ไต้หวันไฮเทค - 2021-02-09

  • 09 February, 2021
นักวิจัยค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยี

ไต้หวันไฮเทค  -09 ก.พ. 63-  10 startup น่าสนใจของไต้หวัน ตอนที่ 1 – Atgenomix ผู้พัฒนาการถอดรหัสพันธุกรรมและอีกบริษัทหนึ่งคือ Beseye ผู้พัฒนา AI จำแนกใบหน้าท่าทางบุคคล

Start-Up เป็นกิจการที่มุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เป็นกิจการที่หลายๆ ประเทศให้การสนับสนุน Start-Up ที่มีความแข็งแกร่งสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีอาจจะปฏิวัติวงการธุรกิจหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่คนแบบที่เรียกว่าดิสรับชั่น เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบทำลายล้าง คือผู้ที่อยู่ในตลาดรายเก่าอาจจะสูญหายไปกลายเป็นธุรกิจใหม่เข้ามาแทนที่ Start-Up และบางรายประสบความสำเร็จสร้างธุรกิจเป็นมูลค่าหมื่นล้าน กลายเป็นยักษ์ใหญ่ที่เรียกกันว่ายูนิคอร์น

ในครั้งนี้ เราจะรู้จักกับ กิจการ Start-Up 2 รายของไต้หวัน Atgenomix ผู้พัฒนาการถอดรหัสพันธุกรรมและอีกบริษัทหนึ่งคือ Beseye ผู้พัฒนา AI จำแนกใบหน้าท่าทางบุคคล

Atgenomix วิจัยค้นคว้าทางด้านรหัสพันธุกรรม เป็นบริษัทที่จัดตั้งโดยบุคคลในวงการไอที 2 คน คุณจาง และ คุณซู เดิมทั้งสองคนนี้ก็ทำงานอยู่ในบริษัท Trend Micro บริษัทที่พัฒนาโปรแกรม antivirus ที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน สาเหตุที่โปรแกรมเมอร์ทั้งสองคนนี้หันมาสนใจในเรื่องของรหัสพันธุกรรม เป็นเพราะว่าเขาได้พบกับแพทย์สาขาพันธุกรรมของไต้หวัน มีการพูดคุยถึงข้อจำกัดในเรื่องการจัดการข้อมูลทางพันธุกรรมที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาล โปรแกรมเมอร์ทั้งสองคนจึงตัดสินใจใช้ประสบการณ์ของตนเองซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ data mining algorithm สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเรียงลำดับรหัสพันธุกรรม

การศึกษาเรื่อง DNA และความพยายามในการถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์เริ่มในช่วงปี 1990 จนถึงปัจจุบันถือว่ามีความก้าวหน้าอย่างมาก มีองค์ความรู้ที่มากขึ้น กล่าวได้ว่าประสบความสำเร็จในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธุกรรมอย่างมากมาย ในช่วงปี 2012-2013

ความพยายามในการถอดรหัสพันธุกรรมสำเร็จ ส่งผลให้นักวิจัยนำเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการศึกษาโรคต่างๆ ไม่เพียงแต่โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเท่านั้น ยังศึกษาโรคที่พบบ่อยทั่วไป อย่างเช่น โรคติดเชื้อ โรคเรื้อรังทั้งหลาย รวมถึงมะเร็งด้วย

องค์ความรู้เกี่ยวกับการถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในการถอดรหัสก้าวหน้ามากขึ้นเทคโนโลยีในการถอดรหัสมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงมาก ถ้าย้อนไปในปี 1990 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นคว้าในเรื่องรหัสพันธุกรรมนั้น การถอดรหัสของคน 1 คนอาจต้องลงทุนเป็นเงินระดับพันล้านเหรียญสหรัฐฯ เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้เร็วขึ้นวิเคราะห์ได้เร็วขึ้น จึงสามารถถอดรหัสพันธุกรรมของคน 1 คนด้วยเวลาเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้น และค่าใช้จ่ายเพียงแค่ไม่กี่หมื่นบาทเท่านั้น

บริษัท ATgenomix ให้บริการการเรียงลำดับรหัสพันธุกรรม เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้บุคคลทางการแพทย์เข้าไปใช้โปรแกรมเหล่านี้ในการถอดรหัสพันธุกรรม การให้บริการของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเป็นเรื่องของการจัดเรียงลำดับพันธุกรรม และในอีกส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการใช้งานเพื่อการจัดเรียงลำดับพันธุกรรม จะมีการมอบลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ ผู้ใช้งานสามารถนำไปติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ของตน แต่ว่าในส่วนการประมวลข้อมูลจะต้องส่งเข้าไปประมวลในระบบคลาด์ ของทางบริษัทซึ่งมีการจัดทำรายงานที่มีคุณภาพออกมาให้แก่ผู้ใช้งาน

Beseye พัฒนา AI วิเคราะห์ภาพและท่าทางของมนุษย์

บริษัท Beseye พัฒนาระบบวิเคราะห์ภาพมนุษย์ซึ่งรวมถึงการตรวจวิเคราะห์รูปร่างของมนุษย์โดย AI Deep Learning จดจำใบหน้า ท่าทางร่างกาย วิเคราะห์ส่วนสำคัญของภาพรวม สามารถใช้ประยุกต์ในโรงงาน ธนาคาร ร้านค้า โรงพยาบาล โรงเรียนในบ้าน การประยุกต์ใช้งานกว้างขวาง กลายเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ

Bes Eye วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์รูปร่างโครงกระดูกมนุษย์ ตรวจจับท่าทางของคน (AI-based Human Detection) สามารถใช้ AI จดจำและจำแนกโครงร่างกระดูกของคนที่มีคุณลักษณ์พิเศษ ทำให้จำแนกคนกับสิ่งของมีความแตกต่างกัน เมื่อมีคนบุกเข้าไปในร้านหรือในเขตหวงห้าม ระบบจะทำการแจ้งเตือน  

การรถไฟ ญี่ปุ่นร่วมมือกับเ Beseye ใช้เทคโนโลยีนี้ ป้องกันอุบัติเหตุการฆ่าตัวตายบนรางรถไฟ บริษัท เบสอาย ยังได้พัฒนา เทคโนโลยีการจำแนกใบหน้า AI-based Facial Recognition อาศัยการ จับรูปใบหน้าเฉพาะ เพื่อใช้ในร้านค้า ทำให้รู้อายุ เพศ ของผู้บริโภค เป็นการวิเคราะห์ พฤติกรรม ความเคยชินผู้บริโภค และเก็บข้อมูลลูกค้าที่เข้าร้าน ในบ้านก็สามารถใช้ในการตรวจดูว่ามีผู้ แปลกปลอมบุกรุกเข้ามาหรือไม่

นอกจากเทคโนโลยี 2 อย่างแล้วยังมี การจำแนกท่าทางร่างกายของคน (AI-based Posture Analysis) ซึ่งจะใช้การวิเคราะห์โครงกระดูก เพื่อการวิเคราะห์ท่าทาง บริษัท เหรินเป่า (仁寶) ร่วมมือกับ เบสอาย ประยุกต์ใช้ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและในโรงพยาบาล ใช้ในการตรวจจับสภาพการล้มลง เมื่อ AI จับภาพผู้สูงวัยล้มลงจะทำการแจ้งเตือนทันที เพื่อจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที

สำหรับเทคโนโลยีอีกอย่างคือ AI Best Video summary สามารถ ที่จะหาภาพวิดีโอยาวๆ อาจจะเป็น วิดีโอที่เก็บภาพ 1 วันที่ผ่านมา ใช้ AI ในการวิเคราะห์เพื่อหาภาพที่มีความสำคัญรวบรวมเฉพาะตอนที่สำคัญเก็บไว้ โดยไม่ต้องใช้คนในการคนหาหรือตัดต่อภาพ AI จะทำการตัดต่อเก็บไว้โดยอัตโนมัติ เป็นการเก็บภาพสำคัญในชีวิตประจำวัน

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง