:::

ไต้หวันไฮเทค วันอังคารที่ 15 พ.ย.2565

  • 15 November, 2022
ไต้หวันไฮเทค
กรมประมงไต้หวันมอบหมายให้ ม โอเชียน วิจัยกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะยกระดับการผลิต

การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังในพื้นที่ทะเลกว้างใหญ่เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูง คณะกรรมการการเกษตรเน้นส่งเสริมการผลิต การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังนอกทะเลห่างชายฝั่งมีความท้าทายต่อสภาพภูมิอากาศต้องใช้กำลังแรงงานและต้นทุนค่าอาหารมากขึ้น กรมประมงมอบหมายมหาวิทยาลัยโอเชียน พัฒนากระชังเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ ในภาวะไต้ฝุ่นมาจมสู่ใต้น้ำหลบภัยได้ และยังมีระบบการป้อนอาหารแม่นยำ ลดต้นทุนอาหาร 20% กำลังแรงงาน 30% และประหยัดเวลา มีระบบเตือนตรวจจับเวลาล้างตาข่าย หรือเวลาซ่อมรูรั่ว มีระบบวิเคราะห์คอยเฝ้าดูฝูงปลา ดูความเปลี่ยนแปลง เพื่อติอตามสุขภาพ ความแข็งแรง ลดการสูญเสียจากปลาติดเชื้อโรคหรือมีพยาธิ

กรมประมงไต้หวันมอบหมายให้ ม โอเชียน วิจัยกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะยกระดับการผลิต

มหาวิทยาลัยโอเชียนแห่งชาติไต้หวัน (NTOU-National Taiwan Ocean University)  ได้ใช้อุปกรณ์อัตโนมัติเข้าสู่ระบบการเพาะเลี้ยงในกระชัง ใช้ ICT(Information and Communication Technology : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร), เทคโนโลยี AIOTเป็น AI (ปัญญาประดิษฐ์) จัดทำกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะรูปแบบการบริหารจัดการ รองอธิการบดี ม โอเชียน สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้มอบหมาย ศ. หรั่นฝันหัว (冉繁華) บอกว่า การเลี้ยงห่างชายฝั่งจะต้องป้องกันภัยจากภูมิอากาศ อยู่ใต้ทะเล 10-15 เมตรจึงจะไม่ถูกผลกระทบจากไต้ฝุ่น ดังนั้นจึงได้พัฒนากระชังจมลงใต้น้ำ และยังเป็นกระชังที่ผลิตในไต้หวันที่มีเส้นรอบวง 100 เมตร จมลงใต้น้ำระดับน้ำ 15 เมตร ภายใน 40 นาที ลอยขึ้นมาใหม่ ใช้เวลา 30 นาที

กรมประมงไต้หวันมอบหมายให้ ม โอเชียน วิจัยกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะยกระดับการผลิต

การเลี้ยงปลาในกระชังของไต้หวัน ปริมาณ  3,000 ตัน มูลค่า 1,000 ล้านเหรียญไต้หวัน อยู่ในเกาะเผิงหู, เมืองผิงตงเป็นหลัก และส่วนใหญ่เลี้ยงปลาเก๋า ปลาช่อนทะเล หมึกทะเล ปลาจะละเม็ด ซึ่งเป็นปลามูลค่าสูง กรมประมงวางแผนใช้เทคโนโลยีการบริหารที่แม่นยำ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาสอดคล้องกับภาวะตลาด ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาได้ยกระดับปริมาณการเลี้ยงในกระชังเป็น 15,000 ตัน รวมทั้งการเลี้ยงปลาบนบก เช่น ปลานวลจันทร์ ปลากระพง ปลานิลไต้หวัน( 臺灣鯛) ฯลฯ โดยมีการเลี้ยงควบคู่กันเพื่อสร้างอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำไต้หวันให้โดดเด่น

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง