:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

  • 23 June, 2022
ชีพจรเศรษฐกิจ
IMD จัดให้ไต้หวันอยู่ในอันดับ 7 ประเทศที่มีศักยความแข็งแกร่งของโลก
ชีพจรเศรษฐกิจ
ชีพจรเศรษฐกิจ
CECC แนะนำเด็กฉีกวัคซีนเข็มสองควรเว้นห่างจากเข็มแรก 4-8 สัปดาห์
ชีพจรเศรษฐกิจ

๑. มุ่งใต้ใหม่ทำการค้าไตรมาสแรกพุ่ง 31% 

          นโยบายมุ่งใต้ใหม่ ในยุครัฐบาลประธานาธิบดีไช่อิงเหวินปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 7 แล้ว สำนักงานเจรจาการค้า สภาบริหาร ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน เปิดเผยสถิติล่าสุดระบุว่า ไตรมาสแรกของปีนี้ มูลค่าการค้ากับประเทศเป้าหมายมุ่งใต้ใหม่รวมทั้งสิ้น 4.2797 หมื่นล้านดอลลาร์ เติบโตขึ้นร้อยละ 31 .02 แสดงให้เห็นว่า การระบาดของโควิดไม่ได้มีผลกระทบต่อการค้าระหว่างไต้หวันกับประเทศเป้าหมายมุ่งใต้ใหม่แต่อย่างใด 

          เพื่อกระชับห่วงโซ่การผลิตระหว่งกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ไต้หวันยังมีแผนการที่จะร่วมกับไทย อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย รวม 6 ประเทศ จัดสัมนาครั้งใหญ่ขึ้นในไต้หวัน โดยจะโฟกัสไปที่ความต้องการของตลาดและการพัฒนาอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศต่างๆ  ร่วมกับหกประเทศดังกล่าวข้างต้นจัดการประชุมซัมมิตห่วงโซอุตสาหกรรมขึ้นในครึ่งหลังของปีนี้ ทั้งในระบบออนไลน์และการประชุมจริง เสริมการจัดแสดงสินค้าและการจับคู่ทางออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

         มูลค่าการค้าระหว่างไต้หวันกับประเทศมุ่งใต้ใหม่ในไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่ 42,797 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นต่อปีถึง 31.02% ในจำนวนนี้ไต้หวันส่งออกทั้งสิ้น 23,422 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 26.39% ส่วนที่ไต้หวันนำเข้าสินค้าจากประเทศเหล่านี้รวมทั้งสิ้น 19,376 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 37.11% 

        ส่วนทางด้านการลงทุนในไต้หวันของทุนจากประเทศมุ่งใต้ใหม่ก็มีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นถึง 57% รวม 118 โครงการ รวม 254 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 57% เป็นการลงทุนจากสิงคโปร์ ไทย และออสเตรเลียเป็นสำคัญ ส่วนการลงทุนของทุนไต้หวันในประเทศมุ่งใต้ ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 34 โครงการ มูลค่ารวม  720 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 16% ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในออสเตรเลีย เวียดนามและกัมพูชา

       ส่วนทางด้านการค้าระหว่างประเทศ มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรกับประเทศมุ่งใต้ใหม่ รวม 1,640 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14.4% ในจำนวนนี้ไต้หวันส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศมุ่งใต้ 320 ล้านดอลลาร์ ลดลง 3.1% แต่ในส่วนของการส่งออกปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และอุปกรณ์เครื่องจักรกลเกษตรมีการส่งออกถึง 54.457 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นถึง 30% 

       นอกจากนี้ นักศึกษาจากประเทศมุ่งใต้ใหม่ที่มาศึกษาต่อในไต้หวันก็มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยปีการศึกษา 2021 มีจำนวนรวม 57,695 คน เป็นนักศึกษาในระบบถึง 41,178 คน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาก่อนหน้านี้ถึง 10.41% 

       จากสถิติพบว่า ปีการศึกษานี้ ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือสอนภาษาจีนในโรงเรียนจีนในประเทศมุ่งใต้ใหม่จำนวน 88 คน โดยเป็นการให้เงินอุดหนุนครูสอนภาษาจีนในไทย เมียนมา และฟิลิปปินส์รวม 24 แห่ง จำนวนรวม 32 คน นอกจากนี้ ยังให้เงินอุดหนุนนักศึกษาไทย และเมียนมาที่จบการศึกษาในไต้หวัน กลับไปเป็นครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนสอนภาษาจีนจำนวน 16 แห่ง   


 

๒. ไต้หวันขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้ออีก 0.125% คาด ก.ย. / ธ.ค. นี้มีอีกระลอก

           เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารธนาคารกลางไต้หวัน ได้มีมติในการประชุมไตรมาส 2 ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0,125% ทำให้นโยบายดอกเบี้ยขยับขึ้นเป็น 1.5% ธนาคารสวิตกรุ๊ปได้วิเคราะห์ว่า หลังการประชุมของธนาคารกลางไต้หวัน ได้ส่งสัญญานค่อนข้างชัดเจนว่า จะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ดังนี้น การประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารกลางไต้หวันในเดือน ก.ย. และ ธ.ค. ปีนี้ ก็มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งละ 0,125% นอกจากนี้ ธนาคารกลางยังได้ใช้มาตรการปรับเพิ่มอัตราส่วนเงินฝากสำรองอีก 0.125% ด้วย ธนาคารท้องถิ่นมีความเห็นว่า มาตรการดังกล่าวส่งผลต่อการปล่อยกู้ในอนาคต 

          คุณเติ้งเหวยเซิ่น นักเศรษฐศาสตร์ประจำภาคพื้นเอเชียเหนือ ฝ่ายวิจัยธนาคารเพื่อการลงทุนสวิตฯ เปิดเผยว่า ธนาคารกลางไต้หวันได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหลังปรับขึ้นเมื่อมีนาคม ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ธนาคารกลางไต้หวันยังยิงธนูคู่ออกไปด้วย อีกดอกหนึ่งคือการปรับสัดส่วนเงินสำรองเงินฝาก แสดงให้เห็นถึงนโยบายเข้มงวดด้านการเงินอย่างชัดเจน ธนาคารสวิตฯ เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวของธนาคารกลางไต้หวันจะเป็นผลดีต่อการควบคุมตัวเลขประมาณการณ์ภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศ และสร้างเสถียรภาพให้แก่ราคาสินค้าตลอดจนเป้าหมายของนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย 

        นอกจากนี้ ธนาคารสวิตฯ ยังเห็นว่า ธนาคารกลางไต้หวันปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.125% ในครั้งนี้ ต่ำกว่าที่ตลาดได้คาดไว้ในตอนแรก ดังนั้น จึงคาดในไตรมาสสามและสี่ คณะกรรมการบริหารธนาคารกลางไต้หวันอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกคราวละ 0.125% ส่วนทีมเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ก็เห็นว่า หลัง FED ขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ 0.75% แล้วคาดว่า ก.ย. นี้จะขึ้นอีก 0.5%

 

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง