close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 6 มี.ค.2566

  • 06 March, 2023
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต
คณะศิลปะเครื่องกระทบสือกู่

     เมื่อปลายปีที่แล้วในช่วงเดือนพ.ย. ขณะที่ไต้หวันกำลังเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมพรมแดน ประกอบกับเป็นวาระครบรอบ 30 ปีที่ไต้หวันและเวียดนามมีการก่อตั้งสำนักงานตัวแทนของรัฐบาลระหว่างกัน สำนักงานไต้หวันประจำเวียดนามจึงได้จัดงาน “กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไต้หวัน 2022” ขึ้น โดยมีคณะสือกู่เป็นตัวแทนของไต้หวันเดินทางไปเปิดการแสดงแลกเปลี่ยนที่กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ 

คณะสือกู่เดินทางไปแสดงที่เวียดนาม

     คณะสือกู่หรือคณะศิลปะเครื่องกระทบสือกู่( Ten Drum Art Percussion Group) เป็นคณะสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นในไต้หวัน เผยแพร่ศิลปะการแสดงดนตรีเกี่ยวกับกลองของไต้หวัน มีการจัดตั้ง “หมู่บ้านวัฒนธรรมสือกู่十鼓文化村” ที่ตำบลเหรินเต๋อ ของนครไถหนาน เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนดนตรีกลองในเอเชีย ยืนหยัดการสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องกระทบในท้องถิ่น ให้ชาวไต้หวันตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องกระทบดั้งเดิม สร้างความครื้นเครง ความหลากหลาย และมีความเป็นท้องถิ่น อีกทั้งคาดหวังให้ทั่วโลกรู้จักไต้หวันว่าเป็น “เกาะแห่งกลอง鼓樂之島”

คณะศิลปะเครื่องกระทบสือกู่

     ซึ่งคำว่า “เพอร์คัชชัน Percussion” ในทางดนตรีอาจจะเรียกว่า เครื่องตี หรือเครื่องเคาะ หรือเครื่องให้จังหวะก็ได้ ซึ่งเครื่องเพอร์คัชชัน (percussion) หมายถึงวัตถุที่ให้เสียงจากการตี กระทบ ถู เขย่า หรือการกระทำลักษณะที่ใกล้เคียงกันที่ทำให้วัตถุสั่นและเกิดเสียง ที่รู้จักกันทั่วไป เช่น กลอง ฉาบ ฆ้อง แทมบูรีน ไซโลโฟน เป็นต้น ส่วนคำว่า สือกู่(十鼓) หรือ Ten Drum ไม่ใช่แปลว่ามีกลอง 10 ใบ แต่เป็นการบรรยายถึงการใช้ไม้ตีกลองวางซ้อนกันเป็นรูปกากบาท แสดงถึงการรวมพลัง

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง