ไต้หวันไฮเทค - 2021-01-12

  • 12 January, 2021
การติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์บนพื้นที่เกษตร

ไต้หวันไฮเทค  -12 ม.ค. 63- ปลูกกระแสไฟฟ้า รายได้ดีกว่าปลูกสับปะรด 10 เท่า

ไต้หวันส่งเสริมการติดตั้งโซล่าเซลล์หรือว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  กล่าวได้ว่ากระแสการติดตั้งโซล่าเซลล์ บนพื้นที่นาหรือว่าบนพื้นที่การเกษตรได้รับความนิยมมากขึ้น มีตัวอย่างเกษตรกรหลายรายที่ประสบความสำเร็จ เช่น นายเว่ยหรงหัว (魏榮華) ที่กวนเมี่ยว (關廟)นครไถหนัน แต่เดิมให้เช่าที่ดินเพื่อทำการเพาะปลูกสับปะรดหันมาให้เช่าเพื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า เขามีพื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางเมตร เดิมให้เช่า ปลูกสับปะรดมีรายได้ปีละ 30,000 เหรียญไต้หวัน แต่หันมาให้เช่าเพื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ รายได้กลายเป็น 400,000 เหรียญไต้หวันต่อปี เขาจะให้เช่าที่ดินอีก 4 แปลง เพื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ คาดหวังว่าสิ่งนี้ก็จะเป็นมรดกมอบให้แก่ลูกหลานต่อไปแต่ละปีนั้นจะมีรายได้จากการให้เช่าเพื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์หลายล้านเหรียญไต้หวัน รายได้จากการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ถือว่ามีผลตอบแทนค่อนข้างจะสูง

การทำโซล่าร์ฟาร์ม ได้รับความนิยมมากในไต้หวัน มีผู้ที่สรุปสาเหตุใหญ่ 3 ประการ

ประการแรก โซลาร์ฟาร์มเป็นกระแสหลักของโลก บรรดาบริษัทชั้นนำด้านไอทีของโลกไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ล หรือว่า Google ต่างก็ประกาศว่าให้การสนับสนุนพลังงานสะอาด บริษัทเหล่านี้พากันให้คำมั่นว่าจะใช้พลังงานสะอาด 100% ในไต้หวันยักษ์ใหญ่ด้านไอที 10 รายได้ออกมาให้คำมั่น รวมบริษัท TSMC หรือว่า Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation เป็นผู้ผลิตเวเฟอร์ชีป ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไอทีต่างๆ รวมถึงเป็นผู้ป้อนชิ้นส่วนรายสำคัญของ Apple หรือว่า iPhone TSMC ให้คำมั่นว่าจะซื้อไฟฟ้าสีเขียว 20% ของกระแสไฟฟ้าสีเขียวทั้งหมดที่ผลิตในไต้หวัน จากการที่บริษัทชั้นนำพากันให้คำมั่นว่าจะจัดซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาด ทำให้ผู้ลงทุน Solar Farm มีความมั่นใจและยินดีที่จะทุ่มทุนในการพัฒนาโซลาร์ฟาร์ม

ประการที่ 2 ที่มีผู้ลงทุน Solar Farm ในไต้หวันเป็นจำนวนมากนั่นก็คือ อุตสาหกรรมโซลาร์ฟาร์มมีมูลค่าธุรกิจที่สูงนับล้านล้านเหรียญไต้หวัน จะสามารถสร้างงานได้ประมาณ 1 แสนตำแหน่งรัฐบาลไต้หวันตั้งเป้าหมายว่าเมื่อถึงปี 2025 จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เท่ากับ 20 GW ในทุก 1 GW จะต้องมีการลงทุนคิดเป็นมูลค่า 5 หมื่นล้านเหรียญไต้หวัน จะเห็นได้ว่าเฉพาะการลงทุนเพื่อติดตั้งโซล่าฟาร์มนั้นก็มีมูลค่ามหาศาล การที่จะบอกว่ามูลค่าธุรกิจของอุตสาหกรรมโซล่าร์ฟาร์ม มีมูลค่านับล้านล้านเหรียญไต้หวันจึงไม่เกินความจริง นอกจากการลงทุนแล้ว ยังจะมีการขายกระแสไฟฟ้า มีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วยเป็นล้านล้านเหรียญไต้หวัน

ในส่วนของการสร้างงาน จากการประเมินขององค์การพลังงานหมุนเวียนโลกหรือว่า IRENA มีการประเมินว่าในปี 2018 นั้นมีการจ้างงานในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน 11 ล้าน ตำแหน่ง  สำหรับในไต้หวัน ในช่วง 6 ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีการจ้างงาน 1 แสนตำแหน่ง

ประการที่ 3 อุตสาหกรรมโซลาร์ฟาร์มเป็นที่ดึงดูดให้ผู้คนหันมาลงทุนจำนวนมาก เพราะว่ารัฐบาลไต้หวันมีการประกันราคารับซื้อไฟฟ้าจากโซล่าฟาร์มซึ่งเป็นราคาระยะยาวประมาณ 20 ปี ผู้ที่ลงทุน Solar Farm จะมีผลตอบแทน 5.0-5.5 %

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง