ชีพจรเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมดั้งเดิมไต้หวันสวนกระแสโควิด แจกโบนัสสูงสุดถึง 12 เดือน

  • 07 January, 2021
BERI จัดไต้หวันเหมาะสมลงทุนเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย
ม. ผิงตง คว้าแชมป์มหาวิทยาลัยเขียวของไต้หวัน
อุตสาหกรรมดั้งเดิมไต้หวันแจกอั้งเปาสูงสุด 12 เดือน

๑. อุตสาหกรรมดั้งเดิมไต้หวัน พลิกสถานการณ์สวนโควิด แจกอั้งเปาสูงสุด 12 เดือน 

    แม้ในช่วงปี 2020 จะเป็นช่วงที่ผู้คนตกอยู่ในภาวะวิตกจริตจากการระบาดของโควิด 19 มีการล๊อกดาวน์เมือง และประเทศ ไต้หวันก็หนีไม่พ้นชะตากรรมเช่นนี้ แต่โชคดีที่รับมือได้อย่างทันควัน ทำให้โควิด19 ระบาดในไต้หวันไม่รุนแรงนัก กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงเป็นไปค่อนข้างเป็นปกติ และการส่งออกของไต้หวันก็เติบโตอย่างต่อเนื้อง แม้นักท่องเที่ยวต่างชาติจะหดหายไป แต่สายการบินในไต้หวันก็ปรับกลุยุทธ์จนพลิกฟื้นมีกำไรต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมดั้งเดิมในไต้หวัน ได้ผงาดขึ้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของไต้หวันในช่วงปีที่ผ่านมา ผลประกอบการทะลุยอด โบนัสในช่วงตรุษจีนจึงเป็นที่อิจฉาของผู้คน แจกสูงสุดถึง 12 เดือน โดยอุตสาหกรรมรถยนต์มาเป็นอันดับ 1 โบนัสเกินกว่า 12 เดือน ขนส่งทางทะเล 10 เดือน อุตสาหกรรมกระดาษ 4.7 เดือน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันโรค 1.2 - 4 เดือน อุตสาหกรรมจักรยานอย่างน้อย 2 เดือน นอกจากนีั้ สถาบันการเงินของรัฐ ก็คาดว่าน่าจะรับอั้งเปาไปอย่างน้อย 4.6 เดือนทีเดียว 

 

๒. ไต้หวันเจ๋งต่อเนื่อง! เหมาะลงทุนเป็นอันดับ 3 ของโลก แต่เป็นอันดับ 1 ในเอเชีย 

      รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการลงทุนของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ของสถาบันประเมินความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Environment Risk Intelligence, BERI) ระบุว่า ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมการลงทุน (Profit Opportunity Recommendation, POR) ของไต้หวัน ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 3 จากทั่วโลก ด้วยคะแนนรวม 62 คะแนน ซึ่งจาก 50 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมการประเมินประจำปีนี้ ไต้หวันเป็นรองเพียงสวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์เท่านั้น อีกทั้งยังครองอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียร่วมกับเกาหลีใต้  สิงคโปร์ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 5 ญี่ปุ่นอันดับ 14 จีนอันดับ 16  อินโดนีเซียอันดับ 18 เวียดนามอันดับ 19 มาเลเซียอันดับ 22  ฟิลิปปินส์อันดับ 23 อินเดียอันดับ 24 ส่วนไทยอยู่ในอันดับ 39

   ทั้งนี้ BERI มีกำหนดเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการลงทุนของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในเดือนเมษายน  สิงหาคม และธันวาคมของทุกปี โดยจะทำการประเมินจากเกณฑ์มาตรฐาน 3 ประการ ประกอบด้วย ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเมือง และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

   โดยไต้หวันมีคะแนนความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ  60 คะแนน อยู่อันดับ 3 จากทั่วโลก เป็นรองจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่อันดับ 1 ด้วยคะแนน 62 คะแนน และสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งอยู่อันดับ 2 ด้วยคะแนน 61 คะแนน ส่วนไทยอยู่ในอันดับ 35 ด้วยคะแนน 35 คะแนน ขณะที่ความเสี่ยงทางการเมืองของไต้หวัน ถูกจัดให้อยู่อันดับ 14 จากทั่วโลกด้วยคะแนน 46 คะแนน ไทยอยู่อันดับ 44 ด้วยคะแนน 31 คะแนน ส่วนความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไต้หวันถูกจัดให้อยู่อันดับ 1 ของโลกด้วยคะแนน 80 คะแนน ส่วนไทยอยู่อันดับ 38 ด้วยคะแนน 40 คะแนน เช่นเดียวกันกับเวียดนาม

 

อ้างอิง : https://th.rti.org.tw/news/view/id/2003617 

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง