close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 1 ส.ค.2565

  • 03 August, 2022
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต
บ้านหินชนวนชนเผ่าไพวันที่หายใจได้ คว้าเหรียญเงินด้านการออกแบบ NDA ที่ประเทศฝรั่งเศส

   บ้านหินชนวนชนเผ่าไพวัลที่หายใจได้ 

        ไม่นานมานี้ เวทีการประกวดผลงานออกแบบ NOVUM DESIGN AWARD(หรือNDA) ของฝรั่งเศส ประจำปี 2022 ได้ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล โดยผลงานการออกแบบบ้านดั้งเดิมของชนเผ่าไพวัน ชื่อ “บ้านหินชนวนชนเผ่าไพวันที่หายใจได้(會呼吸的排灣族石板屋)” ตั้งอยู่ที่ตำบลซานตี้เหมิน(三地門鄉) เมืองผิงตง ที่สร้างโดยสมาคมศิลปวัฒนธรรมปาเก๋อต๋าไหว้(巴格達外文化藝術協會) ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลเมืองผิงตง และคำชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยซู่เต๋อ(Shu-Te University)คว้ารางวัลเหรียญเงินด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม NOVUM DESIGN AWARD ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งก่อนหน้านี้ในปีเดียวกันก็เคยรับรางวัลด้านการออกแบบจากปารีสประเทศฝรั่งเศสแล้วด้วย โดยในครั้งนี้จึงถือเป็นครั้งที่ 2 ที่ได้รับรางวัลจากประเทศฝรั่งเศส ทำให้ทั่วโลกเห็นศักยภาพการออกแบบของเมืองผิงตงอีกครั้ง

บ้านหินชนวนชนเผ่าไพวันที่หายใจได้ คว้าเหรียญเงินด้านการออกแบบ NDA ที่ประเทศฝรั่งเศส

        พันเมิ่งอัน(潘孟安) ผู้ว่าเมืองผิงตงบอกว่า ตั้งแต่ปี 2015 หน่วยงานพัฒนาชนบทเริ่มฝึกอบรมนักออกแบบในท้องถิ่น โดยคำนึงถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่ต่างกัน ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสืบทอดวัฒนธรรม ความต้องการของชุมชน พัฒนาทรัพยากรที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งสมาคมศิลปวัฒนธรรมปาเก๋อต๋าไหว้ของตำบลซานตี้เหมินเมืองผิงตง ใช้วัฒนธรรมดั้งเดิมของชนเผ่าไพวัน สร้างบ้านหินชนวนที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่า ให้สมาชิกในชนเผ่าหวนคิดถึงอดีต และยังให้คนรุ่นใหม่เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมรวมทั้งวัฒนธรรมให้มีการสืบทอดต่อไป

บ้านหินชนวนชนเผ่าไพวันที่หายใจได้ คว้าเหรียญเงินด้านการออกแบบ NDA ที่ประเทศฝรั่งเศส

        รัฐบาลท้องถิ่นชี้ว่า งานแข่งขันการออกแบบนานาชาติ NOVUM DESIGN AWARD  มีการตัดสินจากผลงานที่มีความโดดเด่น มีคุณภาพ มีความเข้มงวด คัดเลือกนักออกแบบที่ยอดเยี่ยม และมีผลงานดีเลิศ ตัดสินจากการออกแบบ 10 รายการที่ต่างกัน ได้แก่ การออกแบบสิ่งก่อสร้าง การออกแบบภายใน การวางผังเมือง การออกแบบวิวทิวทัศน์ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบการใช้แสงสว่าง การออกแบบด้านศิลปะดิจิทัลและกราฟฟิก การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องเพชรพลอย(jewellery) การออกแบบผลิตภัณฑ์ถักทอและความทันสมัย การออกแบบการถ่ายภาพและรูปภาพ

บ้านหินชนวนชนเผ่าไพวันที่หายใจได้ คว้าเหรียญเงินด้านการออกแบบ NDA ที่ประเทศฝรั่งเศส

        ทั้งนี้ หินชนวน(Slate石板) มีลักษณะคล้ายหินดินดาน แต่หินชนวนจะแข็งกว่า เนื้อแน่นและมีความมันวาวมากกว่า หินชนิดนี้เป็นหินที่แยกออกเป็นแผ่นบางๆได้ เลื่อยได้ เป็นหินที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์มาก เนื้อหินไม่แข็งมาก สกัดแล้วแต่งด้วยค้อนหรือเลื่อยได้ มีความคงทนต่อดินฟ้าอากาศดี นิยมใช้เป็นกระเบื้องมุงหลังคา ไม่ดูดซับความชื้น เป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี ช่วงที่มีอากาศร้อนหลังคาจะไม่ร้อนเกินไป ช่วงฤดูหนาวหลังคาจะป้องกันบ้านจากการเจาะเย็น อายุการใช้งานนาน วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลักษณะสุนทรียภาพ ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการเรียกชื่อ “บ้านหินชนวนที่หายใจได้”

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง