:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalไต้หวันไฮเทค วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

  • 07 September, 2021
ไต้หวันไฮเทค
ทีมนศ.ม.เฉิงกง ซุ่มสร้างเรือดำน้ำขับเคลื่อนด้วยพลังแรงกาย ปีหน้าไปแข่งขันที่อังกฤษ

ทีมนักศึกษา ม.เฉิงกง คณะวิศวกรรมเครื่องกลและการต่อเรือ ซุ่มสร้างเรือดำน้ำขับเคลื่อนด้วยพลังแรงกาย ปีหน้าจะเข้าร่วมการแข่งขันเรือดำน้ำนานาชาติที่ยุโรป

มหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกง(National Cheng Kung University) ถือเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ที่นครไถหนานของไต้หวัน สร้างขึ้นในช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครองไต้หวัน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงการวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และวัสดุศาสตร์ที่ได้รับรางวัลมาการันตีมากมาย เป็นมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนรัฐบาล ตามนโยบายไต้หวันจะสร้างเรือดำน้ำด้วยตนเอง ทางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เปิดสอนทั้งในส่วนของเทคโนโลยีเรือดำน้ำ วิชากลศาสตร์ แนวความคิดในการออกแบบ เป็นต้น มีหลักสูตรขั้นพื้นฐานจนถึงหลักสูตรขั้นสูง ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณะเกี่ยวกับการต่อเรือที่มีความสมบูรณ์ซึ่งหาได้น้อยในทั่วโลก ทั้งนี้ ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิอเมริกากลางและใต้ใน ปี 1968 และได้จัดตั้งคณะต่อเรือขึ้นในปี 1970 ยังถือเป็นสถาบันที่มีบทบาทสำคัญตอบสนองโครงการไต้หวันในการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ 10 รายการ ในปี 1990 ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรการออกแบบเรือดำน้ำปริญญาโทเป็นแห่งแรกของไต้หวัน และมีการจัดทำตำราภาษาจีนเล่มแรกเกี่ยวกับเรือดำน้ำ ศต.ลู่ผันอัน( 陸磐安)ซึ่งปลดเกษียณแล้วและเคยไปศึกษาต่อที่อังกฤษในปี 1985  ได้นำเอาความรู้ตำราต่างๆ กลับมาพัฒนาหลักสูตรในไต้หวัน ในปี 1998 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาโทหลี่ซั่งเสวีย( 李尚學) ทำวิทยานิพนธ์เล่มแรกเกี่ยวกับการออกแบบเรือดำน้ำ และโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเฉิงกง ตีพิมพ์หนังสือเฉพาะทาง แนวคิดการออกเบบเรือดำน้ำเมื่อปี 2002

ทีมนศ.ม.เฉิงกง ซุ่มสร้างเรือดำน้ำขับเคลื่อนด้วยพลังแรงกาย

ล่าสุด นักศึกษามหาวิทยาลัยเฉิงกง คณะวิศวกรรมเครื่องกลและการต่อเรือ (Department of System Engineering and Naval Architecture, National Cheng Kung University) ฟอร์มทีมสร้างเรือดำน้ำ โดยมีนายหวังพีเฉิง(王丕丞) นักศึกษาปี 4 เป็นหัวหน้าทีม เกิดแรงบันดาลใจในการต่อเรือดำน้ำลำแรกตั้งแต่กันยายนปี 2020 หลังจากได้เห็นเรือเร็วที่นักศึกษารุ่นพี่ได้ทำการสร้างขึ้น โดยเริ่มออกแบบในเดือนพฤศจิกายน 2020 ในเดือนมกราคม ปี 2021 เริ่มสร้างเรือ ทำการทดสอบในร่องน้ำลากจูงเรือของมหาวิทยาลัย ในปี 2022จะส่งเข้าแข่งขันเรือดำน้ำนานาชาติยุโรป(Europe International Submarine Races) ซึ่งนับเป็นทีมแรกของเอเชียที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้ การแข่งขันเรือดำน้ำนานาชาติยุโรปจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2012 มีการจัดทุก 2 ปี เป็นเวทีสำหรับนักศึกษาทั่วโลกในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบเอง การแข่งขันจะต้องขับในเส้นทางตรง เลี้ยวโค้งรัศมี 25 เมตร อ้อมผ่านสิ่งกีดขวาง การตัดสินแบ่งเกณฑ์ ความเร็วในการขับเคลื่อน และการออกแบบสร้างสรรค์ใหม่

ทีมนศ.ม.เฉิงกง ซุ่มสร้างเรือดำน้ำขับเคลื่อนด้วยพลังแรงกาย

นศ.มหาวิทยาลัยเฉิงกง จัดตั้งทีมภายใต้การแนะนำของอาจารย์และวิศวกรในวงการอาชีพ ทำการสร้างเรือโดยใช้วัสดุ FRP ในการขับเรือ ใช้แรงกายคน โดยผู้ขับเรือสวมชุดประดาน้ำติดตั้งถังออกซิเจน ขับเคลื่อนเรือดำน้ำโดยใช้วิธีการถีบใบจักร ซึ่งอยู่ส่วนท้ายของเรือ และใช้สายดึงรั้งปีกเรือเพื่อบังคับทิศทาง การสร้างเรือในครั้งนี้ได้รับเงินสนับสนุนและวัสดุจากหลายฝ่าย ในส่วนของภาคเอกชน อย่างบริษัท Horizon Yachts สนับสนุนวัสดุ FRP เพื่อการสร้างตัวเรือ ในส่วนของเงินสนับสนุนได้รับจากคณะวิศวะ จากชมรมศิษย์เก่าของคณะ มีการรับสมัครทีมงานเพิ่มขึ้น ทำการสร้างต้นแบบแม่พิมพ์เรือโดยใช้เครื่องจักร CNC ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา ในเดือนมีนาคมเริ่มรับสมัครนักกีฬาที่จะเป็นผู้ขับเรือดำน้ำ โดยได้คัดเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ในการปั่นจักรยาน เป็นนักศึกษา 2 คนจากคณะอวกาศและอากาศยาน ของมหาวิทยาลัยเฉิงกง แม้ประสบปัญหาผลกระทบจากโควิด 19 และการต้องเข้าชั้นเรียนปกติ ทำให้การก่อสร้างค่อนข้างล่าช้า แต่นักศึกษาได้อาศัยช่วงปิดภาคฤดูร้อนเร่งงานให้เร็วขึ้น ขณะนี้เริ่มทำการปรับปรุงชิ้นส่วนและจะสร้างเสร็จในปลายเดือนกันยายนนี้

ทีมนศ.ม.เฉิงกง ซุ่มสร้างเรือดำน้ำขับเคลื่อนด้วยพลังแรงกาย

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง