close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ไต้หวันไฮเทค วันอังคารที่ 6 ก.พ.2567

  • 06 February, 2024
ไต้หวันไฮเทค
สถาบันวิจัยสารเคมีเกษตร ใช้เทคนิคแมสสเปกโตรเมทรี ตรวจสารเคมีและยาตกค้างในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้ 170 ชนิด รู้ผลภายใน 20 นาที(photo:agriharvest)

ไต้หวันควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรเข้มงวด ใช้เทคนิกแมสสเปกโตรเมทรีการตรวจสอบแบบเร็ว

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไต้หวัน รายงานเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2024 ว่า กรณีของไก่ดำที่ผลิตในไต้หวันมีสารตกค้างยาปฏิชีวนะเกินกำหนด กระทรวงเกษตรกล่าวว่าได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุง และจะติดตามตรวจสอบต่อไป แนะนำให้ผู้บริโภคที่ชอบไก่ดำ เลือกซื้อผลิตภัณท์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (CAS) ในอนาคตเมื่อมีการประกาศรับรองการตรวจสอบแบบเร็ว เทคนิคแมสสเปกโตรเมทรี จะเป็นประโชน์ต่อการตรวจสอบความคุมคุณภาพสินค้า

        ปัจจุบัน เทคนิคแมสสเปกโตรเมทรีสามารถใช้ได้กับการตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในผักและผลไม้ ซึ่งสามารถตรวจสอบรู้ผลทันได้ทันที แต่การทดสอบสารตกค้างในผลิตภัณฑ์สัตว์ต้องใช้เวลา 1 – 2 สัปดาห์

การทดสอบสารตกค้างใน 1 วิธีที่ผ่านการประกาศรับรองแล้ว สามารถตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชได้ 410 ชนิด ขณะที่การทดสอบสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำ เนื่องจากคุณสมบัติยาสัตว์มีความหลากหลาย ต้องใช้วิธีทดสอบทั้งหมด 17 วิธีซึ่งซับซ้อนกว่า สถาบันวิจัยสารเคมีเกษตรของไต้หวันพัฒนาวิธีการเฉพาะ ใช้เทคนิคแมสสเปกโตรเมทรี เพื่อตรวจสอบสารเคมียาในสัตว์อย่างรวดเร็ว รวม 17 วิธี อยู่ใน 2 วิธี และใช้การตีความข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อตรวจสอบยาสัตว์ 170 ชนิด การตรวจนม ไข่ ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สามารถตรวจสอบรายงานผลได้ภายใน 20 ถึง 25 นาที

        สถาบันวิจัยสารเคมีเกษตร ขยายต่อยอดการใช้เทคนิคแมสสเปกโตรเมทรี แต่เดิมใช้กับการตรวจสอบสารตกค้างในพืช ขณะนี้ได้พัฒนาเพื่อใช้ตรวจสอบสารตกค้างในสัตว์ได้อย่างรวดเร็ว นำไปประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมการใช้ยาในสัตว์ หรือการสกัดยาสำหรับสัตว์ มีการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ใน 7 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน เยอรมนี สห ราชอาณาจักร และฝรั่งเศส จดสิทธิบัตรสำเร็จแล้วในไต้หวัน ญี่ปุ่น และ สหรัฐฯ รวม 3 ประเทศ เทคนิคแมสสเปกโตรเมทรีนี้ได้ยื่นเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไต้หวัน (FDA, Taiwan) เพื่อการประกาศรับรอง สถาบันวิจัยสารเคมีเกษตรหวังว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบควบคุมการผลิตของตนเอง

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง