:::

ไต้หวันไฮเทค วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564

  • 01 June, 2021
ไต้หวันไฮเทค
นายอู๋จิ้นซิง ผู้ก่อตั้งบริษัท YCJ ตรวจดูฟาร์มเลี้ยงเป็ดทุกๆ วัน

ที่หมู่บ้านโหลงเอี๋ยน (龍岩) ตำบลหยวนฉาง (元長鄉) เมืองหยุนหลิน มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกแห่งหนึ่งชื่อ  YCJ (元進莊) พัฒนาตนเองจากฟาร์มเล็กๆ กลายเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงส่งออกต่างประเทศ  YCJ ได้ใช้เคล็ดลับในการยกระดับการผลิต หากเปรียบเทียบกับการเลี้ยงแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้เวลาและแรงงานคนจำนวนมาก แค่ดูแลไก่ 100 ตัวก็เหนื่อยมากแล้ว แต่ถ้าใช้ AI ระบบอัจฉริยะคนเดียวดูแลไก่ได้ 60,000 ตัว อู๋เจิ้งเซี่ยน (吳政憲) ประธานบริษัทบอกว่า มีการใช้ระบบฟาร์มอัจฉริยะ 4.0 เป็นระบบการควบคุมเลี้ยงไก่และเลี้ยงเป็ด โดยเลี้ยงในพื้นที่ปิด มีระบบตรวจจับเซ็นเซอร์ ใช้ระบบตรวจสภาพแวดล้อม ลดกำลังคนได้อย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีการทำเกษตรพันธะสัญญากับต่างถิ่น ในแต่ละสัปดาห์ชำแหละไก่ได้นับแสนตัว ขณะเดียวกันการเลี้ยงในโรงฟาร์มแบบปิดป้องกันไข้หวัดนกได้ด้วย ถือเป็นการได้ประโยชน์หลายอย่าง

เลี้ยงไก่ด้วยระบบอัจฉริยะ

YCJ มีการวางแผนและทำงานแบบครบวงจร ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ไก่ ควบคุมคุณภาพไก่พันธุ์ ผลิตอาหารสัตว์ การแปรรูป การตลาด การจัดจำหน่าย เน้นความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอาหาร มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ ได้รับมาตรฐาน HACCP, CAS, HALAL เป็นต้น ส่วนช่องทางการจำหน่ายนั้น มีทั้งการจัดจำหน่ายผ่านร้านของตนเอง การจำหน่ายเข้าร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต อีคอมเมิร์ซ การส่งออกไปจีน ฮ่องกง มาเลเซีย ขณะนี้เนื้อสดส่งไปขายฮ่องกง มีการนำเศษเนื้อไปทำเป็นซุปไก่สกัด ในอนาคตจะขยายตลาดตะวันออกกลาง สิงคโปร์ และออสเตรเลีย

สินค้าได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นเมืองหยุนหลิน

เมืองหยุนหลิน เป็นเมืองเกษตรกรรมผู้คนเคลื่อนย้ายออกไปต่างถิ่นเพื่อทำงาน ขาดแคลนแรงงาน จึงถูกบีบบังคับให้ยกระดับการผลิต และถือเป็นโอกาสในการยกระดับโดยใช้ระบบดิจิตอล YCJ ประสบความสำเร็จ สะสมประสบการณ์ด้านการเกษตร ยินดีที่จะพัฒนาพื้นที่ดูแลสังคม และได้ให้แนวความคิดในการพัฒนาธุรกิจดังต่อไปนี้

ประการที่ 1 ในการขยายตลาดต่างประเทศ หน่วยงานทางการจะต้องลดขั้นตอนให้มีความสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ นโยบายที่เกี่ยวข้องจะต้องเกื้อหนุนต่อการส่งออก ได้แก่ การพัฒนาประสิทธิภาพในระบบการรับรองการอนุมัติการตรวจฟาร์ม จะต้องเร่งขั้นตอนให้รวดเร็ว

ประการที่ 2 จะต้องมีการจัดตั้งเขตฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกและผ่อนคลายกฎระเบียบการจดทะเบียน การกำหนดเขตการเลี้ยงและเขตพักอาศัยห่างกัน 500 เมตรขึ้นไปสอดคล้องมาตรฐาน ให้ใช้พื้นที่ของบริษัทไต้หวัน sugar(รัฐวิสาหกิจ) จัดตั้งเขตฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก นอกจากนี้ เขตเฉพาะเลี้ยงสัตว์ปีกสามารถให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนเข้าไปดำเนินการธุรกิจ มีตัวแทนของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการช่วยบริหารจัดการ ใช้เทคโนโลยีฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ 4.0 เพื่อยกระดับการเลี้ยงเพิ่มปริมาณการผลิตและผลกำไร การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมกำจัดมลภาวะจากการเลี้ยงสัตว์ปีก 

ประการที่ 3 การขยายตลาดอาหารสุขภาพอาหารสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อสอดรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม YCJ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กสำหรับผู้สูงวัย ขณะเดียวกันเภสัชกรของบริษัทได้วางแผนผลิตโปรตีนสำหรับผู้ที่กล้ามเนื้อลีบ เป็นอาหารที่มีความแม่นยำ สำหรับในเมืองหยุนหลิน ควรจะมีการจัดตั้งธุรกิจที่สอดคล้อง เช่น ที่ตำบลกู่เคิงเหมาะกับการจัดฟาร์มเชิงท่องเที่ยวที่ ส่วนที่ตำบลหูเหว่ย ใกล้เขตรถไฟความเร็วสูงเหมาะสำหรับการจัดตั้งหมู่บ้านสำหรับการพักผ่อนดูแลสุขภาพ ประสานกับธรรมชาติ อาหารบำบัด อาหารบำรุง เป็นต้น YCJ เล็งเห็นถึงอาหารสุขภาพไต้หวัน จะพัฒนาลงทุนอาหารสำหรับผู้สูงวัยด้วย

ประการที่ 4 แนวโน้มหลังผ่านยุคการระบาด ควรขยายธุรกิจ e-commerce ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้บริโภคไต้หวันมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ควรจัดตั้งแพลทฟอร์ม e-commerce ของเมืองหยุนหลิน บริหารงานโดยนักการตลาดมืออาชีพ เพื่อลดต้นทุนของโรงงาน  และใช้ช่องทางเดลิเวอรี เช่น ฟู้ดแพนด้าส่งสินค้าเข้าไปในเขตเมืองด้วยเวลาที่สั้นที่สุด ส่งเข้าไปยังครอบครัวและมี packaging ขนาดเล็กสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก เป็นต้น

ผลิตเอง ขนส่งสินค้าเอง มีระบบการทำงานครบวงจร

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง