:::

RTI Radio Taiwan Internationalคุยเฟื่องเรื่องวัฒนธรรม 2 พ.ย. 58 - วังพิพิธภัณฑ์ตอนที่ 1

  • 02 November, 2015
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต
故宮博物院

ในไต้หวันมีพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่ง สะสมสิ่งของที่มีความประณีต วิจิตร พิสดาร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องโลหะสัมฤทธิ์ เครื่องหยก ทอง เงิน แต่เดิมของในพิพิธภัณฑ์นี้เป็นของฮ้องเต้ สะสมไว้ในเขตหวงห้ามของพระราชวังที่ฮ้องเต้เท่านั้นจึงจะเชยชมได้ แต่ปัจจุบันนี้สิ่งของเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นสมบัติสาธารณะ สมบัติในราชวังกลายเป็นของสาธารณะได้อย่างไร เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อน

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง