:::

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

  • 31 October, 2022
กระแสประชาธิปไตย
กระแสประชาธิปไตย
กระแสประชาธิปไตย
นายอู๋จาวเซี่ย รมว. กต. ไต้หวัน ให้สัมภาษณ์ BBC ระบุเครื่องบินจีนรุกล้ำไต้หวันนับพันครั้ง จีนเร่งข่มขู่ไต้หวันด้วยกำลังอาวุธมากยิ่งขึ้น

๑. สำรวจพบ 85% ของชาวไต้หวันคัดค้านการที่จีนไม่ละทิ้งกำลังอาวุธต่อไต้หวัน 

             สัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ หรือ MAC ไต้หวัน ได้เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของชาวไต้หวันพบว่า 85% คัดค้านอย่างรุนแรงต่อรายงานการเมืองของนายสีจิ้นผิง ผู้นำจีนคอมมิวนิสต์ ที่รายงานต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ซึ่งระบุอย่างตรงไปมาว่า “จีนจะไม่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ใช้กำลังอาวุธต่อไต้หวัน” นอกจากนี้ ยังพบว่า 90% ไม่เห็นด้วยกับการที่จีนใช้กำลังอาวุธข่มขู่ไต้หวัน คัดค้านสิ่งที่จีนเรียกว่า “ยุทธศาสตร์หลักในการแก้ปัญหาไต้หวัน” ยืนหยัดในหลักการจีนเดียว ฉันทามติ 1992 ก็มีสูงถึง 80% 

           MACไต้หวันระบุว่า ผลการสำรวจพบว่า ชาวไต้หวันคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการที่จีนพยายามเอากรอบการเมืองและกำหนดวาระสุดท้ายของช่องแคบไต้หวันให้แก่ไต้หวัน และยิ่งใช้กำลังอาวุธมาข่มขู่ไต้หวันก็ยิ่งทำให้ชาวไต้หวันไม่พอใจมากยิ่งขึ้นด้วย 

          การสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ มีผู้ถูกสำรวจสูงเกือบ 90% สนับสนุนรัฐบาลเตรียมพร้อมการป้องกันตนเองต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้องอธิปไตยและประชาธิปไตยของไต้หวัน 80% ขึ้นไปสนับสนุนคำกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสวันชาติไต้หวัน สาธารณรัฐจีนของประธานาธิบดีไช่อิงเหวินที่เรียกร้องว่า การใช้อาวุธเข้าประหัตประหารกันไม่ใช่ทางเลือกของช่องแคบไต้หวัน มีเพียงเคารพต่อการยืนหยัดในอธิปไตยและเสรีภาพของชาวไต้หวันเท่านั้น จึงจะเป็นรากเหง้าที่แท้จริงของการมีปฏิสัมพันธ์ในทางที่เป็นมิตรต่อกันอีกครั้งหนึ่ง และเห็นว่า ท่ามกลางการเคารพซึ่งกันและกันอย่างมีเหตุมีผล ไต้หวันยินดีที่จะร่วมมือกับจีนในการแสวงหาวิธีที่จะทำให้เกิดเสถียรภาพและสันติภาพบนช่องแคบไต้หวันที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ 80.7% สนับสนุน “4 ทรหด” ซึ่งก็คือ ความทรหดด้านเศรษฐกิจและภาคการผลิต ความทรหดของเครือข่ายความปลอดภัยในสังคม ความทรหดของเสรีภาพประชาธิปไตย และความทรหดด้านกลาโหม และ 74.4% สนับสนุน “4 ยืนหยัด” ได้แก่ ยืนหยัดในระบอบเสรีภาพประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญอย่างยั่งยืน ยืนหยัดในกรณีที่สาธารณรัฐจีนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมิได้ขึ้นต่อกัน ยืนหยัดในอธิปไตยที่ไม่อาจยอมให้มีการรุกล้ำหรือฮุบกลืนได้ และยืนหยัดในอนาคตของไต้หวันสาธารณรัฐจีนต้องเป็นไปตามความประสงค์ของชาวไต้หวันทั้งหมด ซึ่งเป็นสาระสำคัญในสุนทรพจน์วันชาติไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ของประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน

           สำหรับในส่วนของการติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างช่องแคบไต้หวัน ผู้ถูกสำรวจถึง 82% เห็นด้วยกับนโยบายการติดต่อไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนของช่องแคบไต้หวันตามสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างช่องแคบไต้หวันและการป้องกันโควิดของรัฐบาล 70% ขึ้นไป สนับสนุนการปรับมาตรการพรมแดน เสริมการควบคุมการเดินทางมาไต้หวันของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ 

          ในส่วนของประเด็นที่มีการติดตามมาเป็นเวลาอันยาวนาน ผู้ที่เห็นว่า จีนมีความไม่เป็นมิตรต่อรัฐบาลไต้หวัน มีสูงถึงร้อยละ 78.2 และ 61.3% ตามลำดับ และส่วนใหญ่มีความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับ “การรักษาสถานะปัจจุบันในความหมายกว้าง ถึง 86.3% และเห็นว่า อนาคตของไต้หวัน และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างช่องแคบไต้หวันจะต้องตัดสินใจโดยชาวไต้หวัน 23 ล้านคน สูงถึง 85% รักษาความมั่นคงในระยะยาว 

            MAC กล่าวอีกว่า  สาธารณรัฐจีนเป็นประเทศอธิปไตยและช่องแคบไต้หวันไม่ได้ขึ้นต่อกันเป็นความเป็นจริง “4 ยืนหยัด” เป็นเส้นแดงต่ำสุดและฉันทามติร่วมกันของสังคมไต้หวัน รัฐบาลยืนหยัดปกป้องกอธิปไตยแห่งชาติ รูปแบบการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยและเสรีประชาธิปไตย ซึ่งไม่อาจประนีประนอมได้ การรักษาเสถียรภาพและสันติภาพบนช่องแคบไต้หวันเป็นภาระกิจร่วมกันของช่องแคบไต้หวัน จึงเรียกร้องให้จีนเข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงของช่องแคบไต้หวันและความต้องการของชาวไต้หวัน ละทิ้งรูปแบบความคิดเก่า ๆ ที่เป็นปฏิปักษ์หรือรุกราน ใช้ท่าทีที่มีเหตุมีผลและเคารพซึ่งกันและกัน แก้ปัญหาความไม่ลงรอยกันตามสภาพความเป็นจริง

          การสำรวจในครั้งนี้ เป็นการสำรวจโดยศูนย์ศึกษาการเลือกตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติเจิ้งจื้อ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19-23 ต.ค. โดยสุ่มกลุ่มเป้าหมายอายุ 20 ปีขึ้นไป ทางโทรศัพท์ จำนวนทั้งสิ้น 1,096 ตัวอย่าง ความน่าเชื่อถือ 95% คลาดเคลื่อน บวกลบ 2.96% 

๒. MAC เรียกร้องจีนขจัดความเห็นแตกต่างบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง 

           หลังจากที่นายแอนโทนี่ บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ของสหรัฐฯ ได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า จีนได้ตัดสินใจไม่ยอมรับสถานะปัจจุบันของช่องแคบไต้หวันอีกต่อไป และจะเพิ่มแรงกดดันต่อไต้หวันมากยิ่งขึ้น นั้น นายชิวฉุยเจิ้ง รองประธานคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ หรือ MAC ไต้หวันได้ตอบข้อซักถามของ ส.ส. ในสภาฯว่า ท่ามกลางการเผชิญหน้ากับแรงกดดันนานาชนิดจากจีน ไต้หวันจะยังคงยืนหยัดในการปกป้องอธิปไตยแห่งชาติ เสรีภาพและประชาธิปไตยแห่งชาติ แต่ก็จะพยายามอย่างเต็มที่รักษาเสถียรภาพและสันติภาพในความสัมพันธ์ระหว่างช่องแคบไต้หวัน พร้อมกันนี้ นายชิวฯ ยังได้เรียกร้องให้ผู้นำจีนรุ่นใหม่ จะแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช่องแคบไต้หวันอย่างมีเหตุมีผลและอย่างสันติ

            นายชิวฯ ระบุว่า เพื่อรับมือกับนโยบายต่อไต้หวันของจีนที่ทวีความแข็งกร้าวมากยิ่งขึ้น หลังการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ไต้หวันนอกจาก จะเสริมศักยภาพในการป้องกันประเทศของกองทัพไต้หวัน และเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรที่อุดมการณ์ใกล้เคียงกันต่อไปให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้ว ยังต้องยืนหยัดรักษาเสถียรภาพและสันติภาพในความสัมพันธ์ระหว่างช่องแคบไต้หวันที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ยั่วยุ และไม่บุ่มบ่าม 

            นอกจากนี้ นายชิวกั๋วเจิ้ง ยังได้กล่าวถึงกรณีที่นายบลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ ระบุว่า จีนได้ตัดสินใจไม่ยอมรับสถานะปัจจุบันของช่องแคบไต้หวัน โดยระบุว่า เมื่อต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันนานาชนิดจากจีน ไต้หวันจะยังคงยืนหยัดปกป้องอธิปไตยและเสรีภาพประชาธิปไตยแห่งชาติ ซึ่งไต้หวันไม่อาจประนีประนอมในประเด็นเหล่านี้ได้ แต่ก็จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อรักษาเสถียรภาพและสันติภาพในปัจจุบันของช่องแคบไต้หวันต่อไป 

             ส่วนการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างช่องแคบไต้หวันของจีนนั้น นายชิวฯ ระบุว่า สิ่งที่กรมการบินพลเรือนของจีนเสนอมานั้น ล้วนเป็นเที่ยวบินประจำอยู่แล้ว แต่จะสามารถเปิดเที่ยวบินได้หรือไม่ ก็ยังคงขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และย้ำว่า ช่องแคบไต้หวันจะสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนโดยราบรื่นเป็นปกติได้หรือไม่ ยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของโควิด และสถานการณ์ในปัจจุบันระหว่างช่องแคบไต้หวันด้วย ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลมีการประเมินและเตรียมพร้อมรับมือแล้ว

 

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง