close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 11 ก.ย.2566

  • 11 September, 2023
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต
ในไต้หวันยังมีการทำนาเกลือแบบดั้งเดิมที่มีรสชาติดี แต่ปริมาณไม่มาก(ภาพ:นาเกลือโจวหนาน)

   ในไต้หวันดูเหมือนมีข่าวความกังวลเรื่องเกลืออยู่ช่วงหนึ่ง และในช่วงเทศกาลสารทจีน คนไต้หวันนิยมนำขิงสดและเกลือมาเซ่นไหว้ผีไร้ญาติ เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ของ "อาหารรสเลิศจากภูเขาและทะเล山珍海味" จึงมีความต้องการสูงแต่ไม่มีปัญหาขาดแคลนเกลือ อย่างไรก็ตาม เรามาดูว่าเกลือบริโภคของคนไต้หวันมาจากไหน? การปล่อยน้ำเสียนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นจะส่งผลต่อความปลอดภัยของเกลือในไต้หวันหรือไม่ ? หลี่เจี๋ยฮั่น(李杰翰) รองผู้จัดการบริษัทเกลือไถเหยียน( Taiyan Industrial Co., Ltd. )บอกว่า เกลือทะเลที่ใช้บริโภคในไต้หวัน ส่วนใหญ่ผลิตโดยโรงงานเกลือไถเหยียนที่ใช้น้ำทะเลบริเวณตำบลโทงเซียว เมืองเหมียวลี่ ส่วนเกลือที่ใช้ในอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปอาหาร เป็นเกลือที่นำเข้าจากออสเตรเลียเป็นหลัก ซึ่งการบริโภคเกลือของไต้หวันมีประมาณ 100,000 ตันต่อปี และโรงงานเกลือไถเหยียนของไต้หวันมีกำลังการผลิตประมาณ 70,000 ตันต่อปี ขีดจำกัดสูงสุดผลิตได้ 100,000 ตัน

เกลือ เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันที่ขาดไม่ได้

   บริษัทเกลือไถเหยียนใช้วัตถุดิบผลิตเกลือคือน้ำทะเล เป็นการใช้อิเล็กโตรไดอะลิซิสแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออนเพื่อผลิตเกลือ(Electro Dialysis) และกระบวนการผลิตเป็นการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติทั้งหมด เป็นเกลือที่มีความบริสุทธิ์สูง คุณภาพดี ปริมาณการผลิตคงที่ การใช้พื้นที่และกำลังงานแรงคนค่อนข้างน้อย แต่มีข้อเสียคือ สิ้นเปลืองไฟฟ้าและให้ความร้อนจำนวนมาก ซึ่งนอกจากเกลือบริสุทธิ์ที่ผลิตโดยบริษัทเกลือไต้หวันแล้ว ยังมีผู้ประกอบการนำเข้าเกลือสินเธาว์และเกลือกุหลาบจากสเปน เยอรมนี และยังนำเข้าเกลือแร่จากสหราชอาณาจักร และเกลือทะเลสาบจากตุรกี รวมทั้งยังมีเกลือที่ผลิตจากน้ำทะเลแบบดั้งเดิมในไต้หวัน ใช้วิธีตากแดดแบบธรรมชาติ แต่ในอดีต เกลือบริโภคหลักของคนไต้หวันคือเกลือสมุทรที่ได้จากการตากแดดแถบชายฝั่งตะวันตก แต่หลังเข้าร่วม WTO แล้ว ไต้หวันก็หยุดการทำนาเกลือ เพราะต้นทุนผลิตสูง แต่ก็ยังมีแหล่งเกลือบางแห่งที่กลับมาฟื้นฟูทำนาเกลืออีกครั้ง

บริษัทไถเหยียนชี้แจงว่าไต้หวันไม่ขาดเกลือบริโภคที่มีความปลอดภัย

   สำหรับข้อกังวลล่าสุดเกี่ยวกับน้ำเสียที่มีทริเทียมปนเปื้อนเกลือทะเล ทางบริษัทเกลือไต้หวันไถเหยียนได้ส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เกลืออุตสาหกรรมในประเทศไปยังคณะกรรมการพลังงานปรมาณูตรวจสอบทุกเดือน เพื่อยืนยันว่าปริมาณทริเทียมในเกลือทะเลสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ผลการทดสอบไม่มีตรวจพบทริเทียม และทางคณะกรรมการพลังงานปรมาณูและสำนักอุตุนิยมวิทยาได้ทำการวิเคราะห์กระแสน้ำในมหาสมุทรไต้หวัน คาดว่าน้ำเสียที่มีทริเทียมจากฟุกุชิมะส่วนใหญ่จะไหลลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ พร้อมกับกระแสน้ำหลักของกระแสน้ำคุโรชิโอะ และมีโอกาสไหลลงสู่น่านน้ำไต้หวันน้อย อย่างไรก็ตาม กระแสน้ำในทะเลอาจย้อนกลับ ดังนั้นทางคณะกรรมการพลังงานปรมาณูจะตั้งจุดตรวจสอบน้ำทะเล 107 จุด เพื่อเก็บตัวอย่างระดับรังสีในน่านน้ำบริเวณ เผิงหู จินเหมิน หมาจู่ และไต้หวัน เป็นประจำ

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง