:::

ที่นี่ไต้หวัน วันอังคารที่ 10 ม.ค.2566

  • 10 January, 2023
ที่นี่ไต้หวัน
ฟาแลนอปซิสสายพันธุ์ใหม่ “ไถหนานเบอร์ 1 ” ดอกเล็ก สีขาว บานทน(ภาพ:สถานีปรับปรุงพันธุ์ไถหนาน)

     ไต้หวันได้ชื่อว่าเป็นดินแดนปลูกกล้วยไม้ฟาแลนอปซิสที่สำคัญ ส่งขายต่างประเทศ หลักๆ ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เวียดนาม สถิติมูลค่าการส่งออกไม้ดอกไม้ประดับของไต้หวันปี 2021 มูลค่า 224.15 ล้านเหรียญสหรัฐ ในจำนวนนี้เป็นกล้วยไม้มีสัดส่วนมากกว่า 90 % เพียงเฉพาะกล้วยไม้ฟาแลนอปซิสก็มีมูลค่ามากถึง 160.15 ล้านเหรียญสหรัญฯที่ครองสัดส่วน 71.45% ของการส่งออกไม้ดอกไม้ประดับทั้งหมด

     กล้วยไม้ฟาแลนอปซิสออกดอกได้นาน ดอกมีหลายสี แต่ละพันธุ์ล้วนมีความสวยงาม อีกทั้งมีความทนต่อการขนส่งและการเก็บรักษา ได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ ผ่านการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นเวลานาน มีหลากหลายสายพันธุ์ หากแบ่งตามขนาดเล็กใหญ่ของดอก แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขนาดเล็ก ดอกน้อยกว่า 6 ซม. ดอกขนาดกลาง 7-9 ซม. ดอกขนาดใหญ่ มากกว่า 10 ซม. ส่วนสีของดอกกล้วยไม้มีหลายสี เช่น ดอกขาวใหญ่ ดอกแดงใหญ่ ดอกเหลือง ดอกดำ ดอกลายจุด ดอกขาวตรงกลางแดง เป็นต้น

ฟาแลนอปซิสสายพันธุ์ใหม่ “ไถหนานเบอร์ 1 ”เหมาุะต่อการปลูกในกระถาง

     สถานีปรับปรุงพันธุ์พืชเขตไถหนานได้เพาะพันธุ์กล้วยไม้ฟาแลนอปซิสสายพันธุ์ใหม่ มีชื่อทางการว่า “ไถหนานเบอร์ 1” เป็นพันธุ์ที่เพิ่งผ่านการจดสิทธิบัตรในช่วงต้นปี 2022 ลักษณะดอกสีขาว ขนาดดอกประมาณ 6 ซม. จัดเป็นดอกฟาแลนอปซิสขนาดเล็ก กลีบปากและเส้าเกสรสีเหลืองอมเขียว เป็นที่ยอมรับของตลาด ไม่ล้าสมัย ขณะเดียวกัน เมื่อออกดอกชุดแรกแล้วจะทยอยออกดอกเรื่อยๆ อย่างสม่ำเสมอ ดอกกลม เป็นระเบียบ งดงาม เหมาะสำหรับการปลูกในกระถางร่วมกับดอกไม้ชนิดอื่น และยังส่งขายตลาดญี่ปุ่นและยุโรปได้ด้วย

     ฟาแลนอปซิส “ไถหนานเบอร์ 1” เกิดจากการผสมพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์ Phalaenopsis Amabilis. หรือที่รู้จักทั่วไปว่ากล้วยไม้ราตรี (moon orchid) ส่วนพ่อพันธุ์คือ ฟาแลนอปซิสไถหนานสีขาว(Phal. Tainan White) หลังการผสมพันธุ์ ผ่านการคัดเลือกจนได้พันธุ์ดี ปี 2021 เคยนำมาจัดแสดงในงานนิทรรศการดอกไม้ในไต้หวัน ได้รับรางวัลการประเมินจากผู้ประกอบการญี่ปุ่นและเกาหลี เจริญเติบโตดีที่สุดในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส  สถานีปรับปรุงพันธุ์พืชแนะนำให้ปลูกในโรงเรือนที่มีกำแพงน้ำร่วมกับการเป่าด้วยพัดลมเหมือนการปลูกกล้วยไม้ฟาแลนอปซิสสายพันธุ์อื่น

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง