:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalมองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 7 มี.ค.2565

  • 07 March, 2022
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต
การฟื้นฟูนาเกลือโจวหนานของตำบลปู้ไต้เมืองเจียอี้(ภาพ:นาเกลือโจวหนาน)

การฟื้นฟูนาเกลือโจวหนานของตำบลปู้ไต้เมืองเจียอี้(ตอน 1)

ไต้หวันล้อมรอบด้วยทะเลทั้ง 4 ด้าน มีแสงอาทิตย์เพียงพอ หากกล่าวถึงประวัติการผลิตเกลือของไต้หวัน ในยุคฮอนแลนด์ปกครองไต้หวันก็เริ่มมีการผลิตเกลือกันแล้ว เมื่อถึงยุคที่ญี่ปุ่นปกครองไต้หวัน มีพื้นที่ผลิตเกลือทางภาคใต้ของไต้หวันเป็นจำนวนมาก และในยุคสาธารณะรัฐจีน ไต้หวันยังส่งเกลือไปขายญี่ปุ่นที่สร้างรายได้ให้กับประเทศจำนวนมหาศาลด้วย อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2001 เริ่มถือเป็นจุดจบแห่งยุคทองของการผลิตเกลือ เพราะต้นทุนการผลิตเกลือที่สูง หลังไต้หวันเข้าเป็นสมาชิกของ WTO สำหรับนาเกลือโจวหนานที่ตำบลปู้ไต้ เมืองเจียอี้ที่นำมาเล่าให้ฟังในครั้งนี้ เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 1824 และยังเป็นลานตากเกลือที่สำคัญตั้งแต่ยุคที่ราชวงศ์ชิงปกครองไต้หวัน ยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของนาเกลือโจวหนาน ประมาณช่วงปี 1960-1970 หลังปี 2001 ไช่จวี่งเฉียว (蔡炅樵)และเพื่อนเริ่มก่อตั้งสมาคมวัฒนธรรมปู้ไต้จุ่ย(布袋嘴文化協會) เพื่อผลักดันโครงการอนุรักษ์นาเกลือโจวหนาน จนกระทั่งปี 2008 สมาคมวัฒนธรรมปู้ไต้จุ่ยได้รับสิทธิ์จากรัฐบาลในการบริหารลานนาเกลือโจวหนาน และเริ่มมีการฟื้นฟูนาเกลือ ทำให้ในปัจจุบันยังมีการผลิตเกลือแบบธรรมชาติ และกลายเป็นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วย

เกลือคุณภาพดีจากนาเกลือโจวหนาน

อย่างไรก็ตาม ช่วงเริ่มต้นของการฟื้นฟูลานตากเกลือโจวหนานถือเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย เนื่องจากลานนาเกลือตากแดดตากฝนมายาวนาน คุณภาพดินด้อยลงไปมาก ดินจืด เก็บกักน้ำทะเลไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถผลิตเกลือได้ ต้องใช้เวลา 3-4 ปี ในการฟื้นฟูสภาพลานตากเกลือแบบดั้งเดิม บริษัทเกลือไต้หวันต้องซื้อเกลือจำนวน 300 ตัน โปรยลงบนนาเกลือแล้วกลบดินลงไป เพื่อให้ผืนดินนี้มีคุณภาพที่สามารถนำมาใช้เป็นนาเกลือผลิตเกลือได้อีกครั้งในปี 2013 เพราะฉะนั้น นาเกลือโจวหนานที่ปล่อยรกร้าง 10 กว่าปีจึงผลิตเกลือล็อตแรกได้สำเร็จ

 คุณไช่จวี่งเฉียว(蔡炅樵) ผู้ซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีในการฟื้นฟูวัฒนธรรมเกี่ยวกับกิจการตากเกลือของนาเกลือโจวหนานบอกว่า นอกจากจะตากเกลือที่มีคุณภาพดีแล้ว เป้าหมายที่สำคัญอีกอย่างคือ การผลิตเกลือที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของไต้หวัน เพื่อให้รสชาติของเกลือเหล่านี้สามารถซึมซับเข้าไปในชีวิตประจำวันของผู้คน กลายเป็นเกลือคุณภาพเยี่ยมอีกทางเลือกหนึ่งที่อยู่ในครัวของคนไต้หวัน

ดอกเกลือคุณภาพดีที่ได้จากนาเกลือโจวหนาน

ตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา ภายใต้ความพยายามผลักดันร่วมกันของกลุ่มองค์กรพัฒนาวัฒนธรรมและท่องเที่ยว ตลอดจนองค์กรวัฒนธรรมในท้องถิ่น ลานตากเกลือหลายๆ แห่งในไต้หวันได้ทยอยฟื้นตัวขึ้น ไม่ว่าจะเป็นลานตากเกลือจิ๋งจ่าย(井仔腳鹽田),นาเกลือจิ้วเฉิง(舊埕鹽田)เขตเป่ยเหมิน, หนานเหลียวเขตอันหนาน และหมู่บ้านเล่อหัว(樂活村鹽田)เขตชีกู่ ของนครไถหนาน รวมทั้งนาเกลือโจวหนานของเมืองเจียอี้ด้วย

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง