที่กรุงไทเป และเถาหยวน โดยพรรคก๊กมินตั๋งจะดำเนินยุทธวิธี “เจาะแผล” ฝ่ายตรงข้ามอย่างกรณีลอกวิทยานิพนธ์ การระบาดของโควิด และด้านพลังงาน ซึ่งพรรคดีพีพีมักจะใช้ยุทธวิธี “ต้านจีนปกป้องไต้หวัน” สร้างกระแสรักชาติ ต้านจีน ซึ่งก็ได้ผลในการเลือกตั้งเกือบทุกครั้ง 

           สำหรับในส่วนของพรรคดีพีพี พรรครัฐบาล บอกว่า จะประเมินในตอนนี้ ดูเหมือนจะเร็วเกินไป ส่วนยุทธวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ประธานาธิบดีไช่ฯ ได้สั่งระดมสรรพกำลังที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อรักษาฐานคะแนนเสียงทั้งหมด ปัจจุบันพรรคดีพีพี พรรครัฐบาล ชนะการเลือกตั้งท้องถิ่นคราวที่แล้วปี 2018 จำนวน 6 แห่ง ส่วนพรรคก๊กมินตั๋ง 15 แห่ง ที่เหลืออีกหนึ่งแห่งไม่สังกัดพรรคการเมืองใด 

โหมดเลือกตั้งท้องถิ่นไต้หวัน เริ่มตั้งแต่การเปิดรับสมัครในวันที่ 29 ส.ค. - 2 ก.ย. ลงคะแนนเสียงวันที่ 26 พ.ย. และผู้ชนะเลือกตั้งเข้ารับมอบตำแหน่งในวันที่ 25 ธ.ค. 2565 

           การเลือกตั้งท้องถิ่นของไต้หวันจะมีการเลือกตั้ง 9 รายการ ได้แก่ ผู้ว่าการนคร สมาชิกสภานคร ผู้ว่าการจังหวัด สมาชิกสภาจังหวัด (เมือง) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนประชาชนระดับตำบลและหมู่บ้าน หัวหนา้เขตชนพื้นเมืองบนเขาในนคร และสมาชิกสภาเขตชนพื้นเมืองบนเขาในนคร อย่างไรก็ดี ปีนี้ ยังมีการจัดการลงคะแนนเสียงรับรองร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปรับลดอายุสิทธิพลเมืองจากเดิม 20 ปี เหลือ 18 ปีอีกด้วย 

สองหัวหน้าพรรคการเมืองหลักในไต้หวัน จุดยืนตรงกันเรื่องลดอายุสิทธิพลเมืองเหลือ 18 ปี เรียกร้องผู้มีสิทธิรัรบรองร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

 

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง