close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

  • 18 May, 2023
ชีพจรเศรษฐกิจ
การแสดงของวงดุริยางค์จากสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในงาน เทศกาลไทย 2023 ที่ไทเป
ชีพจรเศรษฐกิจ
ชีพจรเศรษฐกิจ
ชีพจรเศรษฐกิจ

สัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์สิรวิชญ์ คงบันดาลสุข รองคณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

           สัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์สิรวิชญ์ คงบันดาลสุข รองคณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในโอกาสนำคณะนักศึกษาฯ มาร่วมการแสดงในงาน “เทศกาลไทย 2023” เมื่อปลายเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา สร้างความประทับใจให้แก่ชาวไต้หวันที่เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไทเป และสำนักวัฒนธรรม เทศบาลกรุงไทเป 

อาจารย์สิรวิชญ์ คงบันดาลสุข (ซ้าย) รองคณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

          สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และกระทรวงวัฒนธรรมที่ร่วมกันจัดทำโครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีในรูปแบบของ Conservatory เพื่อเฉลิมพระเกียรติในมงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อชาวไทยตลอดมา รวมทั้งเพื่อสนองพระปณิธานที่จะพัฒนาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ เมื่อศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในเวลานั้น กราบทูลโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาด้านดนตรีให้ทรงทราบ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก็ได้มีพระกรุณาธิคุณพระราชทานชื่อสถาบันว่า “ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ”

           เราไปฟังบทสัมภาษณ์อาจารย์สิรวิชญ์ คงบันดาลสุข รองคณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กันเลยดีกว่าครับ

 

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง