:::

ไต้หวันไฮเทค วันอังคารที่ 17 ม.ค.2566

  • 17 January, 2023
ไต้หวันไฮเทค
Academia Sinica เสนอเร่งหาเทคโนโลยีใหม่ โครงการวิจัยพัฒนา เพื่อลดก๊าซคาร์บอนในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า

สภาวิจัยแห่งชาติไต้หวัน (Academia Sinica) จัดทำรายงานเสนอแนะนโยบายการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีมุ่งสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050 เสนอให้เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสำคัญคือ ไฮโดรเจนสีเขียว พลังความร้อนใต้พิภพ พลังมหาสมุทร พลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง และ Carbon Sink รวม 5 ประการ

สภาวิจัยแห่งชาติได้รวบรวมความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ จากการประชุมหารือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเสนอรายงานที่มีความหนา 400 หน้า จากมุมมองเทคโนโลยีมี การวิเคราะห์ รวบรวมความคิดเห็น และเสนอมาตรการต่างๆ

Academia Sinica รวบรวมความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ เสนอมาตรการต่างๆ

เฉินอวี๋เกา (陳于高) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก หน่วยงานภายใต้สภาวิจัยแห่งชาติบอกว่า ไฮโดรเจนสีเขียวไม่เพียงเป็นที่ต้องการในไต้หวัน ทั่วโลกต้องการมากเช่นกัน มีโอกาสธุรกิจสูง เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นระหว่างการกระบวนการพัฒนามีโอกาสส่งออกได้เป็นการมองตลาดโลก

เฉินอวี๋เกาชี้ว่า ในปี  2050 ความต้องการพลังงานในรูปกระแสไฟฟ้าจะเพิ่มสูงมาก มีความเร่งด่วนที่จะต้องหาทางผลิตกระแสไฟฟ้าที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ จะต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ และเร่งโครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่กำลังดำเนินการให้สำเร็จโดยเร็ว ขณะนี้ก๊าซเรือนกระจกที่เป็นการปล่อยออกมาจากภาคพลังงานมีสัดส่วนสูงถึง 90% ในจำนวนนี้เป็นปล่อยจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า 48% หากสามารถลดก๊าซคาร์บอนในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากพอ ก็จะทำให้เป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เป็นจริงได้

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง