:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalมองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

  • 28 June, 2021
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต
ช่วงโควิดพ่นพิษ ถือโอกาสบูรณะทางเดินร้านค้าและป้าย ของถนนโบราณต้าซี

ถนนโบราณต้าซี(大溪老街) ที่ตั้งอยู่ในเขตนครเถาหยวน ตั้งแต่กลางเดือนพ.ค.ที่ไต้หวันประกาศมาตรการป้องกันโควิดเป็นระดับ 3 แล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งถนนโบราณต่างๆ กว่า 90% ล้วนปิดกิจการ ถนนคนเดินเงียบเหงา เสิ่นเจี้ยนจง(沈建忠) ผอ.กองกิจการวัฒนธรรมชี้ว่า ที่ร้านค้าของถนนโบราณต้าซีมีการคงรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยก่อนไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดของนครเถาหยวน มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม บุคคล ตั้งแต่เดือนส.ค.ปี 2020 ทางกรมวัฒนธรรมได้ให้เงินอุดหนุน 170 ล้านเหรียญไต้หวัน ปรับปรุงในส่วนของหลังคาที่รั่วน้ำและเพดานฝ้าที่ได้รับความเสียหาย ในช่วงวันหยุดเทศกาลบ๊ะจ่างที่ผ่านมา ร้านค้าส่วนใหญ่บนถนนโบราณต้าซี ถือโอกาสปรับปรุงทางเดินหน้าร้าน ทำความสะอาด ชะล้างฝุ่นในส่วนของยอดอาคารสไตล์บาโรก ปรับปรุงส่วนที่รั่วน้ำ เป็นต้น มีการใช้เต้นท์ล้อมบริเวณที่ซ่อม ทำให้วันหยุดที่ผ่านมา มีช่างซ่อมมากกว่านักท่องเที่ยว

ร้านค้าถนนโบราณต้าซี สถาปัตยกรรมบาโรก

เขตต้าซีในนครเถาหยวน ในยุคญี่ปุ่นปกครองไต้หวันเรียกว่า “ต้าเคอขั่น大科坎” ซึ่งหมายถึงที่ราบสูงมีทางขึ้นลาดชัน และยังตั้งอยู่ริมแม่น้ำต้าฮั่นซี  โดยแม่น้ำต้าฮั่นซีมีความยาว 135 กม. เป็นแม่น้ำที่มีต้นกำเนิดจากเมืองซินจู๋ ไหลผ่านเขตหลงถัน ต้าซี ของนครเถาหยวน เขตซานเสีย อิงเกอ ซู่หลิน ป่านเฉียว ซานฉง ของนครนิวไทเป ลงสู่แม่น้ำตั้นสุ่ย แล้วก็ไหลลงสู่ทะเล สำหรับย่านถนนโบราณต้าซีตั้งอยู่ในเขตต้าซีของนครเถาหยวน อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเถาหยวนมากนัก เดินทางไปมาสะดวก ไม่ว่าจะเดินทางมาจากเถาหยวนหรือจากไทเป เขตต้าซีอดีตเคยเป็นท่าเรือที่สำคัญของไต้หวัน ในยุคราชวงศ์หมิงและราชวงค์ชิง มีการขนส่งสินค้าทางน้ำจากแม่น้ำตั้นสุ่ย ต้าเต้าเฉิง เหมิงเจี่ย(ว่านหัว) มายังเขตต้าซี เพราะฉะนั้นจึงทำให้เขตต้าซีกลายเป็นเขตการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคของฮ่องเต้เสียนฟงแห่งราชวงศ์ชิงมีความเจริญถึงขีดสูงสุด แต่เมื่อถึงยุคของยุคไทโช(ปี1912-1926)  ปีที่ 14 ซึ่งเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นปกครองไต้หวัน ที่เมืองเถาหยวนมีการสร้างระบบชลประทานเสร็จสิ้น ทำให้แม่น้ำต้าฮั่นซีหมดหน้าในการขนส่งสินค้าทางน้ำ ความรุ่งเรืองของเขตต้าซีจึงซบเซาลง

ผลิตภัณฑ์เต้าหู้มีชื่อของถนนโบราณต้าซี

เนื่องจากเขตต้าซีตั้งอยู่จุดเริ่มต้นของทางหลวงเส้นขวางทางภาคเหนือ(Northern Cross-Island Highway)และยังอยู่ใกล้เขื่อนเก็บน้ำสือเหมิน จึงทำให้ในเวลาต่อมา เขตต้าซีกลายเป็นสถานีขนส่ง และหลังมีการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว มีการปรับปรุงถนนโบราณต้าซีให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว  มีการรื้อฟื้นปรับปรุงสิ่งเก่าๆ ขึ้นมาใหม่ ปัจจุบันถนนโบราณต้าซีส่วนใหญ่จะรวมถึงถนนเหอผิง ถนนจงซาน และถนนจงยัง ที่มีสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนยุคอดีต เนื่องจากในปี 1919 ข้าหลวงญี่ปุ่นที่ประจำอยู่ไต้หวัน มีนโยบายปรับปรุงผังเมืองให้มีความทันสมัยขึ้น สิ่งก่อสร้างบนถนนเหอผิงและถนนจงซานถูกรื้อถอนไปบางส่วน ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นตึกก่อด้วยอิฐแดง ส่วนร้านค้ามีการใช้หินแกะสลักสไตล์ยุโรป มีการแกะสลักลวดลายบนประตูโค้งและเสา กลายเป็นสถาปัตยกรรมบาโรกที่มีความพิเศษ (บาโรกสไตล์ญี่ปุ่น) แม้ในเวลาต่อมาเขตต้าซีมีความซบเซา แต่ถนนโบราณทั้ง 3 สายซึ่งได้แก่ ถนนเหอผิง จงซานและจงยัง ก็ยังมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอดีตเหลือไว้ไม่น้อย

สะพานต้าซี จำลองสถาปัตยกรรมบาโรกจากร้านค้าของถนนคนเดิน

ช่วงหลังโควิดซา หากมีโอกาสไปเที่ยวที่ถนนโบราณต้าซี นอกจากซื้ออาหารพื้นเมืองมีชื่อของที่นี่ เช่น ผลิตภัณฑ์เต้าหู้ ของเด็กเล่นโบราณ ลูกข่าง ของกิน ของใช้ ขนมของของฝาก ผลิตภัณฑ์จากไม้ เป็นต้น เราจะเห็นสะพานต้าซีที่มีความสวยงามตั้งโดดเด่นอยู่ มีความยาว 280 เมตร ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวไปเดิน ไปถ่ายรูปไม่น้อย เพราะสถาปัตยกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างพิถีพิถันของสะพาน เป็นสไตล์บาโรกที่จำลองมาจากร้านค้าของถนนโบราณต้าซี นักท่องเที่ยวนิยมเดินทอดน่องชมทิวทัศน์ 2 ฝั่งแม่น้ำบนสะพาน มีความสวยงาม ยิ่งใหญ่และอลังการ ช่วงเวลาพลบค่ำจะเปิดไฟ สีสันสวย

สะพานต้าซี เปิดไฟยามพลบค่ำ ทิวทัศน์สวยไปอีกแบบ

 

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง