มองปัจจุบัน ย้อนอดีต - 2020-09-14

  • 14 September, 2020
  • รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ
เทพผู้สยบผีไร้ญาติกลับสู่ยมโลกเป็นคนจริงแต่งกายเหมือนเทพจงขุย

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -14 ก.ย.63-“จงขุย”(鍾馗) เทพผู้สยบผีไร้ญาติกลับสู่ยมโลกในวันประตูยมโลกปิด!!

      วันที่ 16 ก.ย.เป็นวันที่ประตูยมโลกปิด ทางศาลเจ้าจีนหรือสถานที่จัดพิธีกรรมของลัทธิเต๋าจะจัดกิจกรรมครั้งใหญ่ นอกจากมีการเซ่นไหว้เหมือนในวันที่ต้อนรับผีไร้ญาติที่มายังโลกมนุษย์แล้ว ยังมีพิธีกรรมเก็บโคมไฟส่องสว่าง และพิธีกรรมการเต้นเทพจงขุย(跳鍾馗)ด้วย วัตถุประสงค์ของพิธีกรรมเต้นเทพจงขุยนี้ไม่ใช่ทำขึ้นเพื่อให้คนในโลกมนุษย์ดูหรือชมกัน แต่เป็นการบอกกล่าวให้ผีไร้ญาติ สัมภเวสีทั้งหลายรับทราบว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องกลับไปยังยมโลก หลังจากที่อิ่มหนำสำราญท่องโลกมนุษย์มาเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งบรรยากาศของการเต้นเทพจงขุยนั้นจะเงียบเหงา น่าสะพรึงกลัว อีกทั้งมีการสวดมนต์ด้วย เพราะฉะนั้น คนทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมควรหลีกเลี่ยงในการเข้าใกล้ขณะที่ประกอบพิธีกรรมการเต้นเทพจงขุย แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องอยู่ใกล้ๆ ก็ต้องเอาฮู้พกติดตัวเพื่อป้องกันเภทภัยที่มองไม่เห็นหรือพลังร้ายที่มองไม่เห็นมาเล่นงานได้ นอกจากนี้ จะต้องไม่พูดคุยสนทนาเฮฮากัน ไม่เอ่ยชื่อหรือเรียกชื่อแซ่ของคนอื่น เป็นต้น ซึ่งพิธีกรรมเต้นเทพจงขุยมี 2 แบบ ซึ่งแบบที่ 1 จะเป็นคนจริงเชิดหุ่นเทพจงขุย ส่วนแบบที่ 2 จะเป็นคนจริงที่แต่งกายแต่งหน้าเหมือนเทพจงขุย

คนจริงเชิดหุ่นเทพจงขุย

     เทพจงขุย เป็นเทพผู้เป็นสัญลักษณ์ของการปราบผีปีศาจ มีอำนาจพิเศษและมีอิทธิฤทธิ์ในการปราบผีปีศาจหรือมารร้ายทั้งหลาย ได้รับยกย่องว่าเป็น “เทพแห่งปีศาจ” หรือ “เทพนักรบผู้ปราบความชั่ว” หน้าตาหรือเอกลักษณ์ของเทพจงขุยคือ มีตาโตลุกโปน หน้าดำ หนวดเคราแผ่ชี้รอบใบหน้า สวมชุดสีแดงแบบขุนนางจีน ในมือถือกระบี่หรือบางครั้งก็ถือพัด

     ความเชื่อในหมู่ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในไต้หวันสมัยก่อน เมื่อถึงวันสุกดิบ แต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนจะแขวนภาพวาดของเทพจงขุยไว้ที่ประตูหน้าบ้าน เพื่อขอพรให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากเภทภัยที่มองไม่เห็นหรือช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดี และในบางที่ เมื่อถึงวันเทศกาลตวนอู่หรือเทศกาลบ๊าจ่าง ก็จะแขวนภาพจงขุยไว้ที่ประตูหน้าบ้านด้วย แต่ว่าในปัจจุบันความเชื่อในเรื่องแบบนี้เริ่มเลือนลางไม่มีใครให้ความสำคัญแล้ว แต่ก็ยังมีอีกพิธีกรรมหนึ่งยังได้รับความนิยมที่จัดขึ้นตามศาลเจ้าหรือสถานที่จัดงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในช่วงวันประตูยมโลกปิด ซึ่งก็คือการเต้นเทพจงขุย นอกจากนี้แล้ว ตามศาลเจ้าจีนที่มีการบูชาเทพจงขุยก็ยังคงมีพิธีกรรมเซ่นไหว้ที่เกี่ยวข้องกับเทพจงขุย ประชาชนที่มีความศรัทธาหรือมีความเชื่อในสิ่งลี้ลับหรือต้องการขอพรให้ขจัดเภทภัยหรือปัดเป่าสิ่งไม่ดีก็จะไปทำพิธีเซ่นไหว้ หรือเรียกขวัญที่ศาลเจ้าด้วย

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง