:::

ไต้หวันไฮเทค วันอังคารที่ 10 ม.ค.2566

  • 10 January, 2023
ไต้หวันไฮเทค
Taipower ลงนามความร่วมมือเทคโนโลยีเชื้อเพลิงน้ำมันผสมแอมโมเนีย กับฝ่ายธุรกิจพลังงานไฟฟ้า บริษัท Mitsubishi Heavy Industry

ไต้หวันมุ่งสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ผลักดันผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลผสมไฮโดรเจน หรือผสมแอมโมเนีย

บริษัท ไฟฟ้า ไต้หวัน (Taiwan Power Company - Taipower) แถลงข่าวในเดือนธันวาคม 2022 ว่า ได้มีการลงนามความร่วมมือเทคโนโลยีเชื้อเพลิงน้ำมันผสมแอมโมเนีย กับฝ่ายธุรกิจพลังงานไฟฟ้า บริษัท Mitsubishi Heavy Industry โดยที่เมื่อเมษายนปี 2022 ได้เคยแถลงการณ์ร่วมมือกับ บริษัท Siemens ความร่วมมือพัฒนาเชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจนไปแล้ว

เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ปี 2050 Taipower ดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านซัพพลาย (การผลิตกระแสไฟฟ้า), ด้านเครือข่ายการส่งกระแสไฟฟ้า และด้านดีมานด์(การใช้กระแสไฟฟ้า) ในด้านซัพพลายยึดหลักเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน ลดการใช้ถ่านหินหันไปใช้แก๊สธรรมชาติ ได้ปรับปรุงการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ไฮโดรเจน แอมโมเนีย เชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นการทดแทนถ่านหินและแก๊ส รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีการจับคาร์บอนและการกักเก็บคาร์บอน

การใช้เชื้อเพลิงผสมฟอสซิลผสมแอมโมเนีย หรือไฮโดรเจน ถือว่าสอดคล้องกับกระแสโลกซึ่งกำลังมีความตื่นตัวมากTaipower แถลงว่า ค่าความร้อนจากแอมโมเนียใกล้เคียงกับถ่านหินสามารถทดแทนกันได้แบบสัดส่วน 1:1 สำหรับค่าความร้อนไฮโดรเจนต่ำกว่าแก๊สธรรมชาติ และความหนาแน่นต่ำกว่า ดังนั้นในการผสมจะต้องเพิ่มปริมาณการใช้ไฮโดรเจนที่มากขึ้นจึงจะได้ปริมาณกระแสไฟฟ้าเท่ากับการใช้ก๊าซธรรมชาติ โดยที่แอมโมเนียและไฮโดรเจนไม่มีส่วนผสมของคาร์บอน จึงไม่มีการปล่อยคาร์บอนไดอ็อกไซด์ในกระบวนการเผาไหม้ จึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าได้

Taipower จากมุมมองการวิจัยการผสมแอมโมเนีย หรือการผสมไฮโดรเจน มีความเป็นไปได้ ในอนาคตจะทำการเพิ่มสัดส่วนการผสมให้สูงขึ้น ถือเป็นความคืบหน้าก้าวใหญ่ในการก้าวเข้าสู่ยุคการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง