:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalขีพจรเศรษฐกิจ ชาวไต้หวันนิยมรูดบัตรเครดิต ปี 2564 พุ่งสูงสุดเป็นอันดับ 2 ในรอบ 16 ปี

  • 27 January, 2022
ชีพจรเศรษฐกิจ
ชีพจรเศรษฐกิจ
ชีพจรเศรษฐกิจ
ชีพจรเศรษฐกิจ

๑. นักธุรกิจอเมริกันมั่นใจการพัฒนาเศรษฐกิจไต้หวันในอีก 12 เดือนข้างหน้า

       หอการค้าอเมริกัน ไต้หวัน หรือ AmCham Taiwan ได้เปิดตัวรายงานสำรวจบรรยากาศทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2022 พบว่า มีนักธุรกิจอเมริกันในไต้หวันกว่า 87% ยังคงมีความมั่นใจต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวันในช่วง 12 เดือนข้างหน้า และมองเห็นอนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวันในอีก 3 ปีข้างหน้า 83% นอกจากนี้ ยังพบว่า 90% ของภาคธุรกิจอเมริกันในไต้หวันมีความมั่นใจต่อผลประกอบการในอีก 12 เดืนข้างหน้า ทุบสถิติที่เคยมีมาทุกรายการ นอกจากนี้ ยังมีสูงถึง 78% ที่พอใจในผลงานการป้องกันโควิด-19 ของรัฐบาลไต้หวัน อย่างไรก็ดี ก็พบว่า มีสูงถึง 91% ที่ต้องการให้รัฐบาลเปิดพรมแดนอย่างค่อยเป็นค่อยไป

        ประธานหอการค้าอเมริกัน ไต้หวัน เปิดเผยว่า มีสมาชิกที่ถูกสำรวจสูงถึง 87% มีความมั่นใจต่อเศรษฐกิจของไต้หวันในอีก 12 เดือนข้างหน้า ในจำนวนนี้ก็มีสูงถึง 45.81% ที่มีความมั่นใจสูงมาก สูงสุดเท่าที่เคยมีการสำรวจมา ปัจจัยที่ทำให้ผลการสำรวจเป็นเช่นนี้ นอกจากบทบาทสำคัญในตลาดโลกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไต้หวันแล้ว ยังมาจากการที่องค์กรวิจัยหลายแห่งประเมินการเติบโตทางเศรษฐกิจของไต้หวันในปีนี้อยู่ที่ระหว่าง 3-4% ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของประเทศอื่น ๆ ในตลาดโลก

       นอกจากนี้ การสำรวจดังกล่าวยังพบว่า 78% แสดงความพอใจต่อมาตรการป้องกันโควิด-19 ของรัฐบาลไต้หวัน ลดจากปีที่แล้วที่มีสูงถึง 96% ประธานหอการค้าอเมริกัน ไต้หวัน บอกอีกว่า ที่สำคัญน่าจะมาจากการที่ไต้หวันเกิดการระบาดอีกระลอกหนึ่ง แต่ก็ยังมีความพอใจโดยรวมค่อนข้างสูง ส่วนการแข่งขันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ในการสำรวจเมื่อปีที่แล้วพบว่ามีสูงถึง 50% ที่เห็นว่าจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวัน แต่มีเพียง 16% ที่เห็นว่าไม่เป็นผลดีต่อไต้หวัน แต่ในปีนี้ลดเหลือ 43% ในขณะที่ผู้ที่เห็นว่าไม่เป็นผลดีก็เพิ่มขึ้นเป็น 20.26% ที่สำคัญเนื่องจากปัญหาการห้ามขนส่ง กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและภาคธุรกิจ

       อย่างไรก็ดี สิ่งที่นักธุรกิจอเมริกันในไต้หวันวิตกกังวลเป็นพิเศษก็คือปัญหาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งมีสูงถึง 56%เห็นว่า มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง นอกจากนี้ ก็ยังมีความวิตกต่อการสนองพลังงานไฟฟ้าให้แก่ภาคธุรกิจ โดยมีสูงถึง 61% เห็นว่า รัฐบาลควรให้ความสนใจต่อนโยบายพลังงานของตน 77.9% เป็นห่วงเรื่องพลังงานไฟฟ้า

AmCham Taiwan เปิดตัวรายงานเศรษฐกิจประจำปี 2022

๒. ชาวไต้หวันรูดบัตรเครดิตกระฉูด 3.1 ล้านล้าน สูงสุดเป็นอันดับสอง

       สถิติการรูดบัตรเครดิตของชาวไต้หวันในช่วงปี 2021 ที่ผ่านมา มีสูงถึง 3.1 ล้านล้านเหรียญไต้หวัน สูงสุดเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2019 ที่มีการรูดบัตรเครดิตสูงสุดถึง 3.22 ล้านล้านเหรียญไต้หวัน อย่างไรก็ดีในช่วงเดือน ม.ค. นี้ เนื่องจากการปะทุของโอมิครอน ทำให้ผู้คนต่างวิตกกังวลว่า ยอดการใช้บัตรเครดิตอาจได้รับผลกระทบไปด้วย ทั้งนี้ ผู้บริหารธนาคารในไต้หวันเห็นว่า หากไม่มีการยกระดับมาตรการป้องกันเป็นระดับ 3 มิเช่นนั้น ในเดือนนี้ก็ยังมีเทศกาลตรุษจีนที่จะต้องมีการจับจ่ายซื้อของด้วยบัตรเครดิตอีกระลอก น่าจะสามารถรักษาระดับการรูดบัตรเครดิตในระดับสูงไว้ได้ เพราะฉะนั้น สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จึงเป็นตัวแปรสำคัญของยอดการใช้บัตรเครดิตในไต้หวันในเดือนนี้

       เนื่องจากเดือนธันวาคม ของทุกปีจะเป็นช่วงของการชำระเบี้ยประกันโดยใช้บัตรเครดิต รวมทั้งเป็นช่วงช้อปปิ้งปลายปีด้วย ส่งผลให้ยอดการรูดบัตรเครดิตในไต้หวันพุ่งอีก โดยเดือน ธ.ค. เดือนเดียวมียอดรูดบัตรเครดิตถึง 2.949 แสนล้านใกล้เคียงกับยอดรูดบัตรปลายปี 2020 ส่งผลให้ยอดรูดบัตรตลอดทั้งปีอยู่ที่ 3.1077 ล้านล้านเหรียญไต้หวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ 3%

       สำหรับธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตที่มีผู้ใช้รูดมากที่สุดได้แก่ธนาคารคาเธ่ย์ 5.047 แสนล้าน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.82 รองลงมาได้แก่ธนาคารไชน่าทรัสต์ 4.799 แสนล้าน เพิ่มขึ้นถึง 6.51% และเป็นธนาคารที่ออกบัตรเครดิตมากที่สุด โดยมี ซิตี้แบงก์ มียอดรูดบัตรเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง 9.2%

๓. สภาพัฒนาแห่งชาติไต้หวันอัดเม็ดเงินอุดหนุนวิจัยพัฒนาเทคนิคลดคาร์บอนฯ

       เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หอการค้าอเมริกัน ไต้หวัน สำรวจพบว่า นักธุรกิจอเมริกันในไต้หวัน มีความเป็นห่วงประเด็นนโยบายพลังงาน ซึ่งสภาพัฒนาแห่งชาติ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้แสดงท่าทีที่จะแก้ไขปัญหาความวิตกดังกล่าว โดยในเดือน มี.ค. จะเสนอแผนโรดแมพการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือ 0 โดยจะบรรลุถึงเป้าหมายลดก๊าซคาร์บอนให้ได้มากที่สุดในปี 2030 ตามนโยบายประหยัดพลังงาน พลังงานเขียว และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อาทิ การผลักดันการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบขนส่ง ให้เงินอุดหนุนและเงินรางวัลสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

๔. ส่งออกไต้หวันทุบสถิติอีกแล้ว เดือน ธ.ค. เติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 22 ตลอดทั้งปีโต 26.3%

       กระทรวงเศรษฐการ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้ประกาศสถิติมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศของไต้หวัน เดือน ธ.ค. พุ่งต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 22  มูลค่า6.79 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นต่อปี 12.1% ส่วนมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศตลอดปีที่แล้วอยู่ที่ 6.741 แสนล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 26.3% เติบโตสูงสุดตั้งแต่ปี 2005

       สำหรับสินค้าส่งออกที่สำคัญและมีการส่งออกที่เติบโตค่อนข้างสูง ได้แก่ สินค้าเครื่องมือสื่อสารหรือไอที 2.164 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12.7% อิเล็กทรอนิกส์ 2.163 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12.2 สินค้าโลหะพื้นฐาน 3.3 พันล้านดอลลาร์ เติบโต 24.9% พลาสติก/ยาง 2.69 พันล้านดอลลาร์ เติบโต 12.9% เครื่องจักรกล 2.26 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 1.4 สินค้าออพติก 2.73 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.4%

       ส่วนการส่งออกในเดือน ม.ค. ซึ่งปกติจะเป็นช่วงโลว์ซีซั่นของการส่งออก แต่ ม.ค. ปีนี้ ดูเหมือนว่าจะยังคงคึกคักต่อเนื่อง และคาดว่า น่าจะมีการเติบโตในระดับเลขสองหลัก อยู่ที่ประมาณ 5.85 – 6 หมื่นล้านดอลลาร์ เติบโตประมาณ 11-13.8%

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง