:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalมองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

  • 14 February, 2022
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต
ขอพรศาลเจ้าดัง 5 แห่งทางภาคเหนือของไต้หวันในช่วงฤดูใบไม้ผลิ(photo:https://udn.com/umedia/story)

ขอพรศาลเจ้าดัง 5 แห่งทางภาคเหนือในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

หลังเทศกาลตรุษจีน ช่วงเทศกาลโคมไฟ หรือช่วงฤดูใบไม้ผลิ คนไต้หวันนิยมไปขอพรพร้อมกับการชมบรรยากาศโดยรอบของศาลเจ้า หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า “โจ่วชุนฉีฝู走春祈福” เนื่องจากคนส่วนใหญ่มีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้า การขอพร  การขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการบนบานศาลกล่าวขอความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ พร้อมให้คำมั่นว่าจะให้สิ่งตอบแทนหรือทำตามสัญญาที่ให้ไว้ เมื่อได้บรรลุผล ถือเป็นเรื่องที่คนไต้หวันปฏิบัติเป็นประจำ หรือบางคนอาจจะไม่ได้ศรัทธามากแต่คิดว่าถ้ามีการไหว้เจ้าก็จะได้รับการคุ้มครอง(有拜有保佑) หรือ เวลามีเรื่องไม่สบายใจ เจ็บป่วย อยากได้อะไรให้สมปรารถนา(心想事成) ก็มักจะไปที่ศาลเจ้า เสี่ยงเซียมซี โยนไม้ปัวะโป้ยสีแดงเพื่อเสี่ยงทาย หรือเอาเสื้อที่ตนเองใส่ไปขอพรจากเทพเจ้าคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข เป็นต้น ทั้งนี้ คนไต้หวันส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานผสมกับลัทธิเต๋าและมีการเซ่นไหว้เทพเจ้ามากมายหลายองค์ ซึ่งในครั้งนี้ขอรวบรวมสถานที่ขอพรหรือศาลเจ้า 5 แห่งที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของไต้หวันที่ผู้คนชื่นชอบที่จะเดินทางไปสักการะ

1.ศาลเจ้าเสียไห่เฉิงหวงซงซาน(松山霞海城隍廟) ต้องบอกว่าเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียง จัดอันดับอยู่ 1 ใน 10 ของศาลเจ้าที่เซ่นไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภของไต้หวัน(財神爺廟) ไม่เพียงแต่ในช่วงตรุษจีนที่ผู้คนนิยมไปขอพรที่ศาลเจ้านี้ เนื่องจากศาลเจ้านี้ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดกลางคืนเหราเหอ(饒河街夜市)และสะพานสายรุ้ง(彩虹橋)ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อ จึงมีผู้คนไปเซ่นไหว้ที่ศาลเจ้าแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย

สถานที่ตั้ง:台北市八德路四段439 เทพหลักของศาลเจ้าคือ เทพเฉิงหวงหรือเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นศาลเจ้าแบบพุทธเต๋า มีประวัติการสร้างนานกว่า 100 ปี มีเทพมีชื่อเสียงที่ผู้คนนิยมไปขอโชคลาภคือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ(อู่ลู่ฉายเสิน五路財神)

ศาลเจ้าเสียไห่เฉิงหวงซงซาน

2.ศาลเจ้ากวนตู้เป่ยโถว(北投關渡宮) เป็นศาลเจ้าที่มีเทพเจ้าแห่งโชคลาภมากที่สุดในไต้หวัน เทพหลักของศาลเจ้าคือ เทพมาจู่

สถานที่ตั้ง :台北市北投區知行路360 ซึ่งศาลเจ้ากวนตู้แห่งนี้มีประวัติความเป็นมา 300 กว่าปีแล้ว เป็นศาลเจ้าที่เซ่นไหว้เทพมาจู่เป็นรองจากศาลเจ้าเป๋ยกั่งเฉาเทียนกง คนไต้หวันที่เซ่นไหว้เทพมาจู่มักจะรู้คำกล่าวที่ว่า “ภาคใต้มีเทพมาจู่เป๋ยกั่ง ภาคเหนือมีเทพมาจู่กวนตู้南有北港媽、北有關渡媽” เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของศาลเจ้ากวนตู้อยู่บนเนินเขา มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงาม เห็นทั้งแม่น้ำตั้นสุ่ย เห็นทั้งภูเขากวนอิน มีทั้งท่าเรือกวนตู้ที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ นอกจากนี้ ภายในศาลเจ้ายังมีการตกแต่งที่แสดงถึงงานฝีมือทางวัฒนธรรมมากมาย บริเวณโดยรอบมีร้านค้าขายอาหารทานเล่นรวมทั้งมีเส้นทางปั่นจักรยานริมแม่น้ำตั้นสุ่ย จึงดึงดูดผู้คนไปเซ่นไหว้และเที่ยวผ่อนคลายกับธรรมชาติ

ศาลเจ้ากวนตู้เป่ยโถว

3.ศาลเจ้าเหวินชังซินจวง(新莊文昌祠) เทพหลักที่เซ่นไหว้คือ เทพเหวินชังตี้จวีน ที่ดูแลในเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องเกี่ยวกับการสอบ เป็นศาลเจ้าที่มีประวัติความเป็นมากว่า 200 ปี ปัจจุบันจัดเป็นโบราณสถานระดับ 3

สถานที่ตั้ง :新北市新莊區文德里碧江街20

ศาลเจ้าเหวินชังซินจวง

4.ศาลเจ้าฟ่งเทียนซงซาน(松山奉天宮) เป็นศาลเจ้าแห่งเดียวในกรุงไทเปที่เซ่นไหว้เง็กเซียนฮ่องเต้เป็นเทพหลัก(玉皇上帝หรือ天公) เป็นศาลเจ้าที่มีความงดงาม มีการตกแต่งด้วยฝีมือประณีต ไม่ว่าในเรื่องของการใช้สี การแกะสลัก การปั้น ที่ฝาผนังทางเข้ามีมังกร 9 ตัว ดูแล้วมีชีวิตชีวาราวกับกำลังเคลื่อนตัวทะลุกำแพง ที่ด้านข้างของศาลเจ้ามีเส้นทางที่เป็นบันไดสำหรับเดินออกกำลังกาย ได้รับยกย่องเป็นเส้นทางเดินออกกำลังกายที่ดึงดูดผู้คนมากที่สุดในไต้หวัน

สถานที่ตั้ง:臺北市內湖區碧山路24

.ศาลเจ้าฟ่งเทียนซงซาน

5.ศาลเจ้าปี้ซานเหยียนเน่ยหู(內湖碧山巖) เทพหลักที่เซ่นไหว้คือ ไคจางเซิ่งหวัง  และยังเป็นศาลเจ้าที่เซ่นไหว้เทพไคจางเซิ่งหวังที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน เทพองค์นี้ อดีตเป็นนายพลทหารชื่อ เฉินหยวนกวง(陳元光) ในยุคราชวงค์ถัง เป็นผู้บุกเบิกเมืองจางโจวมณฑลฮกเกี้ยน ถือเป็นเทพที่คอยปกปักคุ้มครองชาวจางโจว ในศาลเจ้านี้ยังมีเทพที่เป็นขุนพลบริวารอีก 2 องค์ คือ หลี่โป๋เหยา(李伯瑤)และหม่าเหริน(馬仁) โดยรูปปั้นของเทพทั้ง 2 ปั้นด้วยข้าวเหนียวและข้าวเปลือก มีอายุกว่า 220 ปี ตั้งเรียงรายอยู่ภายในศูนย์กิจกรรมวัฒนธรรมชั้นใต้ดินชั้นที่ 1 นับเป็นรูปปั้นที่พบเห็นได้น้อยมากในไต้หวัน ซึ่งศูนย์กิจกรรมนี้ยังเป็นที่จิบกาแฟแห่งหนึ่งด้วย เนื่องจากที่ตั้งของศาลเจ้าอยู่ที่สูง จึงมองเห็นพื้นที่ราบของกรุงไทเป ยังมองเห็นตึกไทเป 101 ที่ตั้งตระหง่าน และยังเห็นโรงแรมแกรนด์ที่สวยงามอีกด้วย ส่วนที่ลานจอดรถของศาลเจ้าจะมีเส้นทางไปชมสะพานแขวนไป๋สือหู(白石湖吊橋) และยังมีเส้นทางเดินออกกำลังกาย มีสวนหย่อม มีสระรูปหัวใจ(同心池Love lake) เป็นต้น

สถานที่ตั้ง :臺北市內湖區碧山路24

ที่นั่งจิบกาแฟชั้นB1 ของศาลเจ้าปี้ซานเหยียน

 

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง