:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalมองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

  • 22 November, 2021
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต
สถานีปรับปรุงพันธุ์ชาจัดอบรมผู้สมัครสอบใบประกอบอาชีพ ขั้นตอนการใช้เครื่องอบ

สถานีปรับปรุงพันธุ์ชาจัดอบรมผู้สมัครสอบใบประกอบอาชีพ

คณะกรรมการการเกษตรจัดให้มีการสอบเทคนิคการบ่มชา สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมก็จะได้รับประกาศนียบัตรประกอบอาชีพการผลิตชา ซึ่งในปีนี้สถานีปรับปรุงพันธุ์ชาได้จัดให้ผู้สมัครสอบเข้าไปชมวิธีการบ่มชาของโรงงานผลิตชาก่อนการสอบในวันที่ 9 พ.ย. ที่ผ่านมา ที่โรงงานผลิตชาเขตหยางเหมยในนครเถาหยวน ซูจงเจิ้น(蘇宗振) ผอ.สถานีปรับปรุงพันธุ์ชาชี้ว่า ชาไต้หวันเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีศักยภาพแข่งขันกับทั่วโลกได้มากที่สุด แต่เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพและส่งเสริมชาไต้หวัน ตลอดจนยกระดับมาตรฐานเทคนิคการผลิตชาที่ละเอียดขึ้น ตั้งแต่ปี 2015 รัฐบาลเริ่มจัดให้มีการทดสอบความสามารถในการผลิตชา โดยในแต่ละปีได้ดึงดูดผู้ประกอบการชาและนักศึกษาที่เรียนในคณะที่เกี่ยวข้องกับชาเป็นจำนวนไม่น้อยเข้าร่วมการสอบ จนกระทั่งในปี 2020 มีผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรการผลิตชาจากคณะกรรมการการเกษตรทั้งหมด 2,200 ใบแล้ว อัตราการได้รับใบประกาศฯที่ผ่านเกณฑ์แต่ละปีมีมากกว่า 80%

สถานีปรับปรุงพันธุ์ชาจัดอบรมผู้สมัครสอบใบประกอบอาชีพ ขั้นตอนการหมุนกลิ้ง

สถานีปรับปรุงพันธุ์ชาบอกว่า นอกจากช่วยเหลือให้ผู้เข้าสอบได้รับใบประกาศนียบัตรการผลิตชาที่มีความเชี่ยวชาญแล้ว ยังอาศัยกิจกรรมนี้ผลักดันแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการผลิตชา สุขอนามัยด้านอาหาร และความปลอดภัย ซึ่งการจัดสอบเทคนิคการผลิตชาของปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 7 แล้ว สถานที่สอบเป็นแห่งเดียวในเขตภาคเหนือที่ได้มาตรฐาน แบ่งเป็น 4 จุด ได้แก่ การแยกแยะใบชา การใช้เครื่องจักรคั่ว การคั่วใบชา การนวดใบชา โดยแต่ละขั้นตอนจะต้องมีความละเอียดรอบครอบ ความคุ้นเคยในการใช้เครื่องจักร เทคนิคการผลิตชา รวมทั้งความปลอดภัย ล้วนส่งผลต่อคะแนนสอบ เนื่องจากในปีนี้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 เดิมจะมีการจัดสอบในเดือนมิ.ย. แต่มีการเลื่อนออกไป แต่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมสอบ ทางสถานีปรับปรุงพันธุ์จึงจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตชาก่อนการสอบ ช่วยเหลือผู้สอบเข้าใจเทคนิค ขั้นตอนการผลิตและคุ้นเคยกับสายการผลิตให้มากขึ้น

สถานีปรับปรุงพันธุ์ชาจัดอบรมผู้สมัครสอบใบประกอบอาชีพ

ชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวจีนเป็นเวลานาน กวีจีนในสมัยราชวงศ์จิ้นท่านหนึ่งคือจางใจ้ ได้เขียนไว้ในบทประพันธ์ตอนหนึ่งว่า "ความหอมของชาผ่านเข้าไปในประสาทสัมผัสทั้งหก และแพร่ขจรขจายออกไปทั่วทุกทิศ" บทกวีที่เขาเขียนขึ้นนี้ราวกับเขาจะรู้ว่าชาจะต้องกระจายไปทั่วทุกแห่งหนจริง ๆ เพราะเป็นเวลากว่าพันปีที่ผ่านมา การดื่มชาที่กำเนิดขึ้นได้แพร่ขยายไปทั่วโลกแล้ว กรรมวิธีการผลิตและการบ่มชาของชาวจีน มีความเข้มงวดมาก โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกชาในรุ่นก่อน ๆ มีการสอนกันว่าชาที่เก็บในวันนี้จะต้องนำมาผ่านกรรมวิธีให้เสร็จในวันนั้นห้ามเหลือข้ามวัน เพราะหากเหลือข้ามวันแล้วรสชาติก็จะไม่ได้มาตรฐาน และห้ามเอาชาวันนี้ไปปนกับชาวันต่อไป แต่ว่าปัจจุบัน เทคนิคการบ่มชามีการปรับเปลี่ยนตามสภาพภูมิอากาศที่ปลูก มีการวิจัยพัฒนาไม่ขาดสาย เพื่อให้ได้ชาคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง