ไต้หวันไฮเทค - 2020-11-10

  • 10 November, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
รัฐบาลทุ่มงบ 26,600 ล้านเหรียญไต้หวัน เร่งติดตั้งเครือข่าย 5 G

ไต้หวันไฮเทค  -10 พ.ย. 63-  รัฐบาลทุ่มงบ 26,600 ล้านเหรียญไต้หวัน เร่งติดตั้งเครือข่าย 5 G

รัฐบาลไต้หวันเร่งสนับสนุนผู้ประกอบการแม่ข่ายโทรศัพท์เร่งติดตั้งเครือข่ายส่งสัญญาณคลื่นในระบบ 5G  โดยจะทุ่มงบอุดหนุน 26,600 ล้านเหรียญไต้หวัน เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ มกราคม ปี 2021 ถึง สิงหาคมปี 2025 เน้นการให้เงินอุดหนุนติดตั้งเครือข่ายส่งสัญญาณในส่วนที่เกินกว่าที่ผู้ประกอบการได้กำหนดไว้ตามแผนในแต่ละปี หมายความว่าผู้ประกอบการแม่ข่ายโทรศัพท์ที่ได้รับสัมปทานระบบ 5G ต้องมีการเสนอแผนต่อรัฐบาลว่า แต่ละปีจะติดตั้งเสาสัญญาณจำนวนเท่าไร ส่วนที่เกินกว่าแผนงานจะได้รับการอุดหนุน เป็นการแร่งให้ติดตั้งเร็วกว่าแผนงานนั่นเอง ในการอุดหนุนนั้นมีการกำหนดเงื่อนไขไม่เกิน 50% ของค่าใช้จ่าย

การติดตั้งเครือข่ายส่งสัญญานในยุค 5G ค่อนข้างจะเชื่องช้ากว่าในยุคของ 4G เพราะว่าตัวส่งสัญญาณในระบบ 5G หรือว่า Cell Site ระบบ 5G จะมีความหนาแน่นกว่า 4G ถึง 3 เท่า การติดตั้งจึงล่าช้า ทางการของไต้หวันพยายามที่จะช่วยเหลือแม่ข่ายโทรศัพท์ในการติดตั้งเครือข่ายสัญญาน 5G ให้เร็วขึ้น โดยจะเน้นในส่วนที่ประชาชนมีความต้องการใช้งานสูง อาทิเช่นในเขตที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคม หรือว่าศูนย์กลางการจราจร อย่างตามสนามบิน ตามท่าเรือหรือ ในเส้นทางรถไฟความเร็วสูง (High Speed Train) หรือว่าบนตัวรถไฟความเร็วสูง รวมถึงในจุดของสถานีรถไฟ MRT สถานีรถบัสระหว่างเมือง ป้ายรถเมล์ ในจุดที่มีการแสดงคอนเสิร์ตหรือว่าการแสดงขนาดใหญ่ สนามกีฬา สนามฟุตบอล เป็นต้น จุดต่างๆ เหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้มีการติดตั้งเครือข่าย 5G ในลำดับแรก เพื่อเป็นการเร่งให้ประชาชนมีความนิยมใช้ระบบ 5G เพื่อให้การใช้งาน 5G แพร่หลายยเร็วขึ้น

ที่ผ่านมานั้น ทางการไต้หวันเปิดประมูลคลื่น 5G นั้นได้วงเงินประมูลสูงถึง 142,191 ล้านเหรียญไต้หวัน ซึ่งมากกว่าที่ทางคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติของไต้หวัน (NCC) กำหนดราคาเบื้องต้นเอาไว้คือ 44,000 ล้านเหรียญไต้หวัน เงินที่ได้รับจากการประมูลจัดสรรคลื่น 5G มากกว่าที่ได้ตั้งเป้าไว้ ทางสภาบริหาร (คณะรัฐมนตรี) จึงได้กำหนดทิศทางที่จะใช้เงินดังกล่าวนำมาใช้เพื่อการพัฒนาเครือข่ายเครื่องสัญญาน 5G การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ลดช่องว่างทางด้านดิจิตอลระหว่างเมืองกับชนบท

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง