ชีพจรเศรษฐกิจ ไต้หวัน-สหรัฐฯ เตรียมเปิดการเจรจาด้านเศรษฐกิจระดับ รมว. 20 พ.ย. ศกนี้ เปิดศักราชใหม่ความสัมพันธ์ระหว่างกัน

  • 19 November, 2020
รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศใช้มาตรการใหม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางมาทำงานไต้หวันของแรงงานอินโดฯ ให้แก่นายจ้างไต้หวันโดยพลการ ตั้งแต่ปีใหม่หน้าเป็นต้นไป
นายเฉินเจิ้งฉี (陳正祺) รมช. เศรษฐการ ไต้หวัน
นางสวี่หมิงชุน รมว. แรงงาน ไต้หวัน
ตารางขั้นเงินเดือนประกันภัยแรงงานใหม่ล่าสุด ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564 คาดมีผู้ได้รับผลกระทบ 2.88 ล้านคน
คูปอง 3 เท่า แผลฤทธิ์อีกระลอก ผ่านชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรและนักการทูตในไต้หวัน

๑. ไต้หวัน-สหรัฐฯ พร้อมเปิดพูดคุยเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน 20 พ.ย. เปิดศักราชใหม่สู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าในทุกมิติ

            นายไมค์ ปอมเปโอ (Mike Pompeo) รมว. กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ ได้ประกาศในวันนี้ว่า จะส่ง Keith Krach รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ นำทัพเจรจาด้านเศรษฐกิจและการค้ากับไต้หวัน ซึ่งตั้งชื่อการเจรจาว่า "การเจรจาหุ้นส่วนเพื่อความรุ่งเรืองเศรษฐกิจไต้หวัน-สหรัฐฯ" (Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue) ส่วนกระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวันระบุว่า ฝ่ายสหรัฐฯ จะมี Keith Krach รมช. ซึ่งดูแลด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม นำคณะเจรจากับไต้หวัน ส่วนฝ่ายไต้หวันจะมีนายเฉินเจิ้งฉี รมช. เศรษฐการไต้หวัน นำคณะตัวแทนไต้หวันเดินทางไปเจรจากับสหรัฐฯ ที่กรุงวอชิงตัน โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไต้หวันก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยจะเป็นการประชุมแบบออนไลน์ที่ไทเปพร้อม ๆ กัน

            นางโอวเจียงอัน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน ระบุว่า "การเจรจาในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ให้แก่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไต้หวันกับสหรัฐฯ ซึ่งชี้ชัดถึงความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจทั่วโลกระหว่างไต้หวัน-สหรัฐฯ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือที่ล้ำลึกและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น กระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวันหวังว่าจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสัมพันธ์ที่ล้ำลึกยิ่งขึ้นระหว่างไต้หวันกับสหรัฐฯ"

นายเฉินเจิ้งฉี (陳正祺) รมช. เศรษฐการ ไต้หวัน 

๒. ไต้หวันอัดฉีดคูปอง 3 เท่าอีกระลอกสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรและนักการทูตในไต้หวัน 

     ตั้งแต่วันนี้ (16 พ.ย.) เป็นต้นไป ชาวต่างชาติในไต้หวันที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรและนักการทูตของประเทศต่าง ๆ ที่ประจำในไต้หวันก็จะได้รับอานิสงส์จากการแจกคูปอง 3 เท่า จากรัฐบาลไต้หวันที่ ก่อนหน้านี้รัฐบาลไต้หวันแจกคูปองกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 เท่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ชาวไต้หวันและคู่สมรสต่างชาติจำนวนกว่า 23 ล้านราย ซึ่งจนถึงขณะนี้มีผู้รับคูปองแล้วถึง 22.97 ล้านคน  หรือคิดเป็นประมาณ 97 %ของ่จำนวนทั้งหมด ทั้งนี้ ประเมินว่า คูปองเหล่านี้ได้สร้างเม็ดเงินในตลาดนับแสนล้านเหรียญไต้หวัน โดยกลุ่มใหม่นี้จะมีจำนวนประมาณ 13,000 คน 

 

๓. รมว. แรงงานไต้หวันอัดยับอินโดนีเซียดึงดันใช้มาตรการผลักภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางมาทำงานในไต้หวันของแรงงานอินโดฯ ให้นายจ้างไต้หวันรับผิดชอบ

    นางสวี่หมิงชุน รมว. แรงงานไต้หวันได้กล่าวยืนยันว่า ทางการอินโดนีเซียได้ตอบเกี่ยวกับประเด็นการจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จำนวน 11 รายการ จากนายจ้างไต้หวันตั้งแต่ปีใหม่หน้าเป็นต้นไป แต่มิได้ระบุจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่แน่นอน 

     ค่าใช้จ่าย 11 รายการ ที่ทางการอินโดนีเซียระบุให้นายจ้างไต้หวันต้องรับผิดชอบประกอบไปด้วย ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไต้หวัน-อินโดนีเซีย ค่าธรรมเนียมวีซ่าทำงาน ค่ารับรองสัญญาจ้าง ค่านายหน้าของบริษัทจัดหางาน ค่าเปลี่ยนหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมใบรับรองประวัติอาชญากรรม ค่าเบี้ยประกันสังคมแรงงานที่ทำงานในต่างประเทศ ค่าตรวจสุขภาพในอินโดนีเซีย ค่าตรวจสุขภาพรายการที่ประเทศผู้ว่าจ้างระบุ ค่าเดินทางในอินโดนีเซีย และค่าที่พักในประเทศผุ้ว่าจ้าง 

    ก่อนหน้านี้ สมาคมนายจ้างไต้หวันเคยรวมตัวเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานไต้หวันเปิดการเจรจากับทางการอินโดนีเซียในประเด็นดังกล่าว แต่ยังไม่ได้มีการเจรจากัน ทางการอินโดนีเซียก็ได้ประกาศที่จะใช้มาตรการเหล่านี้ตั้งแต่ปีใหม่ที่จะถึงนี้ ซึ่งนางสวีฯ รมว. แรงงาน ไต้หวันกล่าวด้วยความไม่พอใจว่า ยังไม่มีการเจรจากันก็ประกาศใช้อย่างฉุกละหุกเช่นนี้ มิใช่ท่าทีที่ควรมีของประเทศหนึ่งที่มีต่ออีกประเทศหนึ่ง และไม่สอดคล้องกับประเพณีปฏบัติระหว่างประเทศด้วย 

นางสวี่หมิงชุน รมว. กระทรวงแรงงานไต้หวัน 

 

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง