RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalมองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564

  • 05 April, 2021
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต
คนไต้หวันยังมีค่านิยมให้ความสำคัญลูกชายมากกว่าลูกสาวหรือไม่ photo:Pexels

        ปัจจุบันเป็นสังคมที่เปิดกว้างขึ้น คนรุ่นใหม่ที่เป็นพ่อเป็นแม่ ดูเหมือนจะไม่คาดหวังในการแบ่งเพศของลูกหรือให้สำคัญกับเพศของลูกเหมือนสังคมในอดีต นอกจากนี้ปรากฏการณ์ความแตกต่างเกี่ยวกับเพศของลูกในไต้หวันดูเหมือนมีน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขได้เปิดเผยว่า ไต้หวันยังคงให้ความสำคัญในเรื่องเพศของลูกสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว ที่ยิ่งไปกว่านี้ ยังคล้ายๆ กับประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ อินเดีย และเวียดนาม ที่ให้ความสำคัญของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง จนทำให้เด็กที่เกิดมาเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ทั้งๆ ที่หลายคนในไต้หวันต่างบอกว่ามีลูกเป็นผู้ชายก็ได้ ผู้หญิงก็ดี แต่ความคิดเก่าๆ แบบดั้งเดิมที่เห็นว่ามีลูกผู้ชายดีกว่ามีลูกผู้หญิงก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก ซึ่งจากสถิติของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐชี้ว่า ปี 2017 ทั่วโลกมี 12 ประเทศที่เกิดความไม่สมดุลระหว่างเพศชายและเพศหญิง นอกจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง อินเดีย เวียดนาม และเกาหลีใต้แล้ว ยังพบว่ามีไต้หวันรวมอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ด้วย

        ปี 2019 สัดส่วนอัตราการเกิดของทารกที่แบ่งตามเพศในไต้หวันเฉลี่ย 1.08 ซึ่งหมายความว่า ในขณะที่มีเด็กทารกผู้หญิง 100 คน จะมีเด็กทารกที่เป็นผู้ชาย 108 คน แม้ความห่างของจำนวนคนทั้งสองเพศจะใกล้เคียงมากกว่าในอดีต แต่สัดส่วนนี้ก็ยังสูงกว่ามาตรฐานของสหประชาชาติที่มีเพียง 1.05 เท่านั้น และถ้าจะแบ่งตามพื้นที่ของเขตเมืองหรือจังหวัด นอกจากเมืองเหลียนเจียง จินเหมิน ฮัวเหลียน ไถตง ที่มีประชากรค่อนข้างน้อยแล้วพบว่า เมืองหยุนหลิน จีหลง เหมียวลี่ ซินจู๋ นครเถาหยวน และนครไทจง ล้วนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และมีเพียงเมืองผิงตง หนานโถว และอี๋หลาน ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.05

        ไต้หวันมีอัตราการเกิดที่ต่ำ อีกทั้งหลายๆ ครอบครัวมีลูกแค่คนเดียว จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่สมดุลในเรื่องเพศหญิงและเพศชายอย่างเด่นชัด ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนที่สูงกว่าประเทศพัฒนาแล้วด้วย เมื่อดูจากสถิติการคลอดบุตรในปี 2019 ยังพบด้วยว่า เริ่มมีลูกคนที่ 2 เป็นต้นไป ล้วนเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงซึ่งเป็นตัวเลขให้เห็นอย่างเด่นชัด ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำหน้าขึ้น วิวัฒนาการทางการแพทย์ทำให้พ่อแม่ยุคใหม่มีโอกาสกำหนดเพศลูกได้ตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ ตลอดจนความเชื่อที่บอกเล่ากันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ หรือแม้กระทั่งวิธีปั๊มลูก ทำตอนไหนจะได้ลูกสาว ท่าแบบไหนจะได้ลูกชาย ก็มีโอกาสให้พ่อแม่ได้ลุ้นกับเพศลูกที่ต้องการได้ คุณพ่อบางคนอยากจะได้ลูกสาว คุณแม่บางคนอยากได้ลูกชาย แม้โอกาสที่จะกำหนดเพศลูกได้ดั่งใจก่อนการตั้งครรภ์จะมีความเป็นไปได้ แต่บางวิธีก็ไม่อาจคาดหวังให้ลูกออกมาเป็นเพศที่ต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเพศไหน สิ่งที่พ่อแม่จะต้องเตรียมตัวก็คือการเรียนรู้และทำความเข้าใจกับทารกที่จะลืมตามาดูโลกในไม่ช้า

        ทำไมสังคมจีน ลูกผู้หญิงจึงมีความสำคัญน้อยกว่าลูกผู้ชาย? เมื่อพูดถึงเรื่องการสืบเชื้อสายวงศ์ตระกูลของชาวจีนแล้ว ไม่ว่าในเรื่องของแซ่หรือนามสกุล หรือว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ล้วนถือว่าสำคัญอย่างยิ่ง โดยส่วนใหญ่แล้วจะให้ลูกชายเป็นผู้สืบทอด เพราะว่าลูกผู้หญิงถ้าถึงเวลาแต่งงานแล้ว ก็จะต้องออกเรือนไปอยู่บ้านสามี อีกทั้งต้องใช้นามสกุลของสามี (แม้ว่าปัจจุบันสามารถเลือกใช้นามสกุลเดิมหรือเปลี่ยนตามนามสกุลสามีก็ได้) นอกจากนี้ สังคมจีนยังเป็นสังคมที่มีการสืบเชื้อสายของตระกูลถูกถ่ายทอดต่อได้โดยเพศชาย การที่ลูกชายไม่มีบุตรไว้เพื่อสืบสกุล สำหรับสังคมจีน ถือเป็นบาปมหันต์ ผู้ชายจึงถูกคาดหวังว่าต้องมีหน้าที่สืบสกุลต่อไป และเมื่อไม่สามารถมีลูกชายได้ ภรรยาหรือสะใภ้ก็มักจะกลายเป็นจำเลยในสายตาของครอบครัวสามีอยู่ร่ำไป อย่างไรก็ตาม เรามาฟังเรื่องราวในอดีตดูบ้าง เรื่องที่คนจีนสมัยก่อนมีธรรมเนียมจำนำเมีย สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ในยามยากจนไม่มีอันจะกิน ยังสามารถจำนำเมียได้ เป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่?

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง