close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ไต้หวันไฮเทค วันอังคารที่ 31 พ.ค.2565

  • 31 May, 2022
ไต้หวันไฮเทค
ไต้หวันประสบความสำเร็จ ผลิตรถบรรทุกแบตเตอรี่ความจุสูงได้คันแรก

รถบรรทุกผักผลไม้แบตเตอรี่ความจุสูงคันแรกของไต้หวัน ใช้แบตเตอรี่กราฟินแทนกรดตะกั่ว

        สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Research Institute, ITRI) วางแผนกำหนดกลยุทธ์เทคโนโลยี ปี 2030 เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประสานการวิจัยพัฒนาข้ามแขนง ขณะนี้ประสบความสำเร็จด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ร่วมมือกับ ULTRAPACK ENERGY CO., LTD (佳榮能源科技)  และ Noveltek Industrial Manufacturing Inc (恆智重機) ผลิตรถบรรทุกแบตเตอรี่ความจุสูง (ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ Supercapacitor) คันแรกของไต้หวัน ใช้แบตเตอรี่กราฟิน(Graphene) แทนการใช้แบตเตอรี่กรดตะกั่ว สามารถลดเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ได้ 90% เพิ่มกำลัง 30% จึงแก้ปัญหากำลังมอเตอร์ไม่เพียงพอได้ ถือเป็นการปฏิวัติพลังงานหมุนเวียนสีเขียวรุ่นใหม่ จะเป็นพื้นฐานการขนส่งผักผลไม้คาร์บอนต่ำในไต้หวัน มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และยังเป็นการเพิ่มมูลค่ารถบรรทุกไฟฟ้า

 คันแรกของไต้หวัน รถบรรทุกผักผลไม้แบตเตอรี่ความจุสูงที่ใช้กราฟินแทนกรดตะกั่ว

       เจิ้งหย่งเหริน (鄭詠仁) หัวหน้าสำนักวิจัยระบบเครื่องกลเครื่องกลไฟฟ้าของ ITRI บอกว่า การใช้กราฟินเป็นวัสดุ Electrode ในแบตเตอรี่แทนการตัวเก็บประจุแบบแอคทีฟ คาร์บอน มีความหนาแน่นพลังงานมากกว่าและลดเวลาการชาร์จไฟเหลือ 44 นาที เทียบกับการชาร์จไฟของแบตเตอรี่กรดตะกั่วต้องใช้เวลา 8 ชั่วโมง แบตเตอรี่กราฟินมีความบาง น้ำหนัก 1 ใน 3 ของแบตเตอรี่กรดตะกั่ว เมื่อลดน้ำหนักแบตเตอรี่ลงจึงเพิ่มปริมาณบรรทุกได้ 420 กก. เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผักผลไม้ จะเป็นการเร่งให้มีการใช้รถบรรทุกไฟฟ้าแพร่หลายมากขึ้น

       หวงโหย่งเซิ่ง (黃泳勝) ผจก. ใหญ่ บ. ULTRAPACK ENERGY บอกว่า แบตเตอรี่ Supercapacitor มีข้อดีคือผ่านการทดสอบความปลอดภัยหลายประการ ใช้เวลาชาร์ตไฟสั้น การไหลของกระแสไฟฟ้ามีความสเถียร สามารถประยุกต์ใช้ได้กับรถไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แผงโซล่าร์เซลล์ และไฟฟ้าพลังลม ส่วน ไจ๋ชิงหนัน (翟清楠) รอง ผจก. ใหญ่บริษัท Noveltek Industrial Manufacturing บอกว่า แบตเตอรี่ Supercapacitor มีข้อดี 3 ประการ ระบบไฟฟ้าสอดคล้องมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการชาร์ตไฟ และบรรทุกของได้เพิ่มขึ้นจากระบบเดิม 30%

คลิกฟังรายการที่นี่

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง