close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ไต้หวันไฮเทค วันอังคารที่ 23 พ.ค.2566

  • 23 May, 2023
ไต้หวันไฮเทค
Master Transportation จะกลายเป็นผู้ส่งออกรถบัสทั้งคันในอนาคต และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในไต้หวันให้ขยายตัวด้วย(photo:Changhua County Government)

     นิคมอุตสาหกรรมรถบัสไฟฟ้าแห่งแรกในไต้หวันตั้งอยู่ในสวนวิทยาศาสตร์เอ้อหลิน เมืองจางฮั่ว ผู้ประกอบการหลักคือ Master Transportation Bus Manufacturering Ltd ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถบัสรายใหญ่เก่าแก่ในไต้หวัน มีผู้ถือหุ้นหลักคือ Wistron Corporation, Cathay Private Equity และ Datong และพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานมีจำนวน 47 บริษัท รวมทั้ง Formosa Plastics และ TECO

     อู๋ติ้งฟา (吳定發) ประธานของ Master Transportation กล่าวว่า เขามีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับความต้องการรถบัสไฟฟ้าของโลก คาดว่าทางบริษัทฯ จะมีใบสั่งซื้อปีละ 20,000 คันได้ภายในปี 2026 มูลค่าผลผลิตของห่วงโซ่อุปทานโดยรวมของไต้หวันคาดว่าจะ เพิ่มขึ้นเป็น 500,000 ล้านเหรียญไต้หวัน

     Master Transportation ลงทุนเขตอุตสาหกรรมรถบัสไฟฟ้าเอ้อหลิน เนื่องจากเห็นว่าอุตสาหกรรมรถบัสไฟฟ้ามีแนวโน้มที่ดี นอกจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนแล้ว Master Transportation ยังได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในญี่ปุ่น สิงคโปร์ และอินเดีย ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นตลาดส่งออกรถบัสทั้งคันในอนาคต และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในไต้หวันให้ขยายตัวด้วย

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง