ไต้หวันไฮเทค - 2020-11-17

  • 17 November, 2020
ภาพเซลล์ ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ photo:Wikipedia

ไต้หวันไฮเทค  -17 พ.ย. 63-  ไต้หวัน-ญี่ปุ่น จับมือรุกตลาดการรักษาโรคด้วยเซลล์

ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน มีข่าวคราวเรื่องการร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพระหว่างไต้หวันกับญี่ปุ่น บริษัท Metatech ของไต้หวันจับมือกับ Hitachi ของญี่ปุ่นจัดตั้งบริษัทไบโอเทคโนโลยีเล่อเจีย (樂迦再生科技) บุกเบิกตลาดการรักษาโรคด้วยเซลล์ จะมีการระดมทุนมากถึง 2,500 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยกองทุนเพื่อการพัฒนาแห่งชาติของไต้หวันซึ่งเป็นกองทุนของรัฐบาลไต้หวันจะเข้าร่วมถือหุ้นด้วย รวมทั้งพันธมิตรบริษัทไอทีแนวหน้าของไต้หวัน ได้แก่ Largan Pricision Co., Ltd., Acer, Delta เป็นต้น จะเข้าร่วมถือหุ้นด้วย เป็นการขยายธุรกิจเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพแบบหมุนเวียนของไต้หวันเพื่อรุกเข้าสู่ตลาดโลก จับตลาดการรักษาโรคด้วยเซลล์ที่มีมูลค่านับล้านล้านเหรียญไต้หวัน

การรักษาโรคด้วยเซลล์นั้น ได้มีการวิจัยค้นคว้ารวมทั้งมีการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์แล้ว ร่างกายของคนเรามีจุดกำเนิดมาจากเซลล์เริ่มต้นเพียง 1 เซลล์แล้วก็เจริญเติบโตกลายเป็นเซลล์นับล้านเซลล์ สร้างเป็นอวัยวะต่างๆ เซลล์เหล่านี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งเสื่อมสลายไปได้ และมีการก่อตัวขึ้นใหม่ได้เองตามธรรมชาติ ร่างกายของเราผ่านกาลเวลาไปอายุของคนมากขึ้นเซลล์ต่างๆ จะเริ่มสูญเสียความสามารถในการทำงาน จึงทำให้ร่างกายเกิดความผิดปกติ เกิดโรคต่างๆ ตามมา

การรักษาโรคในปัจจุบันจะใช้สารเคมี ใช้ยา ใช้รังสี ผ่าตัดเพื่อแก้หรือระงับอาการของโรค อธิบายเป็นขั้นตอนแบบง่ายๆ ก็คือว่าเมื่อรู้ว่ามีโรคเกิดขึ้น ก็จะใช้ยารักษา หรือสารเคมีในการรักษา แต่บางทียาหรือสารที่ใช้ อาจจะหมดฤทธิ์หรือว่าไม่ได้ผล อาการป่วยนั้นก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมหรืออาจจะหนักขึ้น เพราะฉะนั้นการแพทย์ในปัจจุบันนั้นเริ่มมาให้ความสนใจที่ต้นตอ ก็คือการรักษาด้วยเซลล์ เป็นการแพทย์ทางเลือกอีกแบบหนึ่ง เซลล์บำบัดเป็นการฟื้นฟูอวัยวะในส่วนต่างๆ หรือว่าทุกส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมกันเพื่อนำเอาเซลล์เข้าไปทดแทนเสริมสร้างเซลล์ที่บกพร่องหรือแม้แต่นำเซลล์ของร่างกายเราเข้าไปแก้ไขเซลล์ที่บกพร่องให้กลายเป็นเซลล์ที่ปกติ ทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือแม้แต่การช่วยทำให้ดูอ่อนเยาว์หรือว่าอ่อนวัยมากขึ้น

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง