close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ขีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๗

  • 01 February, 2024
ชีพจรเศรษฐกิจ
ชีพจรเศรษฐกิจ
ชีพจรเศรษฐกิจ

บรรยากาศเศรษฐกิจเดือน ธ.ค. ส่งสัญญานเหลืองน้ำเงิน ม.ค. มีแนวโน้มเป็นสีเขียว

           สภาพัฒนาแห่งชาติไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้ประกาศผลการประเมินบรรยากาศทางเศรษฐกิจเดือน ธ.ค. ปีที่แล้ว อยู่ในระดับ 20 คะแนน เท่ากับเดือน พ.ย. ซึ่งเป็นสัญญานสีเหลืองน้ำเงินคือ “ระมัดระวัง” โดยมาจากดัชนี 9 ตัว ในจำนวนนี้ดัชนีศุลกากรเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดง เพิ่มขึ้น 2 คะแนน ส่วนดัชนีการขายส่ง ขายปลีกและอาหารกับเครื่องดื่มก็เปลี่ยนจากไฟเขียวเป็นไฟน้ำเงิน คะแนนลดลง 2 คะแนน ส่วนที่เหลือ 7 รายการอยู่ในระดับเดิม 

          อู๋หมิงฮุ่ย อธิบดีกรมพัฒนาเศรษฐกิจ สภาพัฒน์ฯ ไต้หวัน ระบุว่า ได้รับอานิสงส์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้การส่งออกเปลี่ยนเป็นไฟสีแดง แต่อุปสงค์ทั่วโลกยังคงอ่อนปวกเปียก ตลอดจน เนื่องจากเทศกาลตรุษจีนปีนี้ขยับออกไปช้าลง ทำให้การขายส่ง ขายปลีกและร้านอาหารเครื่องดื่มจึงเปลี่ยนเป็นไฟสีน้ำเงิน อย่างไรก็ดี คุณอู๋ฯ มีความเห็นว่า สัญญานบรรยากาศเศรษฐกิจเดือน ม.ค. นี้ มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียว 

ห่วงโซ่อุปทาน AI นำท่าเรือไต้หวันสู่ท่าเรือเสรีระดับโลก

        กระทรวงคมนาคมไต้หวัน ได้วางแผนโดยมุ่งไปที่โอกาสทางธุรกิจหลังยุคโรคระบาด โควิด - 19 อาศัยความได้เปรียบของไต้หวันทั้งทางด้านบุคลากรและคลัสเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ และยังเป็นจุดศูนย์กลางสำคัญของการส่งออกสินค้าในเอเชียแปซิฟิก จึงเร่งวางแผนการในการพัฒนาท่าเรือ 6 แห่ง และท่าอากาศยาน 1 แห่ง ให้เป็นแบบอัจฉริยะ เสริมแรงดึงดูดทุนต่างชาติ ซึ่งทำให้ผลงานปริมาณการขนส่งปีที่แล้วทุบสถิติ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้านี้ มูลค่ารวมถึง 1.94 ล้านล้านเหรียญไต้หวัน นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมยังได้อาศัยระบบห่วงโซ่อุปทานอัจฉริยะ เพื่อยกระดับฐานะในตลาดโลกของท่าเรือเสรีในไต้หวัน 

自由港區官網_https://taiwan-ftz.com/

        ไต้หวันมีท่าเรือเสรี 6 ท่าเรือ กับ ท่าอากาศยานเสรีอีก 1 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วยท่าเรือจีหลง ไทเป ซูอ้าว ไทจง อันผิง และเกาสง 6 ท่าเรือ กับท่าอากาศยานการค้าเสรีนานาชาติเถาหยวน 1 แห่ง ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการเปลี่ยนแปลงของการกระจายตลาดห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์และอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก โดยตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา มูลค่าการค้านำเข้ากับการส่งออก ทะลุหลักล้านล้านเป็นครั้งแรก อยู่ที่ 1.29 ล้านล้านเหรียญไต้หวัน ส่วนปีถัดมาคือปี 2022 พุ่งขึ้นอีกเป็น 1.8 ล้านล้าน ปี 2023 ยิ่งพุ่งขึ้นอีกเป็น 1.94 ล้านล้าน ทุบสถิติอย่างต่อเนื่อง 

      หานเจิ้นหัว อธิบดีกรมกิจการท่าอากาศยานและท่าเรือ กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า มูลค่าการค้านำเข้า-ส่งออกของเขตการค้าเสรีในท่าเรืออยู่ที่ 600,000 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยที่การเก็บและส่งสินค้าส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์และ อุปกรณ์เทคโนโลยีมีสัดส่วนเกินกว่า 1/3  มีมูลค่าถึง 206,600 ล้านเหรียญไต้หวัน

      การเล็งเป้าหมายแนวโน้มการพัฒนา 5G รถยนต์ไร้คนขับ และพลังงานสีเขียวในอนาคต ท่าเรือไทเปจึงวางแผนพัฒนา เขตอุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะ พื้นที่ 62.6 เฮกตาร์ โดย ตงลี่โจิสติกส์ (東立物流公司) ลงทุนมากกว่า 6 พันล้านเหรียญไต้หวันสร้างพื้นที่ประยุกต์ผสานยานยนต์อัตโนมัติและยานยนต์ไฟฟ้า 5G คาดว่าจะฉุดอุตสาหกรรมในไต้หวันกลุ่มยานพาหนะ การขนส่ง การผลิต และการวิจัยพัฒนาให้ขยายตัว คาดว่าเมื่อเปิดใช้งานในปี 2025 แล้ว มูลค่าการผลิตจะสูงถึง 127,000 ล้านเหรียญไต้หวัน สร้างงานได้ 600 ตำแหน่ง

การขนส่งสินค้าระหว่างช่องแคบไต้หวัน

 
 

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง